Strešná krytina Onduline – praktické rady a poznatky pre stavebníkov

Strešná krytina Onduline – praktické rady a poznatky pre stavebníkov

Tieto informácie sú určené tým, ktorí plánujú realizáciu novej strechy, respektíve jej rekonštrukciu a uvažujú nad najvhodnejšou strešnou krytinou. Jednou z vhodných alternatív je strešná krytina Onduline.

Aké sú pozitíva tejto strešnej krytiny a aké sú jej nedostatky? Mnoho stavebníkov sa  rozhodlo použiť na zakrytie strechy krytinu Onduline práve kvôli mnohým pozitívnym vlastnostiam a výhodnej cene.

Predovšetkým kvalita Onduline prispieva k tomu, že predajcovia nezaznamenávajú žiadne reklamácie v súvislosti s tesnosťou a zatekaním na striech, ktoré sú pokryté strešnou krytinou Onduline. Pochopiteľne, s touto istotou môžete rátať iba za predpokladu správne vykonanej montáže. Práve toto je obzvlášť cenná vlastnosť krytiny značky Onduline, nakoľko hlavnou funkciou strechy je ochrániť dom pred vlhkosťou. V dôsledku netesností strechy dochádza spravidla nielen k poškodeniu stropu, stien, nábytku a podlahovej krytiny, ale predovšetkým to negatívne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov stavby. 

Prečo je strecha s Onduline netečie?

Tajomstvo spočíva v zvláštnostiach strešného systému Onduline, nakoľko práve strešný systém, a nie ten alebo onen materiál chráni dom pred poveternostnými vplyvmi. Pre lepšie ozrejmenie sa pozrime napríklad na plechové strešné krytiny – ide o pevný, odolný a bezo sporu samotný nepretekajúci materiál. Strechy pokryté týmto materiálom pretekajú pomerne často. Takže, čo je príčinou pretekania? Odpoveď je: v zodpovedajúcom strešnom systéme a osobitostiach jeho fungovania.

Pre názornosť uvedieme porovnanie ako z hľadiska zatekania funguje systém Onduline a plechová krytina. Strešná krytina Onduline – či už ide o asfaltovú, oceľovú, alebo plastovú – sama o sebe nepreteká. Obvykle pretekajú rôzne spoje, fixačné body, otvory prerazené v strešnej krytine klincami, respektíve samoreznými skrutkami.

V strešnej krytine Onduline sa klinec zatĺka v hornej časti šablóny, odkiaľ  voda veľmi rýchlo steká smerom dolu a tak percento pravdepodobnosti, že môže dôjsť k pretečeniu je prakticky nulové. Pokiaľ ide o upevňovanie oceľovej krytiny samoreznými skrutkami, toto sa robí v najnižšom bode profilu, kde počas intenzívneho dažďa vzniká silný prúd vody. Ak sa na jej ceste vyskytne čo i len malý otvor, voda sa týmto smerom valí pod tlakom.

Bolo by zaujímavé mať k dispozícii detailný obraz pod mikroskopom a sledovať, čo sa deje v bode upevnenia strešnej krytiny. Takže, po prerazení krytiny Onduline oceľovým klincom, sa rezom v krytine začnú uvoľňovať mikroskopické kvapôčky živice, ktoré úplne uzavrú medzeru medzi klincom a strešnou krytinou. Prakticky to isté sa deje v prekrývajúcich sa škridliach. Letným slnkom zahriate škridle sa akoby zlepia a vytvoria takto ideálnu hydroizoláciu strechy.

Je všeobecne známe, že  kovové materiály sa rozťahujú a sťahujú v dôsledku kolísania teploty okolitého vzduchu. Opakovaným rozťahovaním a sťahovaním dochádza k postupnému zväčšovaniu otvoru / medzery medzi jednotlivými časťami oceľovej krytiny a samoreznými skrutkami. Logicky takto sa zvyšuje pravdepodobnosť pretekania krytiny. K samorezným skrutkám slúžiacim na pripevnenie plechovej krytiny sú dodávané aj gumové tesnenie určené na izoláciu otvoru. A práve v tejto súvislosti je vhodné upriamiť pozornosť na možný problém. Niektorí stavebníci v záujme úspory na nákladoch uprednostnia najlacnejšie a teda nekvalitné inštalačné materiály na strešné krytiny (často vyrábané v ázijských krajinách). Takéto spojovacie materiály s vysokou pravdepodobnosťou nemajú špeciálnu technologickú úpravu, ktorá má zabezpečiť ich odolnosť voči ultrafialovému slnečnému žiareniu. Toto má za následok, že spoje strešnej krytiny v priebehu niekoľkých rokov „zhoria” a dažďová voda začne pretekať cez všetky takto vytvorené otvory. Skúste si to spočítať: každá nekvalitná skrutka je „perspektívny“ otvor v streche na pretekanie vody. V kontraste s uvedeným je skutočnosť, že  Onduline dodáva svoj doplnkový a inštalačný materiál a starostlivo dbá na jeho kvalitu.

Nepodceňujte fixačné body a ich počet, t.j. 20 klincov. Dnes už aj  v našich zemepisných šírkach nie sú zriedkavosťou silné uragány (viď nedávny prípad na severe  Talianska, či v Poľsku). Práve v takýchto extrémnych prípadoch záťaže strechy a strešnej krytiny sa v plnej miere odhalia všetky ignorovania kvality pokládky krytiny. Verte, že aj v týchto prípadoch platí: „Lakomí ľudia platia dvakrát“ a „Múdri sa poučia na chybách iných“. Navyše, ak nie je montáž krytiny vykonaná podľa návodu výrobcu, strácate nárok na reklamáciu.

Login Form