Klimatizácia „SPLIT SYSTEM“ – podrobnejšie o jej funkciách z pohľadu užívateľa

Hlavným účelom klimatizácie je zabrániť „nehybnosti“ vzduchu v interiéri uzatvorenej miestnosti. Túto funkciu klimatizácia plní prostredníctvom ovievania rovnomerným prúdením ochladeného vzduchu. Tento efekt spolu s komfortom a spoľahlivosťou SPLIT SYSTÉMU užívateľ klimatizácie ocení predovšetkým počas horúcich letných dní, keď v miestnosti povieva ochladený vzduch. Na základe skúseností každoročne rastúceho počtu spotrebiteľov práve klimatizácie systému SPLIT je možné konštatovať, že investícia do tohto interiérového zariadenia Vašej nehnuteľnosti – bytu, domu, kancelárie – je správnym rozhodnutím. Klimatizácia SPLIT SYSTEM od niektorého z renomovaných výrobcov Vám bude dlhodobo slúžiť zabezpečiac požadovanú úroveň mikroklímy. Tento typ klimatizácie, prakticky ako žiadny iný, predstavuje ideálne riešenie z hľadiska montáže do neveľkých kancelárií, resp. bytov. Jednoducho povedané sú optimálne pre absolútnu väčšinu vlastníkov a užívateľov domov.

Klimatizácia a jej kľúčové prednosti. Upriamte na ne svoju pozornosť pri výbere optimálneho typu

Perspektívni zákazníci sa môžu pri rozhodovaní o vhodnosti kúpy toho-ktorého modelu zvažovať napríklad alternatívu klimatizácie s invertorovou technológiou.

Energetická efektívnosť: Nepochybne, za hlavnú prednosť týchto modelov možno označiť vysokú úroveň sezónnej energetickej efektívnosti Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER). Číslo, ktoré sa nachádza na štítkoch, resp. v sprievodnej dokumentácii k výrobku vyjadruje koľkonásobne viac chladu vyprodukuje klimatizačná jednotka v porovnaní so spotrebovanou elektrickou energiou. Pre názornosť uvedieme príklad: ak SEER=6, potom spomínaný pomer medzi vyprodukovaným chladom a „spálenou“ elektrickou energiou na jeho „dodávku“ do interiéru miestnosti je 6-násobný.

Za zmienku v tejto súvislosti stojí, že v súčasnosti vyrábané SPLIT SYSTEMY prešli podstatnými úpravami v súvislosti s náročnou Európskou legislatívou, ktorá je aplikovaná v praxi už 2 roky. V praxi sa to odrazilo tak, že nová klimatizácia SPLIT SYSTEM aktuálne predávaná na našom trhu má podstatne – až o 50% – nižšiu spotrebu elektrickej energie. Pre úplnosť ešte doplníme, že v pohotovostnom tzv. „stand by“ režime je spotreba elektrickej energie na úrovni 1 Wattu.

Pri výpočte výhod nemožno opomenúť ani ďalší významný fakt: v rekordnom čase, temer o polovicu rýchlejšie,  je klimatizačná jednotka schopná ochladiť vzduch interiéru miestnosti oproti štandartným klimatizáciam. Ako sme už spomenuli na inom mieste, klimatizácia funguje aj v režime kúrenia a dokáže spoľahlivo vykúriť miestnosti aj pri vonkajšej teplote vzduchu pod mínus 10 stupňov C.  Inventorné systémy klimatizácie fungujú podobne ako tepelné čerpadlo (viac o tejto problematike si prečítate v článku Tepelné čerpadlá – prečo zaznamenávajú nárast záujmu) a štatistickými meraniami bolo zdokumentované, že ich spotreba elektrickej energie je 5-násobne efektívnejšia v porovnaní s elektrickými bytovými ohrievačmi.

Záruka mikroklímy splňajúcej vysoké zdravotné nároky: faktoru hlučnosti a jej znižovaniu permanentne venujú lídri trhu – významné výrobné spoločnosti veľkú pozornosť. Aktuálna trhová ponuka kvalitných klimatizačných jednotiek dosahuje hranicu 20 decibelov. V rámci výpočtu pozitív venovaného tejto problematike spomenieme aj schopnosť udržiavať konštantný tepelný komfort, t.j. v súlade s nastavenou úrovňou interiérovej teploty, prakticky s nepodstatnou pol stupňovou odchýlkou.

K neopomenuteľným kvalitatívnym výhodám patrí tiež viacstupňový systém filtrácie vzduchu, ktorý je dômyselne konštruovaný tak, aby v čo najvyššej možnej miere eliminoval mnohé významné zdravotné riziká, ku ktorým patria peľové kliešte. Súčasťou systému filtrácie sú taktiež antibakteriálny filter, ktorý veľmi efektívne neutralizuje väčšinu známych baktérií a nepríjemných zápachov. Pozoruhodná je účinnosť antibakteriálneho filtra, ktorá dosahuje temer 100%.

Za zmienku u klimatizácie vyššej technickej úrovne stojí aj fakt, že zariadenie spoľahlivo a bez straty výkonu pracuje dlhodobo a extrémnych režimoch fungovania. Toto je schopné zabezpečiť predovšetkým klimatizácia vybavená spoľahlivými vnútornými a vonkajšími výmenníkmi tepla.

K vysokej úrovni užívateľského komfortu klimatizácie, a s tým priamo súvisiacim dlhodobým bezporuchovým fungovaním, radíme aj funkciu autodiagnostiky, čo v praxi znamená nepretržitý monitoring a previerku bežného stavu klimatizácie. Takto je klimatizácia chránená od vonkajších vplyvov.

A na záver ešte pridáme informáciu o veľmi užitočnej funkcii – inteligentnom ovládaní kompresora klimatizácie, ktorá odstraňuje nízkofrekvenčné vibrácie a stabilizuje napájací prúd, čo vedie k predĺženiu životnosti klimatizácie.

 

Login Form