Strešná krytina Onduline – výhody a nevýhody

Strešná krytina Onduline pochádza z Francúzska a má viac ako 65-ročnú tradíciu a tým je v mnohom vysvetlená jej výhodnosť a kvalita. Niekoľko informácií o výhodách a nevýchodách tejto značky strešnej krytiny.

Ak hovoríme o značke strešnej krytiny Onduline nemožno nespomenúť jej nízku váhu a jednoduchú montáž / pokládku.  Pokiaľ sa jedná o váhu tá predstavuje 3 kg na meter štvorcový, čiže je zhruba 15-krát ľahšia ako pálená krytina, 4-krát ľahšia ako bridlica, 2-krát ľahšia ako bitumenová krytina. V čom spočíva výhodnosť nízkej váhy Onduline? Predovšetkým je konštrukčná výhoda – strešná konštrukcia pokrytá krytinou Onduline bude podstatne ľahšia v porovnaní so strešnou konštrukciou pokrytou, povedzme, betónovými škridľami, čo automaticky znamená úsporu financií. Uvažujúc o rekonštrukcii starej strechy, krokvy ktorej sú opotrebované, mimoriadne ľahká strešná krytina Onduline sa môže javiť ako jediná alternatíva vhodná pre starý materiál krokiev.

Ešte väčšia výhoda nízkej hmotnosti krytiny Onduline sa prejaví pri jej preprave a inštalácii. Stavebník si strešnú krytinu Onduline dokáže naložiť sám, bez problémov odviesť osobným autom alebo v prívese a na mieste stavby si ho aj vyloží bez nárokov na špeciálnu mechanizáciu a ďalšiu pracovnú silu (a táto tiež nie je zadarmo). Mimochodom, oceľová krytina Onduline sa pri nakládke, počas prepravy a pri vykládke nepoškriabe na rozdiel od oceľových plechov, ktoré v miestach poškodenia / poškriabania začnú korodovať. Úspora na doprave nie je poslednou a jedinou výhodou. Presun strešnej krytiny na strechu je rovnako dôležitým krokom. Pokiaľ to výška stavby dovolí, možno šablóny Onduline jednoducho vyhodiť na strechu. V prípade vyššej budovy, jeden človek podáva materiál zo zeme a ďalší ľahko jednou rukou vytiahne šablóny na strechu, čo je v prípade betónovej alebo pálenej strešnej krytiny prakticky nepredstaviteľné. Rovnako dôležité a výhodné je, že pri presune krytiny Onduline sa nedeformuje. Iní výrobcovia strešnej krytiny vo svojich návodoch na montáž vyslovene nedoporučujú, aby sa pri presune na strechu napríklad vo veternom počasí krytina nezdeformovala.

Zopakujeme, že ľahkosť krytiny Onduline znamená:  jednoduchosť prepravy, jednoduchosť nakládky – vykládky, jej presun na strechu, a, samozrejme, jednoduchú montáž. Nemusíte mať obavy z jej poškriabania, možno ju ľahko a rýchlo rezať. Postačí pílka na drevo, alebo len nôž. Navyše nevzniká žiadne riziko poškodenia ochrannej vrstvy ako v prípade inej kovovej krytiny. Oceľovú krytinu je treba rezať špeciálnymi nožnicami, a nie ako to zvykne robiť väčšina amatérskych stavebníkov, ktorí používajúc nekvalitné náradie a postupy poškodí ochrannú vrstvu v mieste rezu napríklad jej rozpálením a vzniknutými iskrami.

Fixácia šablón Onduline je rovnako veľmi jednoduchá – klinec naprv prerazí krytinu ONDULINE a potom sa zatlčie do debnenia, pričom nie je potrebné vŕtanie do plechu a nevzniká riziko, že sa šablóny poškodia odštiepením, nalomením (toto sa bežne stávalo v prípade azbestocementovej krytiny / šablón). Šablóny sa rozmiestnia na streche, prekryjú sa, pripevnia klincami a montáž je hotová. Pružnosť krytiny Onduline umožňuje eliminovať problém nerovného debnenia strechy. Oceľové plechy sa v tomto prípade môžu deformovať, zatiaľ čo krytina ONDULINE vzhľadom na jej pružnosť problém nerovnosti jednoducho zakryje.

Povedané inak: montáž krytiny Onduline je najjednoduchšia a najľahšia spomedzi strešných krytín, nakoľko:

  • Strechu môžete pokrývať aj sami;
  • V prípade, že si najmete pokrývačskú firmu, práca bude urobená podstatne rýchlejšie a lacnejšie;
  • Dokonca aj nie veľmi skúsený stavebník bude schopný urobiť pokládku správnym spôsobom.

Záverom ešte jedna poznámka. Možno odhadnúť, že 4/5  ľudí pracujúcich na výstavbe rodinných domov a budov (ide o nízkonákladové stavby) majú nízku kvalifikáciu. Z toho sa dá odvodiť nasledovné: čím zložitejšia je technológia pokládky strešnej krytiny, tým narastá pravdepodobnosť, že bude vykonaná nesprávne a nekvalitne. Prirodzene, sú aj nekvalitne realizované strechy z krytiny Onduline. Ich počet v porovnaní so strechami z oceľových plechov je zanedbateľný, nakoľko jednoduchšia práca ako v prípade pokládky Onduline už asi nie je možná.

Aké sú nevýhody strešnej krytiny Onduline?

Namieste je otázka, či má aj krytina Onduline nejaké nevýhody. Odpoveď znie: samozrejme. Neexistuje žiadna strešná krytina bez negatívnych stránok. Pokiaľ niekto tvrdí niečo iné, tak nehovorí pravdu. Negatívna stránka Onduline – je to veľmi lacný materiál. Stavebník, ktorý sa rozhodne pre kúpu tejto strešnej krytiny z hľadiska mimoriadne nízkych  obstarávacích nákladov by si mal uvedomiť, že sa nejedná o investíciu na dlhé desaťročia. Štandardne sa životnosť pohybuje okolo 15 rokov, ale sú aj prípady, keď strešná krytina Onduline má aj tridsať rokov a je vo veľmi dobrom stave. Počas obdobia 15 rokov životnosti krytiny neboli prakticky zaznamenané prípady straty hydroizolačných vlastností.

Aké sú iné negatíva a problémy, ktoré sa môžu objaviť u strešnej krytiny Onduline?

Zákazníci väčšinou upozorňujú na estetické vlastnosti strechy. Občas sa stáva, že strešná krytina predčasne stráca farebnosť, inokedy sa na krytine objavia tmavé škvrny. Pre objektívnosť je potrebné konštatovať, že počet reklamácií v súvislosti s uvedenými vadami pripadajúci na objem predanej strešnej krytiny Onduline predstavuje niekoľko desatín percenta. Koniec koncov, na svete neexistuje firma, ktorá by nemala nepodarky a reklamácie.

Pre ilustráciu uvedieme príklad: najznámejšie svetoví výrobcovia elektroniky či automobilov z času na čas sťahujú z trhu tisícky svojich výrobkov kvôli vadám. V prípade luxusných značkových hodiniek je akceptovaný podiel nepodarkov až do výšky 1%. Onduline, napriek tomu všetkému, intenzívne pracuje na zlepšení technológie farieb a zvýšeniu odolnosti ním vyrábanej strešnej krytiny proti ultrafialovému žiareniu.

Ďalšou nevýhodou Onduline je horľavosť. Ak oheň vypukne na streche Onduline začne horieť rýchlejšie ako oceľový plech. Avšak požiare vo väčšine prípadov nevznikajú na streche, ale v interiéri stavby. V tomto prípade z pohľadu celkového negatívneho dopadu požiaru, horľavosť strešnej krytiny nemá veľký význam. V danej súvislosti ešte jeden poznatok. Obete požiaru v drvivej väčšine nezomierajú na následky požiaru, ale na otravu oxidom uhoľnatým. Krytina Onduline horí na streche rýchlo, jej spaliny a dym prenikajú navonok a tak znižijú koncentráciu oxidu uhoľnatého vo vnútri budovy.

Občas sa možno stretnúť aj s názorom, že krytina Onduline je ako papier. V určitej miere je to tak, nakoľko štruktúru krytiny Onduline tvorí celulózové vlákno podobne ako v prípade papiera. Napriek tomu treba povedať, že celulóza je dostatočne pevný materiál. Ak neveríte, potom skúste roztrhnúť telefónny zoznam.  Pravdepodobne sa  Vám to nepodarí. Z celulózových vlákien sa vyrábajú napríklad dosky MDF pre výrobu veľmi pevného nábytku. Onduline vo výrobe celulózový list tvaruje do zvlnenej podoby, čo výrazne zvyšuje jej nosné vlastnosti.

Na ilustráciu tejto vlastnosti celulózy poslúži nasledovný stolný trik: Je možné na papier zakrývajúci dva poháre postaviť tretí? Áno, je to možné. Na to je potrebné tento papier zvlniť. Zvláštne? Skúste to sami a presvedčíte sa, že to funguje.

Login Form