Kategória Typy striech

Strecha – výber vhodného typu pre rodinne domy

Strecha ako piata stena

Strechu možno bez nadsadenia označiť aj ako piatu stenu stavby. Toto označenie pomerne presne vystihuje jej dôležitú úlohu, ktorú zohráva v rámci celkovej stavby. Z uvedeného dôvodu nosná časť strechy by mala byť dostatočne pevná, zároveň odolná proti atmosférickým zrážkam a mať hydro a paroizolačné vlastnosti.

Estetický aspekt je nemenej dôležitý, nakoľko krásna strecha dotvára celkový dojem vonkajšieho vzhľadu stavby. V značnej miere má na to vplyv aj strešná krytina, ktorá ho dotvára. Je predovšetkým na rozhodnutí majiteľa domu, aký bude celkový vzhľad jeho stavby a tvar strechy.

Šikmá strecha sa radí k tradičným a najviac aplikovaným riešeniam v stavebníctve, môže sa skladať z jedného alebo viacerých dielov. Uhol jej sklonu je viac ako 12 stupňov.

Ploché strechy sa vyskytujú na rôznych objektoch – priemyselných, administratívnych až po obytné. V súčasnosti sa najviac uplatňujú v individuálnej domovej výstavbe.

Osvedčené strešné konštrukcie

Pri plánovaní tvaru strechy je účelné urobiť rozhodnutie, ako bude vyzerať podlažie pod strechou, t.j. podkrovie, kde strecha bude tvoriť aj steny druhého podlažia alebo klasické riešenie bez plochej strechy.

Hneď na začiatku plánovania tvaru strechy je racionálne urobiť rozhodnutie, ako bude vyzerať druhé podlažie, t. j. nachádzajúce sa pod strechou.

V podkrovnom podlaží sú rôzne výšky stropov. Tento, na prvý pohľad nedostatok, sa môže pretaviť do výhody vytvorením napríklad  útulnej izby,  pracovne alebo jednoducho umožní investorovi prejaviť sa tvorivo, pokiaľ je na to chuť a možnosti.

V prípade, že sa nemáte Vašu vlastnú predstavu návrhu vhodného interiéru, môžete využiť služby niektorého z osvedčených architektov / projektantov, ktorí Vám vypracujú štúdiu / projekt s alternatívou riešenia miestností a umiestnenie nábytku. V rámci plánovania strechy sa určite nevyhnete aj otázke, aké strešné okno by bolo najideálnejšie.

Zodpovedaniu tejto otázky by ste mali venovať náležitý časový prietor a nepodceňovať ju, nakoľko strešné okná majú zložitú konštrukciu, ktorá musí vydržať dvojité zaťaženie. Pochopiteľne, táto skutočnosť sa prejavuje aj na ich cene v porovnaní s klasickým oknami. Preto je racionálne počítať s tým už v štádiu prípravy predbežného rozpočtu stavby, aby jeho výsledná podoba odrážala čo najviac realitu.

V tejto súvislosti je vhodné poznamenať, že proces stavby / rekonštrukcie strechy je časovo  a finančne náročný. Pozostáva z demontáže starého a montáže nového krovu. Z uvedeného dôvodu Vám Vaša predvídavosť, resp. Vášho architekta / projektanta / dizajnéra zabezpečí, aby ste sa pri realizácii  budúcej strechy Vášho domu vyhli dodatočným a neočákavaným nákladom.

Veľmi rozšírenou alternatívou strechy je (manzardová) podkrovná strecha. V tomto prípade je horné podlažie zvyčajne realizované so štandardnou výškou stropu 2,5 – 3,5 m, ktoré obyvateľov neobmedzuje pri pohybe v miestnosti. Pochopiteľne toto platí, pokiaľ majú miestnosti správny kvadratický alebo pravouhlý tvar. V takom prípade je riešenie otázky interiéru jednoduchšie a s väčšou možnosťou uplatnenia fanzázie a alternatív. Pri porovnaní nákladov klasického a manzardového poschodia Vás klasický typ vyjde drahšie. Je to dané tým, že predovšetkým je potrebné vybudovať nosné múry a realizovať  prekrytie manzardovej podkrovnej miestnosti.

 

 

 

Pre tých, ktorí uprednostňujú voľný priestor a prirodzené osvetlenie, bude vhodnejšie sa zamerať na na klasický variant podlažia s manzardovou strechou.   Konštrukcia stavby je pomerne zložitá, nakoľko steny a strecha tvoria jeden celok. Nákladová stránka je spojená s nutnosťou inštalácie manzardových okien – svetlíkov, neštandardného dizajnu, vrátane nutnosti vykurovania nebytových priestorov v podkroví.

Konštrukcia zložitej strechy korešponduje plne s výberom strešnej krytiny. Chcete mať keramickú krytinu strechy? Potom počítajte s jej pomerne veľkou váhou a s tým spojenou nutnosťou zosilnenia strešnej konštrukcie. Prirodzene, že bude nutné aj viac spojovacieho materiálu.

Výhody plochej strechy

Výhoda plochej strechy spočíva v tom, že ju môžete využiť ako ďalší užitočný obytný priestor. Je vhodným typom strechy v južných regiónoch, kde možno predpokladať mierne množstvo zrážok. V tomto prípade sa väčšina staviteľov v tamojších klimatických podmienkach rozhoduje pre realizáciu terasy na streche, ktorá ponúka jedinečnú možnosť  na odpočinok u seba doma vo výške, dýchať čerstvý vzduch a potešiť zrak pozorovaním mimoriadnej scenérie a krásy okolitej prírody. V súčasnej dobe však plochá strecha nie je niečím mimoriadnym aj v iných, povedzme, severných regiónoch.

Týmto sa však výpočet výhod nekončí. Plocha rovnej strechy pod šírym nebom je vhodná na realizáciu zimnej záhrady, telocvične, posilovne, bazénu, tenisového kurtu alebo dokonca na posedenie a stolovanie s rodinou, priateľmi, či obchodnými partnermi.

Ukážka ako možno využiť rovnú na strechu na atraktívny priestor

 

 

 

 

 

 

Ukážka ako možno rovnú strechu využiť na atraktívny priestor, poskytujúci možnosť nerušeného posedenia a stolovania. Trebárs, aj rušnom prostredí veľkomesta. 

K nárokom, ktoré by plochá strecha mala plniť, patrí aj zaistenie dokonalej izolácie budovy, ochrana domu pred pôsobením snehu, dažďa a ďalšími nepriaznivými faktormi. Bežne používanými prvkami konštrukcie plochých striech sú drevené dosky a železobetónové prvky. Nech je typ nosnej krytiny akýkoľvek, v zásade sa pri všetkých typoch aplikuje rovnaký postup prác: inštalácia vrstiev parozábrany, tepelnej izolácie a hydroizolácie.

Login Form