Zatepľovanie vonkajšieho plášťa budov

Najčastejšie používané zatepľovacie systémy – s omietnutím fasády, s dekoratívnym štítom, s tehlovým obkladom, kombinovaný – a ich výhody, resp. nevýhody možno klasifikovať nasledovne:

1. zatepľovanie s omietnutím fasád

Tento systém zateplenia fasády predpokladá použitie lepidla alebo mechanické upevnenie izolácie pomocou kotiev, hmoždiniek a skeletu k existujúcemu múru a následným zakrytím vrstvami omietky.V závislosti od hrúbky fasádným vrstiev omietky sa používajú dva systémy: s pevnými a flexibilnými upevňovacím prvkami (kotvami). Prvá alternatíva fixácie sa používa v prípade menšej, 8 -12 mm hrúbej omietkovej vrstvy;

2. zateplenie s ochranno-dekoratívnym štítom 

Zatepľovací systém s ochranným a dekoratívnym štítom sa realizuje odvetrávacou vzduchovou medzerou medzi izoláciou a štítom. Z uvedeného dôvodu sa tento systém zateplenia zvykne nazývať “odvetraná fasáda”.  Na zhotovenie štítu sa používa kov (oceľ alebo hliník), keramické obklady, plasty a iné materiály. Ako štíty sa rovnako používajú aj veľkorozmerné panely, ktoré pozostávajú z vonkajšieho dekoratívneho hliníkového plášťa vyplneného penovým polyuretánom. Voľba typu plášťa, izolácie a konštrukcie upevnenia sú určované celým radom ako objektívnych (prírodné a klimatické podmienky, typ stien zatepľovanej budovy, fyzikálne a mechanické vlastnosti stien, prvky obkladu fixácie a izolácie) ako aj subjektívnych (estetické kvality štítov) faktorov.   V týchto systémoch kvôli ventilácii sa zaisťuje zníženie vlhkosti izolácie a existujúcej steny, čo napomáha zvýšenie celkového tepelného odporu steny a zlepšenie režimu teploty a vlhkosti miestnosti, ako aj zlepšenie výmeny vzduchu cez vonkajšiu stenu. Ochranný štít chráni nielen izoláciu pred mechanickým poškodením, atmosférickými zrážkami, ale aj veternou a radiačnou eróziou. Zároveň fasády získavajú rôznorodý vzhľad použitím rôznych typov konštrukcií, tvarov, textúr a farieb obkladových prvkov.

Je vhodné tiež spomenúť, že táto alternatíva zateplenia budovy umožňuje jednoduchú opravu, údržbu a obnovu vonkajšieho vzhľadu fasády.

Použitie štítov z rôznych listových, panelových a lineárnych prvkov umožňuje realizovať práce v súvislosti so zatepľovaním fasád počas celého roka, čo umožňuje plánovať práce bez obmedzenia sezónnosti. Zároveň sa týmto dosahuje zvýšenie kvality a dlhodobej trvanlivosti vonkajšej úpravy budov. Ako zatepľovací materiál je vhodné použiť ohňovzdorné minerálne dosky, ktorých vlastnosti a hrúbka sa vypočítajú na základe vlastností existujúcich stien a miestnych klimatických podmienok.

Ak sa v týchto systémoch používajú materiály, ktoré ľahko zvetrávajú (napr. minerálna vlna s nízkou hustotou), potom na strane vzduchovej medzery je potrebné ich ochrániť vrstvami materiálov s dobrou odolnosťou proti vetru.

Pre upevnenie izolácie a štítov na existujúce steny môžu byť použité špeciálne kovové fixačné prvky alebo drevené rámy. Všetky kovové upevnenia (vrátane kotiev, skrutiek a klincov) musia byť vyrobené z nerezovej ocele, a všetky drevené prvky rámu musia byť ošetrené náležitými prípravkami proti škodcom, hubám a plesniam.;

3. Zatepľovacie systémy s tehlovým obkladom alebo inými podobnými materiálmi – vyznačujú sa dostatočnou paropriepustnosťou a nevyžadujú nutne vetraciu vzduchovú medzeru.

Zároveň, z dôvodu rôznych mechanických a teplotno-vlhkostných deformácií základnej steny a obkladovej tehlovej vrstvy výška posledného sa ohraničuje 2. resp. 3. podlažím.   Medzi existujúci múr a tehlový obklad sa inštaluje tepelno-izolačný materiál ako napr. dosky minerálnej vlny, expandovaného polystyrénu alebo izolačné dosky.

Nosné prvky konštrukcie zateplenia sú zhotovené z hliníka alebo nerezovej ocele.

4. Kombinované systémy

Pre účely zateplenia budov je možné použiť aj kombinované systémy. Prvé podlažie budovy je vhodné izolovať tehlovým obkladom kvôli ochrane pred možným mechanickým poškodením a ďalšie podlažia inými systémami omietkou alebo vytvorením tepelného štítu. Náklady na zateplenie vonkajších stien budov závisia od konštrukčného riešenia, pre ktoré sa rozhodnete.

Najlacnejšiu alternatívu predstavuje zateplenie fasády s omietnutím fasády alebo s tehlovým obkladom.  Nákladné sú zatepľovacie systémy s použitím ochranno-dekoratívnych štítov – tzv. “odvetraná fasáda”, náklady ktorej sú o 1,5 až 2 krát vyššie.

Výpočty ukazujú, že návratnosť jednorázovej investície do zateplenia, ktorá prinesie úspory v spotrebe energie na vykurovanie, je v prípade novopostavených budov v období 7-10 rokov a u existujúcich budov časový horizont návratnosti investície dosahuje 12 -15 rokov.

Login Form