Vyberáme vchodové dvere

Vchodové dvere musia spĺňať viaceré požiadavky ako napr.: byť spoľahlivé, pevné, trvanlivé, mať dobré tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti, aby ladili / harmonizovali s fasádou budovy (v prípade, že ide o vchodové dvere). Existuje niekoľko druhov materiálov, ktoré viac alebo menej spĺňajú tieto parametre. Ide o drevo, sklo, plast, kov. Ešte donedávna najobľúbenejším typom dverí boli drevené dvere.

Drevené dvere sú výrobené buď zo sendvičových hranolov alebo viaclamelových lepených hranolov, resp. z masívu. Jednoduchšie a teda aj lacnejšie sú dvere vyrobené z dvoch preglejkových dosiek potiahnutých drevenou dýhou, laminátom a pod. Dosky navzájom pospájané pomocou pásky rám a vnútri barov sú inštalované medzi tuhosťou, čo celá štruktúra pevnejšia.

Vo všeobecnosti možno povedať, že čím viac výplní sa použije v konštrukcii dverí, tým sú pevnejšie a odolnejšie. Logicky, a to sa premietne do vyššej ceny dverí. Avšak, ceny týchto dverí  nedosahujú cenovú úroveň dverí z masívu. Dvere z masívu sa riadia k elite, nakoľko plnia nielen ochrannú funkciu pred vonkajšími vplyvmi a neoprávneným vstupom do domu, ale aj ako estetický doplnok budovy – tak neobyčajne nádherné môžu byť.

Drevené dvere sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnými a zvukovo-izolačnými vlastnosťami, pri správnom technologickom výrobnom postupe sú pevné a majú dlhú životnosť, spoľahlivo odolávajú nepriaznivým klimatickým podmienkam, pokusom o násilné vniknutie do domu a mnohými ďalšími cennými vlastnosťami.

V tejto súvislosti je dobré byť  si vedomý, že náročný  technologický proces výroby drevených dverí pozostáva z niekoľkých etáp, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku chýb, ktoré majú bezprostredný a podstatný dopad na vzhľad, životnosť a užívateľské vlastnosti. Najznámejší faktor spôsobený človekom, ktorý ovplyvňuje kvalitu drevených dverí, je nedokonalý proces sušenia dreva, v dôsledku čoho utrpí kvalita finálneho výrobku. Preto, ak ste sa rozhodli mať doma vchodové drevené dvere, najprv sa presvedčte o serióznosti   dodávateľa a jeho výberu venujte náležitú starostlivosť a čas.

V prípade, že sa obávate deformácie dverí alebo potrebujete vyššiu odolnosť voči vlámaniu, potom je nutné rátať so   zosilnenou kovovou výstužou alebo obložením.

V posledných rokoch sa na trhu objavila aj alternatíva dreveným vstupným dverám a túto predstavujú oceľové dvere. Na prvý pohľad ich dizajn je veľmi jednoduchý – kovový rám, dva oceľové tabule, závesy a zámok. Cena vstupných oceľových  dverí závisí od toho, kto je ich výrobcom. Často sa pohybuje od niekoľkých sto až po niekoľko tisíc EUR/m2.

V čom je, vlastne, príčina tak veľkého cenového rozdielu?

Cena vstupných oceľových dverí sa odvíja od nasledovných štyroch faktorov: kvalita nosnej konštrukcie, povrchového materiálu,  výrobcu dverového kovania a konštrukcie systému zamykania.

Rovnako dôležitú úlohu zohráva kvalita zvárania. Existujú dva typy technológie zvárania: ručné a automatické. Niektorí výrobcovia uprednostňujú lacnejšie riešenie, teda prvú možnosť, ale všetci významní európski výrobcovia oceľových dverí využívajú automatické zváranie z častí  tvarovaných za studena.

Kvalita a počet závesov priamo ovplyvňuje také vlastnosti dverí ako ich trvanlivosť a bezpečnosť. Často  vchodové oceľové dvere domáckej výroby sa jednoducho prehýbajú a tým blokujú zámok, čo bráni voľnému otváraniu dverí. Cena oceľových dverí závisí aj od triedy použitých zámkov. Obvykle vstupné  oceľové dvere majú najmenej dva zámky, čo zvyšuje kvalitu a odolnosť dverí proti vlámaniu.

Nakoľko oceľ má zlé zvukové a tepelno-izolačné vlastnosti, dobré vchodové oceľové  dvere majú vždy vrstvu minerálnej vlny,  penového propylénu, polyuretánu alebo iného izolačného materiálu. Okrem toho po obvode  dverí sa montuje tesnenie, je žiaduce, aby bolo mrazuvzdorné. Na elimináciu prestupu vonkajšieho zvuku je potrebné,  aby hrúbka tesnenia bola aspoň 1 cm.

Login Form