Základová jama pre budúci dom

Prečítajte si, čo je potrebné urobiť a za čo zaplatíte pri zemných prácach v súvislosti s hĺbením základovej jamy pre Váš budúci dom.

Už postavený dom je nemožné trochu zdvihnúť resp. natiahnuť. Z uvedeného dôvodu stavebné práce začínajú vymeraním jeho budúcej polohy s ohľadom na pozemky a ulice s ním susediace. Nemusíte hľadať firmy, ktoré Vám vypracujú rozpočet základovej jamy ako doplnkovú službu. Projekt vášho domu už obsahuje všetky potrebné informácie, akými sú hĺbka, resp. štruktúra budúceho základu a teda, prirodzene, aj základovej jamy, ktorá je pre základ potrebná.

Výkopové práce základovej jamy musia byť realizované, ak nie pod stálym dohľadom, tak minimálne za pravidelnej účasti a kontroly autorizovanej osoby. Aby stavbári správne pochopili projektovú dokumentáciu je potrebné presne vytýčiť hranice a výšky (zhotovia sa tzv. lavičky s vyznačením pomyselnej nuly – tieto značky sa zachovávajú až do ukončenia stavby), od ktorých sa budú načítať potrebné hĺbky výkopu budúcich základov a múrov domu. Doplníme, že tieto značky a body musia byť pevné, aby sa neporušili prípadným nárazom.

Čo ovplyvňuje cenu za výkop základovej jamy?

Predovšetkým závisí od objemu zeminy, ktorú je potrebné odstrániť. Povedané inak: či je alebo nie je možné je použiť stavebné stroje a takto zvýšiť, resp. znížiť podiel ručnej práce v tejto etape realizácie projektu stavby rodinného domu.

Ďalšou položkou, ktorá ovplyvňuje cenu výkopových prác základovej jamy je vzdialenosť, na ktorú sa odváža odstránená pôda a jej štruktúra. Ornicu, piesok, štrk stačí premiestniť a uskladniť neďaleko od miesta výkopu základovej jamy tak, aby ich bolo možné operatívne použiť pri ďalších prácach (zasypanie izolácie základov, sadové / terénne úpravy alebo betonárske práce). Zatiaľ čo stavebná suť, resp. inak kontaminová / znehodnotená zemina (napríklad po odstránení pôvodnej stavby, ktorá predtým stála na stavebnom pozemku) nemá byť použitá, ale odvezená na skládku. Prirodzene, s tým sú spojené ďalšie náklady.

Orientačné ceny zemných prác závisia od konkrétnej lokality stavebného pozemku a obvykle sa vyjadrujú za 1 m3 alebo za 1 strojnú hodinu.

Osi v jazyku stavbárov sú súradnice, podľa ktorých sa stavia dom. Rozmiestnenie stien, priečok a stavebných otvorov domu sa vždy odvíja od osi.

Vertikálne naviazanie stavby domu k terénu začína z východiskového bodu – tzv. pomyselná nula, pod ktorým na určenú hĺbku podľa projektu je potrebné vykopať základovú jamu domu a položiť základy a od tohoto bodu „vytiahnuť“ múry stavby.

Spomínaný kontrolný bod „nula“ je potrebný tiež na kontrolu hĺbky výkopu. S pomocou nivelizačných tyčí je možné zistiť, či sú všetky rozmery základovej jamy podľa projektovej dokumentácie a či je potrebné niektorú jej časť dovykopať.

Hlavná časť výkopových prác základovej jamy sa realizuje s pomocou zemného stroja. Dočisťovanie základového výkopu urobíte ručne lopatou. Dôležité v tejto súvislosti je zbytočne neprekopať a vykonať práce v súlade s projektom. Podcenenie, respektíve nesprávny stavebný postup sa môže prejaviť v nepredvídaných a niekoľkonásobne vyšších nákladoch oproti rozpočtu stavby!

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Peniaze na Vaše bývanie – koľko stojí dom alebo byt?
Výber vhodného stavebného pozemku

Login Form