O výbere plastových okien trochu inak

Proces výberu a objednávky moderných okien je nezriedka pre investora / budúceho užívateľa veľmi náročným procesom. Ľudia dostávajú nesmierne množstvo ponúk výrobcov a predajcov prostredníctvom tradičných aj netradičných informačných kanálov, pričom každý z nich hovorí či píše o všeličom možnom.

Perspektívnych zákazníkov doslova zaplavujú vyčerpávajúce technické údaje, už neaktuálnych, ale aj nových zákonoch a normách, rovnako ako aj informáciami o nespoľahlivých výrobkoch konkurencie. Ak si toto všetko ľudia, ktorí plánujú kúpiť nové okná, prečítajú a vypočujú niet div, že sú zmätení a neraz ani nevedia, ako sa pohnúť ďalej.

Z uvedeného dôvodu sa pokúsime vysvetliť pomerne často sa vyskytujúce skreslené predstavy o plastových oknách, s ktorými sa možno stretnúť u perspektívnych zákazníkov. Rozumieme im a máme pre ne plné pochopenie.

Plastové okná sú zárukou úplnej zvukovej izolácie

Objektívne povedané: nie sú garanciou dokonalej zvukovej izolácie a nie  každé okno spĺňa toto kritérium. Hlučný pohyb električky alebo vlaku, práca robotníkov s búracím kladivom, mimoriadne frekventovaná doprava doslova pod oknami Vášho domu / bytu, čiže nízkofrekvenčný hluk, ktorý výrazne redukujú správne zvolené okná s kvalitným presklením, no aj napriek tomu hluk bude ešte počuť.

Subjektívne povedané – aj bez toho, aby sme uviedli nejaké konkrétne údaje a štatistiku meraní – hluk sa nestratí úplne, ale kvalitné plastové okná ho výrazne znižujú.

Plastové okná úplne zabraňujú prestupu chladu do miestnosti

Pravdou je, že každé okno prepúšťa viac tepla z miestnosti do vonkajšieho prostredia ako ktorákoľvek stena. To znamená, že pokiaľ ide o zamedzenie úniku tepla z miestnosti, účinnejšie sú stavby budov bez okien. Každopádne, podiel okien a dverí v niektorých domoch na všetkých tepelných stratách dosahuje až 70%. Neexistujú žiadne 100%-ne tepelnoizolačné okná. Plastové okná sa vyznačujú spoľahlivým systémom tesnenia, čo zabezpečuje, že okná „neprefukujú“. Na druhej strane je nutné v miestnosti pravidelne vetrať kvôli zníženiu vlhkosti a zabráneniu vzniku plesní. Každopádne, moderné plastové okná sú 3-násobne efektívnejšie z pohľadu úspory tepla vo vašom dome v porovnaní so starými drevenými.

Hrubší a viac komorový profil je lepší

Je bezvýznamné zväčšovať hrúbku a členitosť profilu, nakoľko aj tak jeho tepelný odpor je v priemere 3-násobne väčší ako v prípade zasklenia. Čiže, ak už okno naozaj zamŕza, tak potom jeho zasklená časť. A to už musia byť ozajstné arktické mrazy a také v našich končinách sú skôr výnimkou ako pravidlom. Nezaťažujte sa všemožnými stavebnými špecifikami a technologickými novinkami. Či už ide o 3-,  4- alebo 5-komorový profil, to všetko prakticky nemá žiadny vplyv na vlastnosti Vašich okien počas ich životnosti. Nenechajte si vnútiť lacné reklamné ponuky. Riešením, ktoré plne zabezpečí Vašu spokojnosť a tepelný komfort je 3-komorový profil, dvojité tesnenie, izolačné 2-sklo.

Vákuové zasklenie okna

Toto označenie nie celkom vystihuje skutočnosť. Ak by, totiž, v zasklení bolo vysoké vákuum, potom by atmosférický tlak vtislo sklá dovnútra zasklenia, následkom čoho by jednoducho sklá praskli. V skutočnosti, pri výrobe zasklenia sa v jeho vnútri vytvorí určité vákuum kvôli tomu, aby sa sklá pevne pritlačili k distančnému rámiku. Avšak, nejedná sa o vákuum vo všeobecnom ponímaní tohto významu.

Zasklenie okien je naplnené argónom

V danom prípade sa jedná o dva podstatné aspekty. Prvý aspekt z pohľadu fyziky: tepelná vodivosť ideálnych plynov závisí len od ich tlaku a od ničoho iného. Povedané inak, či sa jedná o vzduch, alebo argon, nie je to podstatné. Rozdiel medzi vlastnosťami reálnych plynov a ideálneho plynu je pár percent. Pre ilustráciu uvedieme: v prípade rovnakých zasklení, z ktorých jedno je naplnené Argonom a druhé vzduchom, rozdiel odporu prenosu tepla predstavuje len 5%. A ešte jedna otázka: Ako sa dá zistiť prítomnosť argónu v zasklení okna? Ak nemáte k dispozícii špeciálnu techniku, ste bez šance! Okrem toho by ste ešte boli nútení odtlakovať zasklenie okna. Zvýrazňovať fakt, že okná sú plnené argonom je šikovný reklamný ťah na upútanie pozornosti zákazníka. Odporúčame štandardné termoizolačné 2-sklo, alternatívne 3-sklo.

Plast je ekologicky škodlivý a nepriaznivo vplýva na zdravie ľudí

Nemožno ignorovať, že sa vyskytujú aj informácie tohto druhu. Koniec koncov, rýchlovarné kanvice, jednorazový riad, obalové materiály potravín, množstvo častí automobilov a iné veci, ktoré nás bežne obklopujú sú vyrobené, vrátane okien, rovnako z plastov. Každý výrobca plastových profilov musí mať svoje výrobky certifikované v súlade s platnými legislatívou, ktorá pamätá aj na hygienické požiadavky, požiarnu bezpečnosť apod. Certifikáty preukazujú, že profily sú schválené pre použitie v oblasti bývania bez obmedzenia, vrátane pokynov pre ich ekologickú likvidáciu.

Postup pri objednávke

Plastové okná predstavujú pomerne zložitý výrobok pozostávajúci z množstva rôznych komponentov. V tom spočíva vysvetlenie, prečo ich cena sa vypočítava rozdielne ako, povedzme, v prípade podlahových krytín.

Ak chcete získať pomerne reálny rozpočet projektu dodávky okien, potom odmerajte pokiaľ možno čo najpresnejšie okenné výplne, rozhodnite sa pre tvar, farbu, počet a spôsob otvárania ventilačných klapiek, typ zasklenia, sieťky proti hmyzu, žalúzie, parapety a ich veľkosť. Navštívte výrobcu alebo emailom ho požiadajte o cenovú ponuku na Vaše okná, vrátane dopravy a inštalácie. Odporúčame Vám, aby profily a kovanie Vašich okien boli od kvalitných firiem, čo rovnako platí aj o ich montáži.

Login Form