Tepelné čerpadlá – prečo zaznamenávajú nárast záujmu

Tepelné čerpadlo: módny hit alebo dlhodobý trend úsporného kúrenia?

Tepelné čerpadlá nie sú technickou novinkou posledných rokov, ktorá je v centre záujmu majiteľov domov, bytov či iných stavieb. Už niekoľko desiatok rokov sa ich účinok využíva ako v priemyselných objektoch tak aj v obytných domoch.

teplené čerpadlo

V súčasnosti vyrábané tepelné čerpadlá spracovávajú, okrem elektrickej, predovšetkým energiu z bežne dostupných prírodných zdrojov, t.j. voda, vzduch, zem. V závislosti od účelu ich využitia výrobcovia tepelných čerpadiel dodávajú na trh množstvo typov a prevedení. Každá stavba a jej poloha má svoje osobitosti a od nich sa odvíja návrh riešenia vykurovania tepelným čerpadlom. Jedno z podstatných kritérií pri rozhodovaní o konečnom variante riešenia predstavuje veľkosť vykurovanej plochy.  V tomto ohľade platí priama úmera: čím väčšia plocha, tým výkonnejšie tepelné čerpadlo je potrebné nainštalovať.

Výber typu a prevedenia čerpadla je vhodné konzultovať so špecialistom. Skúsený odborník na základe dlhoročných skúseností poradí najoptimálnejšiu alternatívu zohľadňujúcu miestne podmienky a platné zákony, ktoré sa vzťahujú na tú ktorú lokalitu, kde sa stavba nachádza.

Tak napríklad geotermálne čerpadlá čerpajú tepelnú energiu z podzemných vôd, respektíve zo zeme. V tomto prípade investor musí počítať s hĺbkovým vrtom aj do 200 m, čo predstavuje významnú časť nákladov spojených s realizáciou tohto druhu projektu. Avšak výsledný efekt – bezplatná tepelná energia na vykurovanie – nemá konkurenciu v porovnaní s klasickými vykurovacími zariadeniami: t.j plynové, elektrické, resp. kotly na uhlie či drevo. Každopádne podstatne vyššia vstupná investícia oproti klasickým vykurovacím zariadeniam sa investorovi – majiteľovi domu, bytu – vráti po niekoľkých prvých rokoch činnosti. Počas ďalších rokov životnosti (pohybuje sa od 25 do 50 rokov) je systém kúrenia tepelným čerpadlom pre jeho majiteľa už iba ziskový.

Drvivá väčšina investorov uprednostňuje variant, kde zdrojom tepla je zem. Dôvod je vcelku jednoduchý: zem v porovnaní s inými zdrojmi najdlhšie uchováva energiu získanú zo slnka. Teplota zostáva viac-menej bezo zmien počas celého roka s menšími výkyvmi počas zimy.

Tepelné čerpadlo premieňa energiu z prírodných zdrojov. Výsledok: najlacnejšie kúrenie v porovnaní s inými alternatívami

Teda hlavnou výhodou moderných čerpadiel je ich systém fungovania na báze obnoviteľných zdrojov energie. Niet pochýb o tom, že nulové náklady spojené so spotrebou tepelnej energie z prírodných zdrojov už v súčasnosti posúvajú tepelné čerpadlá výrazne do popredia záujmu investorov. A že tento stúpajúci trend bude pokračovať aj v budúcnosti je podložené spokojnosťou tisícov spotrebiteľov, ktorí už oceňujú komfort z využitia tepelného čerpadla vo svojich domoch. Ďalšou nespornou výhodou je prakticky nevyčerpateľná zásoba energie z obnoviteľných zdrojov vo voľnej prírode. Taktiež efektívnosť využitia spotrebovanej energie na kúrenie hovorí v prospech tepelného čerpadla v porovnaní so zariadeniami, ktoré spaľujú plyn, uhlie, drevo alebo elektrickú energiu. Bežné tepelné čerpadlo premení 1 kW na 2,5 kW a viac kilowattov výkonu.

heat-pumps-393059_640

Dlhodobé sledovanie prinieslo aj ďalšie pozoruhodné zistenia: náklady spojené s prevádzkou a údržbou sú v porovnaní s inými systémami kúrenia 3-násobne nižšie. Spomenieme ešte inú, doteraz plne nedoceňovanú, výhodu. A tou je  prakticky nulový dopad na životné prostredie v súvislosti s využívaním energie pochádzajúceho z „prírodnej“ elektrárne pre činnosť tepelného čerpadla. Aj kvôli spomínaným skutočnostiam sú tieto zariadenia označované za najhospodárnejšie z hľadiska finančných nákladov, s ktorými môže majiteľ domu / bytu / priemyselnej či administratívnej budovy kalkulovať. Nepochybne, veľmi príjemné zistenie ak odberatelia klasických energií boli každoročne zvyknutí na zvyšovanie ich cien.

Fakticky, servis sa predpokladá len v začiatočnom štádiu činnosti, keď špecializovaná firma vykoná nastavenie systému tak, aby vykurovaný objekt dosahoval požadovaný tepelný komfort, t. j. optimálnu teplotu vo všetkých miestnostiach budovy a uvedie tepelné čerpadlo a systém do činnosti. Od jeho zapnutia Vám vlastne odpadnú starosti, a pochopiteľne nemalé finančné výdavky, v súvislosti s pravidelnou previerkou / kontrolou kotla, komínov a ich čistením odborne spôsobilými osobami, výmenou opotrebovaných dielcov. Navyše pre úplnosť je potrebné ešte povedať, že tepelné čerpadlo je z hľadiska bezpečnosti na vrchole rebríčka všetkých tepelných zariadení. Neexistuje riziko požiarov, či výbuchu, ktoré u kotlov – predovšetkým tých na zemný plyn, uhlie, drevnú hmotu – je mimoriadne vysoké.

Detailnejšie porovnanie výhod a nevýhod jednotlivých tepelných zariadení si prečítajte na inom mieste.

 

 

Login Form