Montované rodinné domy – cenovo výhodná alternatíva bývania

Jednoznačne možno konštatovať, že montované ​​domy sú veľmi atraktívne, nakoľko pre veľkú skupinu ľudí predstavuje jedinečnú príležitosť kúpiť si cenovo prijateľný dom s použitím moderných stavebných materiálov a najnovších technologických postupov.

Montované domy priťahujú záujem perspektívnych majiteľov harmonickou kombináciou a prestížou, komfortom, časovou nenáročnosťou výstavby a jednoduchosťou samotnej stavby. Avšak hlavným argumentom pri rozhodovaní väčšiny ľudí pre montované domy je relatívne nízka cena ich prefabrikovaných modelov v pomere k vysokej kvalita konštrukcie.

Montované (panelové sendvičové) domy

História výroby montovaných domov siaha do obdobia spred viac ako polstoročia. Spája sa s rokmi po skončení II. svetovej vojny. V tom čase začal na Západe, predovšetkým v USA a Kanade, obrovský nárast masovej výstavby individuálnych rodinných domov. V mnohom to malo súvis najmä s evidetnými výhodami stavieb tohto typu. Rámová technológia sa už v tejto dobe vyznačovala rýchlosťou stavebných prác, možnosťou realizovať architektonické zámery a zároveň veľmi dobrými parametrami montovaných panelových domov. Postupom času boli staré technológie nahradzované modernými sofistikovanejšími a v súčasnej dobe tento typ bývania predstavuje už  neoddeliteľnú súčasť nášho života.

Z celosvetového hľadiska technológia výstavby panelových domov zaujíma vedúce postavenie v oblasti individuálnej bytovej výstavby a je značne rozšírená. Panelové skeletové domy nachádzajú rozsiahlu aplikáciu nielen v rámci výstavby rodinných domov, ale aj v rámci stavieb veľkých komerčných a administratívnych budov. Je to tak kvôli hospodárnosti a praktickej stránke takýchto budov. Montované domy predstavujú komplet, ktorý zahŕňa stenové panely, nosné konštrukčné prvky, podlahové konštrukcie, steny, okná a dvere, prvky strechy a strešnej krytiny. Vo všeobecnosti sa  pri ich výstavbe berú do úvahy všetky nevyhnutné podmienky potrebné na vytvorenie spoľahlivej a dobrej kvality obytných miestností. Montované domy sú zárukou pohodlného a komfortného bývania pre svojich majiteľov na dlhé dlhé roky.

Montované panelové domy sú najoptimálnejšou alternatívou, ak nemáte k dispozícii niekoľko sto tisíc EUR, avšak snívate o stavbe vlastného domu. Navyše, naskytuje sa Vám ideálna možnosť ako sa dostať z rušného prostredia veľkomiest a prepchatých ciest k  harmónii a pokoju, ktorý ponúka príroda.  Vo firemnom katalógu (viaceré firmy bežne poskytujú aj virtuálnu prehliadku interiéru montovaného domu, v rámci ktorej sa môžete „poprechádzať“ po miestnostiach) nájdete taký typ stavby, ktorý splní Vaše predstavy.

Drevené domy – ich pozitíva a negatíva

Ak hovoríme o drevenom dome v mysli sa nám vybaví hlavne obraz domu z guľatiny, či drevených hranolov. Jedinečný vzhľad, pevná  drevená konštrukcia stien, strechy a  vonkajších terás to všetko je charakteristické iba pre tento typ architektúry. Štýl, ktorý je rovnako vhodný pre malé vidiecke domy, ale aj pre domy spĺňajúce vyššie nároky ich majiteľov.

Pre objektívnosť je nutné povedať, že ako v prípade domov z akéhokoľvek iného materiálu, tak aj drevené domy majú svoje výhody, ale aj negatívne stránky.

Pozrime sa, teda, najprv na nevýhody. Hlavným negatívom dreveného domu je, že drevo je vysoko horľavý materiál. Rôznymi  impregnáciami a nátermi je možné riziko vzniku požiaru podstatne znížiť, ale akékoľvek podobné opatrenia nezmenia drevo na nehorľavý materiál. Z uvedeného dôvodu pri elektroinštalačných a kúrenárskych prácach, inštalácii pecí a krbov v drevených domoch je nutné byť mimoriadne opatrní a mať dobre premyslenú celú stratégiu realizácie do najmenších detailov.

Pri výpočte nevýhod dreveného zrubového domu nemožno nespomenúť jeho slabšiu odolnosť proti účinkom slnka, dažďa a snehu. Z uvedeného dôvodu vonkajšie ochranné a dekoratívne nátery zrubového domu si budú vyžadovať náležitý čas a zvýšenú pozornosť.  Vznik už aj malých prasklín umožní prenikanie vlhkosti hlboko do dreva, čo má za následok jeho deštrukciu, osobitne pod krytinou. Drevený zrubový dom natretý transparetným ochranným prostriedkom, síce, zachováva viditeľnú štruktúru dreva, no po čase sa stáva menej prirodzeným, matným až sivým.

Drevený dom má aj ďalšiu negatívnu črtu, ktorou je vysýchanie dreva jeho konštrukcie. Problém spočíva v tom, že proces sušenia reziva (na čo slúžia sušiarne reziva) je zložitý a časovo zdĺhavý: je potrebné, aby sa vlhkosť zvnútra reziva – hranolov dostala na povrch. Pretože, ak  povrch reziva bude schnúť oveľa rýchlejšie ako jeho vnútro, povedie to k vzniku prasklín, nakoľko suché drevo má menší objem. Riešenie uvedeného problému: je praktickejšie vysušiť dosky a následne ich zlepiť (podobná technológia ako v prípade profilov pre drevené okná). Ak bude dodržaná správna technológia montáže dreveného domu, je možné vyhnúť sa deformácii jeho stien.

O výhodách drevených domov nie je potrebné veľa hovoriť. Napokon sú dobre známe. Drevo ideálne udržiava teplo. Pri porovnaní s tehlou, drevená stena je rovnocenná tehlovej z hľadiska udržiavania tepla. Rozdiel je len v tom, že drevená je 4-5 krát tenšia oproti stene, ktorej hlavný stavebný materiál je tehla. Neexistuje nič lepšie a ekologickejšie ako drevený dom. A nie je to dané len tým, že drevené steny dýchajú, čím zabezpečujú optimálny režim teploty a vlhkosti interiéru domu. V neposlednom rade jedinečná štruktúra, zlatisto-jantárová farba profesionálne opracovaného a ošetreného dreva vytvárajú komfortnú duševnú klímu, udomácňujú v stavbe pokojnú a optimistickú atmosféru, ktorú  obyvatelia veľkých miest tak veľmi postrádajú a preto ju vyhľadávajú.

Login Form