Výber dodávateľa stavby domu alebo koho poveriť realizáciou jeho stavby?

Vaše rozhodnutie postaviť si vlastný rodinný dom je konečné. Fajn, takže by ste sa mali s plnou vážnosťou začať zaoberať technickou stránkou stavebných prác. Inými slovami: vypracovať podrobný plán realizácie stavebných a montážnych prác, vykonať prieskum trhu stavebných materiálov, rozpočet  a zdroje financií pre každú etapu výstavby, starostlivo pouvažovať, akým spôsobom a kde ušetriť a čo by mohlo zlepšiť kvalitu stavby.

Nakoľko nič na tomto svete nie je ideálne (ani realizácia stavebných prác nepredstavuje výnimku), preto veľmi odporúčame taktiež vykonať analýzu rizík na princípe plán, očakávaná skutočnosť a pomenovanie stupňa  rizík (nízke, stredné, vysoké). Inými slovami ide vlastne o simuláciu / napodobnenie ako bude vyzerať stavba domu a priebeh jej realizácie. Tento prístup Vám dá reálnejšiu podobu Vašich predstáv a hlavne Vás ušetrí zbytočných sklamaní, ktoré Vám stavba a hlavne jej realizátori, či iné strany – vstupujúce do jej priebehu tým alebo iným spôsobom – s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote určite pripravia.

Odpovede na všetky tieto otázky musia byť vyriešené pred začatím výstavby vzhľadom na ich množstvo a rôznu časovú náročnosť. Do okruhu týchto otázok patrí napr.:

   • stavebný pozemok, na ktorom bude stáť Váš budúci dom a stratégie kúpy,
   • jeho plocha, profil, lokalita a ktorá jeho časť bude zastavaná,
   • projekt domu a jeho výber,
   • voľba spôsobu výstavby, sú dve možnosti – svojpomocne alebo si najmete spoľahlivú a kvalitnú stavebnú partiu alebo stavebnú firmu – stavba domu dodávateľským spôsobom.

V súvislosti s touto problematikou ešte niekoľko myšlienok ako správne postupovať pri výbere dodávateľa stavebných prác v rámci výstavby Vášho domu, ktorý bude zárukou komfortného a kvalitného bývania, dodrží dohodnuté termíny v zmluve a za prijateľnú, nie je príliš vysokú, cenu. Správny výber dodávateľa, totiž, priamo ovplyvňuje nielen kvalitu a tempo výstavby, rozpočet, ale aj osud realizácie projektu ako takého.

Prax ukazuje, že napriek stále sa prehĺbujúcej finančnej kríze (s výrazným dopadom na stavebníctvo), nie je veľmi zložité získať viacero ponúk od rôznych firiem. Avšak, s čím sa môžete stretnúť pomerne často je ich neprofesionálny a nie čestný prístup.

Naša rada znie: Neponáhľajte sa pri hľadaní perspektívneho zhotoviteľa stavby domu. Venujte dostatočný čas analýze a pozorne si preštudujte profil spoločnosti / živnostníka, ktorí Vám ponúkajú služby. Nerokujte s firmou, ktorá pôsobí na stavebnom trhu krátko.

Je to naozaj tak. Na rokovaní zákazníka s perspektívnym zhotoviteľom je takmer možno vždy očakávať stret alebo, ak chcete, konflikt záujmov strán. Pri prejednávaní zmluvy sa pozornosť zákazníka najčastejšie zameriava na budúce náklady a výslednú cenu. Menej, respektíve vôbec nie, na druh, objem stavebných prác, ich organizáciu a technologický postup výstavby. Takto sa vytvárajú predpoklady pre navyšovanie rozpočtu stavby a zavádzanie zákazníkov. Tento postup má negatívny dopad predovšetkým na individuálnych stavebníkov. Žiaľ, doteraz sa ešte nenaučili vytvoriť si vyváženú rokovaciu pozíciu vo vzťahu s dodávateľom – stavebnými firmami na profesionálnej technickej, právnej a ekonomickej úrovni. Z uvedeného dôvodu sú ich rokovania s dodávateľom stavebných prác viac – menej predurčené na zmierenie sa s ďalším navyšovaním nákladov. Často sa stáva, že cenová ponuka na stavbu domu je extrémne nadhodnotená až tak, že za túto cenu si môžete postaviť nie jeden, ale aj dva, či viac domov. Vaša neprofesionalita  navádza zhotoviteľa k nezodpovednej realizácii prác, ich nekvalite, čo má za následok rôzne nadpráce a zmeny oproti pôvodnému plánu, za ktoré budete musieť naviac platiť.

Bolo prečítanie článku dostatočným dôvodom, aby Vás presvedčil, že dodávateľ / zhotoviteľ stavby domu a jeho výber je mimoriadne dôležitá záležitosť, ktorá si zasluhuje Vašu náležitú pozornosť?

Na to, aby ste túto etapu úspešne zvládli Vám odporúčame najať si odborníka – stavebný dozor, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti pozemných stavieb a ovláda problematiku práv a povinností investora, teda Vás, vlastníka budúceho rodinného domu. Zmluvou, ktorú s ním uzatvoríte sa dohodnete, že Vás bude zastupovať na stavbe počas jej realizácie, pri preberaní jednotlivých prác a dozeraní nad dodržiavaním ich kvality, respektíve pri riešení sporov so stavebnou firmou – zhotoviteľom. Každopádne, aj platná legislatíva podmieňuje vydanie stavebného povolenia na Vašu stavbu nomináciou osoby / firmy, ktorá bude vykonávať stavebný dozor. Pre informáciu ešte doplníme, že môže byť menovaný bez súhlasu zhotoviteľa.

V skutočnosti, bude vykonávať funkciu Vášho zástupcu a kontrolóra opodstatnenosti fakturácie zo strany zhotoviteľa, čím Vám môže ušetriť značné peniaze na bývanie v rozpočtované na Váš dom, či iný stavebný objekt. Služby, ktoré Vám poskytne Vás budú niečo stáť. Avšak, verte, že kvalitný profesionálny stavebný dozor si ich zaslúži.

Ktorým podstatným otázkam pri výbere dodávateľa na stavbu domu by ste mali venovať svoju pozornosť:

 • stavebná firma, ktorá realizuje stavebné práce musí poznať všetky detaily moderných technológií a byť schopná kvalifikovane pracovať so súčasnými stavebnými materiálmi;
 • starostlivo preskúmajte referencie, odporúčania a skúsenosti stavebnej firmy – koľko a aké stavebné objekty už postavil, je veľmi vhodné požiadať ju, aby Vám ukázala stavby, ktoré aktuálne realizuje, resp. nedávno dokončila a úspešne odovzdala investorovi;
 • či je dodávateľ schopný ponúknuť kompletný rozsah požadovaných stavebných prác a služieb, čím Vás oslobodí od nevyhnutnosti vykonávať funkciu zásobovača. Firma, s ktorou sa dohodnete na výstavbe domu, by mala byť schopná rýchlo a efektívne vyriešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytnú na stavenisku. Nakoniec, kvôli tomu – aby ste boli zbavení podobných problémov – si najímate firmu, ktorá je generálny dodávateľ / zhotoviteľ stavby „na kľúč“;
 • je veľmi vhodné porozprávať sa so zástupcom dodávateľa, zhodnotiť jeho ​​prístup k práci, zistiť faktory, ktoré môžu mať vplyv na konečnú cenu stavebných prác a materiálu, porovnať Vami odhadované náklady s jeho cenovou kalkuláciou stavby, ozrejmiť si dôvody, kvôli ktorým môže dôjsť k navýšeniu finančných nákladov na výstavbu domu.

Ak budete postupovať podľa týchto jednoduchých pravidiel a podmienok, niet pochýb, že úspešne zvládnete správny výber a rozhodnete sa pre dodávateľa stavby domu, ktorý preberie na seba riešenie všetkých problémov, ktoré sa vyskytnú v priebehu výstavby.

Čítajte tiež
Peniaze na Vaše bývanie – koľko stojí dom?
 
 

 

Login Form