Príprava pozemku na stavbu rodinného domu

Aký postup zvoliť a čo urobiť, aby ste si postavili svoj vlastný dom? Stavebný pozemok, na ktorom bude stáť Váš dom a jeho príprava sú priority, od ktorých musíte začať. Na začiatok je potrebné rozpočítať celkovú plochu pozemku tak, aby tam nebolo nič naviac, ale zároveň ste mali voľný prístup naň.

Následne si premyslite a vyhraďte miesto, kde uskladníte všetky stavebné materiály, ktoré budete potrebovať počas výstavby domu. Je celkom možné, že bude nutné vyčleniť priestor / miesto pre zamestnancov stavebnej firmy (vrátane sociálneho zázemia) a vyriešiť otázku ich ubytovania / stravovania kvôli zníženiu stratových časov spojených s ich prepravou na stavenisko. Podstatné je, aby mali bezproblémovy prístup na pozemok a mohli nerušene pracovať a plniť svoje záväzky, ktoré im vyplývajú z obojstranne podpísanej zmluvy.

Nemenej dôležitou otázkou, ktorej sa nevyhnete je vyčleniť miesto, kde sa bude zhromažďovať všetok stavebný odpad, jeho nakládku a odvoz na skládku odpadu. Nepodceňujte túto záležitosť, veď ide o Vašu lokalitu a kvalitné životné prostredie, kde budete bývať a tráviť čas dlhé roky Vášho života a možno aj niekto z nasledujúcich generácií Vašich potomkov.

Ak máte premyslené a organizačne zabezpečené všetky uvedené body, nič Vám nestojí v ceste začať stavať. Nemali by ste mať problémy, nakoľko ste získali dostatočné informácie v tomto smere a viete, čo je potrebné a kde.

Kúpte stavebný pozemok a začnite stavať Vami vysnívaný dom. Všetko to robte s veľkou zanietením a radosťou. Je možné, že uskutočníte nielen svoj sen a snáď aj niekoho z Vašej rodiny.

Login Form