Ak kompozitný (modulový) bazén, tak prečo? O jeho výhodách a nevýhodách podrobnejšie.

Za posledné roky sa kompozitné bazény zaznamenali nárast obľúbenosti medzi kupujúcimi z celosvetového hľadiska. V tomto článku sa pozrieme detailnejšie na dôvody, prečo je to tak. Modulový princíp konštrukcie bazénov spočíva v zhotovení bazéna z jednotlivých častí, t.j. modulov.

Kompozitné bazény umožňujú širokú škálu dizajnových riešení. K tomu ešte doplnenú o nepredstaviteľne rozsiahlu paletu farebných odtieňov sú základom bohatého výberu farebného prevedenia vášho budúceho bazéna. Je možné rozhodnúť sapre klasický tvar a veľkosť bazéna alebo zvoliť luxusný bazén s rímskymi schodami, respektíve uprednostniť praktické riešenie pre cvičenie a relaxáciu.

Ako každá vec, tak aj bazény, osobitne každý typ, majú svoje nesporné výhody, ale aj nevýhody. V článku si všimneme pozitívne a negatívne stránky kompozitného bazéna:

1.      Nenáročná preprava – bazén možno prepraviť bez nutnosti hľadania nejakých špeciálnych dopravných prostriedkov (predovšetkým v prípade aj nadštandartných rozmerov bazénov, povedzme 15 x 3 metre, resp. aj väčších). Riešením spomenutého problému sú rozmery jednotlivých častí / modulov bazéna, ktoré sú navrhnuté tak, aby bolo možné ich čo najjednoduchšie prepravovať od výrobcu / predajcu k zákazníkovi. Zároveň sa tým vyriešil problém s manipuláciou na pozemku zákazníka a počas inštalácie do bazénovej jamy.

2.      Rozmery bazéna si prakticky volí jeho budúci užívateľ a to s ohľadom na možnosti pozemku, na ktorom bude bazén nainštalovaný. Okrem toho kompozitný modulový bazén predpokladá aj možnosť predĺženia, resp. skrátenia dĺžky bazéna v budúcnosti s tým, že sa doplní, resp. odoberie príslušné množstvo centrálnych modulov. Niektorý výrobcovia sú schopní realizovať bazény s dĺžkou, ktorá sa prakticky približuje štandardným bazénom, čiže až 25 m.

3.      Pomerne rýchla, nenáročná montáž a inštalácia – bazénové teleso sa na mieste inštalácie dodáva prakticky vo finálnom stave, zostáva jedine pospájať moduly a ich montáž nepredstavuje veľké časové nároky. Navyše odpadá zalievanie betónom, ktoré je v prípade tejto alternatívy bazénov vylúčené. Používajú sa výlučne fixačné šrúby, matice, tesnenia, tmely a lepidlá.  Jednou  z výhod je, že technicky zruční klienti si môžu inštaláciu urobiť vo vlastnej réžii podľa inštrukcie / návodu výrobcu, čo ešte viac zlacní obstarávaciu cenu.

Pre objektívnosť je potrebné povedať aj o negatívach. K tým sa predovšetkým radí vplyv ľudského faktora pri montáži na mieste inštalácie. Z uvedeného dôvodu by montáž bazéna mali urobiť profesionály, ktorí majú neporovnateľne väčšie skúsenosti.

Je ešte jedna slabšia stránka vyskytujúca sa pri montáži modulových bazénov.

Pri spájaní modulov sú spoje vyplnené tmelom. Na poréznych spojoch vznikajú baktérie a sú miestom tvorby nečistôt. Samotné spoje nepôsobia esteticky, hlavne po uplynutí určitého času užívania bazéna.

Tieto problémy s tvorbou baktérií nevznikajú ak sú použité na spojoch kvalitné tmely, ktoré neabsorbujú vlhkosť. Je pravdou, že počas dlhého obdobia používania bazéna sa môže na povrchu tmelu objaviť nečistota. Túto možno bez problémov odstrániť jemnou hubkou, resp. utierkou s použitím špeciálneho čistiaceho prostriedku (bazénovej chémie) určeného pre tento účel v bazénoch.

Navyše, ak sa porovná množstvo spojov v modulovom a betónovom (s keramickým obkladom) bazéne, potom v prípade modulových bazénov je ich počet niekoľko násobne menší. K tomu ešte doplníme, že škáry v betónových bazénoch s keramickým obkladom sa vypĺňajú absolútne odlišným, teda škárovacím materiálom.

Spoje bazéna z modulov sú temer neviditeľné, čo zvyšuje jeho estetický efekt. Rovnako z pohľadu bezpečnosti je dôležité, že spoje sú bez nerovnosti a ostrých hrán.

Login Form