Zateplenie strechy

Zateplenie strechy

Dôvodov na zateplenie strechy stavby je niekoľko a odpovede na otázku prečo zatepľovať / izolovať strechu sa rôznia v závislosti od účelu prác, ktoré sú s tým spojené.

Asi najčastejším motívom pre zateplenie strechy je zníženie tepelných strát a s tým súvisiacej spotreby energie na vykurovanie. Rovnako početnú skupinu tvoria majitelia starších budov a domov, ktorí v rámci rekonštrukcie, alebo prestavby podkrovia na obytné priestory musia prirodzene počítať s izoláciou a zateplením strechy. Koniec koncov, z analýz zaoberajúcich sa touto problematikou vyplýva, že strecha sa na tepelných stratách domu podieľa až do 20%.

Dosiahnuť želateľný výsledok – v podobe výraznej energetickej úspory – nie je možné bez zateplenia celej stavby, t.j. vrátane jej múrov. Iba kompletné zateplenie domu sa prejaví v podstatnom znížení straty tepelnej energie o 50% a aj viac, avšak za predpokladu správneho pracovného postupu a použitia kvalitných izolačných materiálov. O tomto viac v nasledujúcich riadkoch.

Prečo nepodceniť prípravu a realizáciu zateplenia strechy

Je nespochybniteľné, že samotná konštrukcia strechy je vystavená dlhodobej extrémnej, predovšetkým tepelnej záťaži. Ak si uvedomíme, že priemerný vek stavby môže kolísať medzi 50 – 80 rokmi a na strechu počas tohto obdobia v našich klimatických podmienkach môžu pôsobiť teploty od – 300 C v zime  do + 800 C v lete ( a pamätáme si dramatické klimatické a s tým súvisiace tepelné zmeny ovzdušia v posledných 20 – 30 rokoch), tak jednoznačne dospejeme k záveru, že jej zateplenie je mimoriadne dôležitá záležitosť, ktorú nemožno podceniť. Toto sú externé, teda vonkajšie teploty, kým súčasne interiér, čiže vnútorná časť budovy má spoľahlivo ochrániť pred výkyvom teplôt – chladu v zime, respektíve tepla v lete – a zaistiť celoročný tepelný komfort.

Už samotný fakt značných tepelných rozdielov v jednotlivých ročných obdobiach je mimoriadne závažný z pohľadu prípravy správnej stratégie zateplenia strechy. K tomu ešte pristupuje ďalší moment – výskyt vlhkosti na rôznych častiach stavby, ktorý je výsledkom pôsobenia práve spomínaných rozdielnych teplôt.

Strešné tepelno-izolačné materiály – aké majú byť

Súčasťou prípravy zateplenia strechy je výber najvhodnejších materiálov tak, aby spĺňali nasledovné kritéria:

  • udržať si vysokú tepelno-izolačné schopnosť počas svojej životnosti (minimálne 50 rokov a viac)
  • nízka hmotnosť,
  • pevnosť, stálosť tvaru a štruktúry,
  • vysoký stupeň nehorľavosti (sledujte informáciu o maximálnej teplote, pri ktorej materiál horí),
  • nesmú vylučovať škodlivé a jedovaté látky
  • odolnosť voči vlhkosti / vode a mrazu

Bežne používané materiály na zateplenie striech (sú dodávané vo forme dosiek, panelov, respektíve ako rolované pásy):

  1. penový polystyrén (je vhodnejší pre izoláciu zvislých, vodorovných konštrukcií) a
  2. minerálna vlna (vyhovujúcejšia pre šikmý typ striech)
  3. súčasťou izolačného „sendviča“ je aj paroizolačná fólia, resp. parozábrana. Jej úlohou je zabrániť kondenzácii vodnej pary, ktorá vzniká v každej miestnosti domu a jej prieniku jednak do vrstvy izolačného materiálu a taktiež drevenej strešnej konštrukcie.  Pokiaľ je materiál parozábrany nízkej kvality, vlhkosť sa dostane do minerálnej vlny, čo znižuje jej tepelno-izolačné vlastnosti. Ak sú dlhodobému pôsobeniu vodných pár vystavené drevené krokvy, dosky, laty, steny a pod. riziko rozsiahleho výskytu húb a plesní je neodvratné a  ohrozuje nielen zdravie obyvateľov domu, ale taktiež vplýva na skrátenie životnosti stavebných konštrukcií.

Čím väčšia hrúbka, tým vyšší stupeň tepelnej izolácie sa dosahuje.

Ignorovanie, či nedocenenie ktoréhokoľvek z krokov konštrukčného riešenia – materiálov a postupov zatepľovania sa kedykoľvek počas jej životnosti prejaví závažnými problémami na samotnej budove a s tým súvisiacimi finančnými výdavkami na ich odstránenie.

Výsledným efektom kvalitného zateplenia strechy a celého obvodového plášťa domu / budovy bude výrazná úspora nákladov na vykurovanie a v konečnom dôsledku získanie energetického certifikátu v súlade s platnou legislatívou (o tejto problematike viac na inom mieste).

Login Form