Vírivka – jej ideálne účinky na chudnutie a rehabilitáciu

Moderný životný štýl okrem nesporných pozitív prináša rad negatívnych dopadov na ľudský organizmus spôsobených nerovnováhou medzi nadmernou konzumáciou potravín na jednej strane a neadekvátnou spotrebou energie vzhľadom na nízku fyzickú aktivitu. Povedané inými slovami - uvedený nepomer sa prejavuje v rastúcom počte obéznych ľudí s nadváhou, či výraznom percente populácie, ktorá čelí vážnym zdravotným komplikáciam akými sú napríklad: srdcovo-cievne ochorenia, bolesti chrbta, ochorenia pohybového ústrojenstva, nedostatočná látková výmena a mnoho iných problémov.

Jacuzzi
Vírivka – jeden z najefektívnejších prostriedkov masáže ľudského tela
Všetky uvedené obmedzenia sú nesporne dôvodom, prečo zaznamenávame pozoruhodný nárast obľúbenosti a záujmu ľudí o kúpu vírivky. V nasledovných riadkoch si prečítate podrobnejšie ako výrivka a hydromasážne účinky efektívne pôsobia na zlepšenie nielen fyzického, ale aj psychického zdravia počas samotnej vodnej procedúry. Veď okrem samotnej masáže celého tela, dostavuje sa aj druhotný efekt, ktorým je psychické uvoľnenie organizmu, čo je bežný stav predovšetkým duševne pracujúcim ľuďom.
Pozitívny účinok masáže je výsledkom vodného prúdu prostredníctvom vodných trysiek, ktorý pôsobí na všetky časti tela, čím sa uvoľňuje svalové napätie, dochádza k obnove duševnej harmónie, stimulácii / povzbudeniu tkanív, prúdenie krvi sa stabilizuje.
V závislosti od technického riešenia vírivky je aj druh masáže, ktorý poskytuje rôzny, a to v závislosti od individuálneho prípadu a požiadaviek človeka / ľudí, ktorí ju využívajú. Jednoduchšie, a prirodzene cenovo lacnejšie, modely víriviek sú schopné poskytovať len určitý druh hydromasáže. Naproti tomu, vírivky vyššej úrovnej a kvality umožňujú programovať ich trysky pre rôzne druhy masáží. Hydromasážny efekt je obzvlášť vhodný pre aktívne športujúcich ľudí, nakoľko opakované „sedenie“ vo vírivke niekoľkokrát počas týždňa zabezpečí dokonalé odbúranie tak fyzickej ako aj psychickej záťaže. Je bežnou praxou, že práve táto skupina ľudí má problémy s bolesťami pohybového aparátu a práve hydromasáž účinne napomáha tieto bolesti „rozpúšťať“. Okrem toho je potrebné spomenúť aj podstatne ľahšej a rýchlejšej rehabilitácii po zraneniach, ktoré nevyhnutne nemusia mať súvis so športovými aktivitami. Prakticky bezprostredne po absolvovaní hydromasáže vo vírivke sa dostaví pocit ľahkosti a človek nepociťuje žiadne napätie.
Upokojujúci a rehabilitačný účinok masáže prostredníctvom vodných trysiek vírivky je možné ešte zvýšiť a to pridaním do vody špeciálnych upokojujúcich prípravkov alebo napríklad morskej soli. Je prirodzené, že u zdravých ľudí nie sú žiadne riziká spojené s terapiou vo vírivke. Avšak v prípade výskytu niektorého z vážnejších ochorení je konzultácia s ošetrujúcim lekárom nielej vhodná, ale priamo žiaduca kvôli eliminácií / vylúčeniu vzniku ešte závažnejších zdravotných problémov. Práve lekár doporučí aký druh masáže vo vírivke, jeho dĺžku a časté opakovanie je vhodný pre toho ktorého človeka.
Čo by ideálna vírivka mala a čo nemusí mať
Hydromasáž vo vírivke je ideálnou formou riešenia problémov súvisiacich s nadváhou a celulitídou. Je mimoriadne doporučovanou alternatívou podpory a udržania krásy a dlhovekej mladosti ženy. Výsledok - hladká a hebká pleť – sa prejaví už po absolvovaní niekoľkých týždňoch hydromasážnych procedúr. Ak sa k tomu pripočíta dlhodobá rovnováha organizmu – psychická aj fyzická, a bude z vás vyžarovať stála optimistická nálada a čulosť, potom niet pochybností o správnosti voľby – kúpe vírivky pre domáce účely.
Pripomenieme len, že súčasná trhová ponuka obsahuje aj modely vírivky, ktoré okrem klasickej hydromasáže majú aj alternatívu masáže s efektom tzv. vodných prstov. Tým sa prakticky dosahuje stav, akoby ste vo vode absolvovali ázijskú masáž, či akupunktúru. Práve pôsobením vodných prstov sa stimulujú určité akupunktúrne body nachádzajúce sa na oboch stranách chrbtice a tým sa obnovuje telesná energetická rovnováha.
Výrobcovia v súčasnosti už doviedli svoje vírivky do takej technologickej úrovne, že prostredníctvom ovládacieho panelu je schopná kontrolovať naplnenie hladiny vody do požadovanej a bezpečnej úrovne, udržiavať teplotu vody v želateľnom rozpätí, či dokonca na diaľku prostredníctvom SMS správy ovládať naplnenie vírivky pred vaším príchodom domov, či jej vypustením, ak sa váš program neočakávane zmenil.
Z uvedeného dôvodu je potrebné pri výbere vírivky správne sa rozhodnúť, čo je z vášho pohľadu potrebné a čo nevyhnutné. Naopak, ktoré funkcie nie sú nutné a aby ste ich nemuseli zbytočne preplácať.

Login Form