Kategória Strešná krytina

Stavba novej strechy alebo rekonštrukcia? Vždy myslite na funkčnosť a izolačné vlastnosti nového strešného systému

Slnko, voda, vietor, mráz, sneh  a zub času. Práve tieto faktory sa najvýraznejšie podpisujú na poškodení strešného plášťa, ktorý tak po určitom období potrebuje obnovu. Náchylné sú najmä materiály používané pred niekoľkými desiatkami rokov, keďže ani zďaleka nedisponovali vlastnosťami na ich použitie počas tak dlhej doby. Aj preto mnoho majiteľov v súčasnosti rieši otázku či strechu rekonštruovať alebo rovno postaviť úplne novú. Bez ohľadu na formu opravy vašej strechy vždy myslite na jej dlhodobú funkčnosť a ideálne izolačné vlastnosti.

Rozhodujúcim faktorom je stav krovu

Rekonštrukcia strechy je samozrejme lacnejšia než výstavba, avšak strecha určená na rekonštrukciu musí mať v bezchybnom stave krov. K rozhodovaniu je vhodné privolať odborníka, ktorý zhodnotí jeho stav, na základe čoho sa dozviete či rekonštruovať, alebo celú strechu zhodiť a stavať ju od piky. Nech už sa vaša strecha bude podrobovať jednému alebo druhému procesu, vždy sa musí zabezpečiť jej maximálna kvalita vzhľadom na súčasné štandardy, odolnosť a bezpečnosť. Napríklad určiť správne zaťaženie strechy snehom pre konkrétnu oblasť, ktoré popisuje norma STN EN 1991-1-3.

Akú strešnú krytinu voliť na rekonštrukciu strechy?

Keďže pri rekonštrukcií strechy sa zachováva pôvodný krov a vo väčšine prípadov aj latovanie, strešná krytina sa tomu musí prispôsobiť. Preto je ideálne voliť prevedenia poskytujúce možnosť posuvu škridiel až v rade niekoľkých centimetrov. V prípade, že meníte latovanie veľkoformátová krytina vám dokáže ušetriť peniaze na strešných latách a práci. Na výber máte mnoho riešení, škridla s jednoduchou bočnou drážkou bude iba ťažko konkurovať škridle s dvojitou hlavovou a bočnou drážkou  v odvode vody. Pri rekonštrukcii nesmieme zabudnúť ani na nevyhnutné doplnky. Strešnú krytinu je potrebné v určitých miestach prichytávať kvôli zaťaženiu vetrom a to špeciálnymi príchytkami alebo skrutkami odolnými voči korózii. Slovensko patrí do oblasti so zvýšenou búrkovou činnosťou, preto by mal byť bleskozvod samozrejmosťou.

Uprednostnite strešné krytiny z prírodných materiálov

Pri rekonštrukcií strechy alebo výstavbe úplne novej myslite aj na ideálne vlastnosti celého strešného systému, ktoré sú dôležité pre celkové hospodárenie domu a váš komfort. Dnes sa odporúča voliť skôr strešné krytiny na prírodnej báze, ktoré sú schopné zabezpečovať optimálnu klímu po celý rok. Samozrejme, len s použitím doplnkov, aké predstavujú strešné fólie, tepelná izolácia či odvetrávanie celého plášťa strechy a podkrovných priestorov.

Strešná krytina Onduline – výhody a nevýhody

Strešná krytina Onduline pochádza z Francúzska a má viac ako 65-ročnú tradíciu a tým je v mnohom vysvetlená jej výhodnosť a kvalita. Niekoľko informácií o výhodách a nevýchodách tejto značky strešnej krytiny.

Ak hovoríme o značke strešnej krytiny Onduline nemožno nespomenúť jej nízku váhu a jednoduchú montáž / pokládku.  Pokiaľ sa jedná o váhu tá predstavuje 3 kg na meter štvorcový, čiže je zhruba 15-krát ľahšia ako pálená krytina, 4-krát ľahšia ako bridlica, 2-krát ľahšia ako bitumenová krytina. V čom spočíva výhodnosť nízkej váhy Onduline? Predovšetkým je konštrukčná výhoda – strešná konštrukcia pokrytá krytinou Onduline bude podstatne ľahšia v porovnaní so strešnou konštrukciou pokrytou, povedzme, betónovými škridľami, čo automaticky znamená úsporu financií. Uvažujúc o rekonštrukcii starej strechy, krokvy ktorej sú opotrebované, mimoriadne ľahká strešná krytina Onduline sa môže javiť ako jediná alternatíva vhodná pre starý materiál krokiev.

Ešte väčšia výhoda nízkej hmotnosti krytiny Onduline sa prejaví pri jej preprave a inštalácii. Stavebník si strešnú krytinu Onduline dokáže naložiť sám, bez problémov odviesť osobným autom alebo v prívese a na mieste stavby si ho aj vyloží bez nárokov na špeciálnu mechanizáciu a ďalšiu pracovnú silu (a táto tiež nie je zadarmo). Mimochodom, oceľová krytina Onduline sa pri nakládke, počas prepravy a pri vykládke nepoškriabe na rozdiel od oceľových plechov, ktoré v miestach poškodenia / poškriabania začnú korodovať. Úspora na doprave nie je poslednou a jedinou výhodou. Presun strešnej krytiny na strechu je rovnako dôležitým krokom. Pokiaľ to výška stavby dovolí, možno šablóny Onduline jednoducho vyhodiť na strechu. V prípade vyššej budovy, jeden človek podáva materiál zo zeme a ďalší ľahko jednou rukou vytiahne šablóny na strechu, čo je v prípade betónovej alebo pálenej strešnej krytiny prakticky nepredstaviteľné. Rovnako dôležité a výhodné je, že pri presune krytiny Onduline sa nedeformuje. Iní výrobcovia strešnej krytiny vo svojich návodoch na montáž vyslovene nedoporučujú, aby sa pri presune na strechu napríklad vo veternom počasí krytina nezdeformovala.

Zopakujeme, že ľahkosť krytiny Onduline znamená:  jednoduchosť prepravy, jednoduchosť nakládky – vykládky, jej presun na strechu, a, samozrejme, jednoduchú montáž. Nemusíte mať obavy z jej poškriabania, možno ju ľahko a rýchlo rezať. Postačí pílka na drevo, alebo len nôž. Navyše nevzniká žiadne riziko poškodenia ochrannej vrstvy ako v prípade inej kovovej krytiny. Oceľovú krytinu je treba rezať špeciálnymi nožnicami, a nie ako to zvykne robiť väčšina amatérskych stavebníkov, ktorí používajúc nekvalitné náradie a postupy poškodí ochrannú vrstvu v mieste rezu napríklad jej rozpálením a vzniknutými iskrami.

Fixácia šablón Onduline je rovnako veľmi jednoduchá – klinec naprv prerazí krytinu ONDULINE a potom sa zatlčie do debnenia, pričom nie je potrebné vŕtanie do plechu a nevzniká riziko, že sa šablóny poškodia odštiepením, nalomením (toto sa bežne stávalo v prípade azbestocementovej krytiny / šablón). Šablóny sa rozmiestnia na streche, prekryjú sa, pripevnia klincami a montáž je hotová. Pružnosť krytiny Onduline umožňuje eliminovať problém nerovného debnenia strechy. Oceľové plechy sa v tomto prípade môžu deformovať, zatiaľ čo krytina ONDULINE vzhľadom na jej pružnosť problém nerovnosti jednoducho zakryje.

Povedané inak: montáž krytiny Onduline je najjednoduchšia a najľahšia spomedzi strešných krytín, nakoľko:

  • Strechu môžete pokrývať aj sami;
  • V prípade, že si najmete pokrývačskú firmu, práca bude urobená podstatne rýchlejšie a lacnejšie;
  • Dokonca aj nie veľmi skúsený stavebník bude schopný urobiť pokládku správnym spôsobom.

Záverom ešte jedna poznámka. Možno odhadnúť, že 4/5  ľudí pracujúcich na výstavbe rodinných domov a budov (ide o nízkonákladové stavby) majú nízku kvalifikáciu. Z toho sa dá odvodiť nasledovné: čím zložitejšia je technológia pokládky strešnej krytiny, tým narastá pravdepodobnosť, že bude vykonaná nesprávne a nekvalitne. Prirodzene, sú aj nekvalitne realizované strechy z krytiny Onduline. Ich počet v porovnaní so strechami z oceľových plechov je zanedbateľný, nakoľko jednoduchšia práca ako v prípade pokládky Onduline už asi nie je možná.

Aké sú nevýhody strešnej krytiny Onduline?

Namieste je otázka, či má aj krytina Onduline nejaké nevýhody. Odpoveď znie: samozrejme. Neexistuje žiadna strešná krytina bez negatívnych stránok. Pokiaľ niekto tvrdí niečo iné, tak nehovorí pravdu. Negatívna stránka Onduline – je to veľmi lacný materiál. Stavebník, ktorý sa rozhodne pre kúpu tejto strešnej krytiny z hľadiska mimoriadne nízkych  obstarávacích nákladov by si mal uvedomiť, že sa nejedná o investíciu na dlhé desaťročia. Štandardne sa životnosť pohybuje okolo 15 rokov, ale sú aj prípady, keď strešná krytina Onduline má aj tridsať rokov a je vo veľmi dobrom stave. Počas obdobia 15 rokov životnosti krytiny neboli prakticky zaznamenané prípady straty hydroizolačných vlastností.

Aké sú iné negatíva a problémy, ktoré sa môžu objaviť u strešnej krytiny Onduline?

Zákazníci väčšinou upozorňujú na estetické vlastnosti strechy. Občas sa stáva, že strešná krytina predčasne stráca farebnosť, inokedy sa na krytine objavia tmavé škvrny. Pre objektívnosť je potrebné konštatovať, že počet reklamácií v súvislosti s uvedenými vadami pripadajúci na objem predanej strešnej krytiny Onduline predstavuje niekoľko desatín percenta. Koniec koncov, na svete neexistuje firma, ktorá by nemala nepodarky a reklamácie.

Pre ilustráciu uvedieme príklad: najznámejšie svetoví výrobcovia elektroniky či automobilov z času na čas sťahujú z trhu tisícky svojich výrobkov kvôli vadám. V prípade luxusných značkových hodiniek je akceptovaný podiel nepodarkov až do výšky 1%. Onduline, napriek tomu všetkému, intenzívne pracuje na zlepšení technológie farieb a zvýšeniu odolnosti ním vyrábanej strešnej krytiny proti ultrafialovému žiareniu.

Ďalšou nevýhodou Onduline je horľavosť. Ak oheň vypukne na streche Onduline začne horieť rýchlejšie ako oceľový plech. Avšak požiare vo väčšine prípadov nevznikajú na streche, ale v interiéri stavby. V tomto prípade z pohľadu celkového negatívneho dopadu požiaru, horľavosť strešnej krytiny nemá veľký význam. V danej súvislosti ešte jeden poznatok. Obete požiaru v drvivej väčšine nezomierajú na následky požiaru, ale na otravu oxidom uhoľnatým. Krytina Onduline horí na streche rýchlo, jej spaliny a dym prenikajú navonok a tak znižijú koncentráciu oxidu uhoľnatého vo vnútri budovy.

Občas sa možno stretnúť aj s názorom, že krytina Onduline je ako papier. V určitej miere je to tak, nakoľko štruktúru krytiny Onduline tvorí celulózové vlákno podobne ako v prípade papiera. Napriek tomu treba povedať, že celulóza je dostatočne pevný materiál. Ak neveríte, potom skúste roztrhnúť telefónny zoznam.  Pravdepodobne sa  Vám to nepodarí. Z celulózových vlákien sa vyrábajú napríklad dosky MDF pre výrobu veľmi pevného nábytku. Onduline vo výrobe celulózový list tvaruje do zvlnenej podoby, čo výrazne zvyšuje jej nosné vlastnosti.

Na ilustráciu tejto vlastnosti celulózy poslúži nasledovný stolný trik: Je možné na papier zakrývajúci dva poháre postaviť tretí? Áno, je to možné. Na to je potrebné tento papier zvlniť. Zvláštne? Skúste to sami a presvedčíte sa, že to funguje.

Strešná krytina Onduline – praktické rady a poznatky pre stavebníkov

Strešná krytina Onduline – praktické rady a poznatky pre stavebníkov

Tieto informácie sú určené tým, ktorí plánujú realizáciu novej strechy, respektíve jej rekonštrukciu a uvažujú nad najvhodnejšou strešnou krytinou. Jednou z vhodných alternatív je strešná krytina Onduline.

Aké sú pozitíva tejto strešnej krytiny a aké sú jej nedostatky? Mnoho stavebníkov sa  rozhodlo použiť na zakrytie strechy krytinu Onduline práve kvôli mnohým pozitívnym vlastnostiam a výhodnej cene.

Predovšetkým kvalita Onduline prispieva k tomu, že predajcovia nezaznamenávajú žiadne reklamácie v súvislosti s tesnosťou a zatekaním na striech, ktoré sú pokryté strešnou krytinou Onduline. Pochopiteľne, s touto istotou môžete rátať iba za predpokladu správne vykonanej montáže. Práve toto je obzvlášť cenná vlastnosť krytiny značky Onduline, nakoľko hlavnou funkciou strechy je ochrániť dom pred vlhkosťou. V dôsledku netesností strechy dochádza spravidla nielen k poškodeniu stropu, stien, nábytku a podlahovej krytiny, ale predovšetkým to negatívne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov stavby. 

Prečo je strecha s Onduline netečie?

Tajomstvo spočíva v zvláštnostiach strešného systému Onduline, nakoľko práve strešný systém, a nie ten alebo onen materiál chráni dom pred poveternostnými vplyvmi. Pre lepšie ozrejmenie sa pozrime napríklad na plechové strešné krytiny – ide o pevný, odolný a bezo sporu samotný nepretekajúci materiál. Strechy pokryté týmto materiálom pretekajú pomerne často. Takže, čo je príčinou pretekania? Odpoveď je: v zodpovedajúcom strešnom systéme a osobitostiach jeho fungovania.

Pre názornosť uvedieme porovnanie ako z hľadiska zatekania funguje systém Onduline a plechová krytina. Strešná krytina Onduline – či už ide o asfaltovú, oceľovú, alebo plastovú – sama o sebe nepreteká. Obvykle pretekajú rôzne spoje, fixačné body, otvory prerazené v strešnej krytine klincami, respektíve samoreznými skrutkami.

V strešnej krytine Onduline sa klinec zatĺka v hornej časti šablóny, odkiaľ  voda veľmi rýchlo steká smerom dolu a tak percento pravdepodobnosti, že môže dôjsť k pretečeniu je prakticky nulové. Pokiaľ ide o upevňovanie oceľovej krytiny samoreznými skrutkami, toto sa robí v najnižšom bode profilu, kde počas intenzívneho dažďa vzniká silný prúd vody. Ak sa na jej ceste vyskytne čo i len malý otvor, voda sa týmto smerom valí pod tlakom.

Bolo by zaujímavé mať k dispozícii detailný obraz pod mikroskopom a sledovať, čo sa deje v bode upevnenia strešnej krytiny. Takže, po prerazení krytiny Onduline oceľovým klincom, sa rezom v krytine začnú uvoľňovať mikroskopické kvapôčky živice, ktoré úplne uzavrú medzeru medzi klincom a strešnou krytinou. Prakticky to isté sa deje v prekrývajúcich sa škridliach. Letným slnkom zahriate škridle sa akoby zlepia a vytvoria takto ideálnu hydroizoláciu strechy.

Je všeobecne známe, že  kovové materiály sa rozťahujú a sťahujú v dôsledku kolísania teploty okolitého vzduchu. Opakovaným rozťahovaním a sťahovaním dochádza k postupnému zväčšovaniu otvoru / medzery medzi jednotlivými časťami oceľovej krytiny a samoreznými skrutkami. Logicky takto sa zvyšuje pravdepodobnosť pretekania krytiny. K samorezným skrutkám slúžiacim na pripevnenie plechovej krytiny sú dodávané aj gumové tesnenie určené na izoláciu otvoru. A práve v tejto súvislosti je vhodné upriamiť pozornosť na možný problém. Niektorí stavebníci v záujme úspory na nákladoch uprednostnia najlacnejšie a teda nekvalitné inštalačné materiály na strešné krytiny (často vyrábané v ázijských krajinách). Takéto spojovacie materiály s vysokou pravdepodobnosťou nemajú špeciálnu technologickú úpravu, ktorá má zabezpečiť ich odolnosť voči ultrafialovému slnečnému žiareniu. Toto má za následok, že spoje strešnej krytiny v priebehu niekoľkých rokov „zhoria” a dažďová voda začne pretekať cez všetky takto vytvorené otvory. Skúste si to spočítať: každá nekvalitná skrutka je „perspektívny“ otvor v streche na pretekanie vody. V kontraste s uvedeným je skutočnosť, že  Onduline dodáva svoj doplnkový a inštalačný materiál a starostlivo dbá na jeho kvalitu.

Nepodceňujte fixačné body a ich počet, t.j. 20 klincov. Dnes už aj  v našich zemepisných šírkach nie sú zriedkavosťou silné uragány (viď nedávny prípad na severe  Talianska, či v Poľsku). Práve v takýchto extrémnych prípadoch záťaže strechy a strešnej krytiny sa v plnej miere odhalia všetky ignorovania kvality pokládky krytiny. Verte, že aj v týchto prípadoch platí: „Lakomí ľudia platia dvakrát“ a „Múdri sa poučia na chybách iných“. Navyše, ak nie je montáž krytiny vykonaná podľa návodu výrobcu, strácate nárok na reklamáciu.

Strešná krytina Onduline

Strešná krytina Onduline – praktické rady a poznatky pre stavebníkov 

Tieto informácie sú určené tým, ktorí plánujú realizáciu novej strechy, respektíve jej rekonštrukciu a uvažujú nad najvhodnejšou strešnou krytinou. Jednou z alternatív je strešná krytina Onduline.

Aké sú pozitíva tejto strešnej krytiny a aké sú jej nedostatky? Mnoho stavebníkov sa  rozhodlo použiť na zakrytie strechy krytinu Onduline práve kvôli mnohým pozitívnym vlastnostiam a výhodnej cene.

Predovšetkým kvalita Onduline prispieva k tomu, že predajcovia nezaznamenávajú žiadne reklamácie v súvislosti s tesnosťou a zatekaním na striech, ktoré sú pokryté strešnou krytinou Onduline. Pochopiteľne, s touto istotou môžete rátať iba za predpokladu správne vykonanej montáže. Práve toto je obzvlášť cenná vlastnosť krytiny značky Onduline, nakoľko hlavnou funkciou strechy je ochrániť dom pred vlhkosťou. V dôsledku netesností strechy dochádza spravidla nielen k poškodeniu stropu, stien, nábytku a podlahovej krytiny, ale predovšetkým to negatívne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov stavby. 

Prečo strecha s Onduline netečie?

Tajomstvo spočíva v zvláštnostiach strešného systému Onduline, nakoľko práve strešný systém, a nie ten alebo onen materiál chráni dom pred poveternostnými vplyvmi. Pre lepšie ozrejmenie sa pozrime napríklad na plechové strešné krytiny – ide o pevný, odolný a bezo sporu samotný nepretekajúci materiál. Strechy pokryté týmto materiálom pretekajú pomerne často. Takže, čo je príčinou pretekania? Odpoveď je: v zodpovedajúcom strešnom systéme a osobitostiach jeho fungovania.

Pre názornosť uvedieme porovnanie ako z hľadiska zatekania funguje systém Onduline a plechová krytina. Strešná krytina Onduline – či už ide o asfaltovú, oceľovú, alebo plastovú – sama o sebe nepreteká. Obvykle pretekajú rôzne spoje, fixačné body, otvory prerazené v strešnej krytine klincami, respektíve samoreznými skrutkami.

V strešnej krytine Onduline sa klinec zatĺka v hornej časti šablóny, odkiaľ  voda veľmi rýchlo steká smerom dolu a tak percento pravdepodobnosti, že môže dôjsť k pretečeniu je prakticky nulové. Pokiaľ ide o upevňovanie oceľovej krytiny samoreznými skrutkami, toto sa robí v najnižšom bode profilu, kde počas intenzívneho dažďa vzniká silný prúd vody. Ak sa na jej ceste vyskytne čo i len malý otvor, voda sa týmto smerom valí pod tlakom.

Bolo by zaujímavé mať k dispozícii detailný obraz pod mikroskopom a sledovať, čo sa deje v bode upevnenia strešnej krytiny. Takže, po prerazení krytiny Onduline oceľovým klincom, sa rezom v krytine začnú uvoľňovať mikroskopické kvapôčky živice, ktoré úplne uzavrú medzeru medzi klincom a strešnou krytinou. Prakticky to isté sa deje v prekrývajúcich sa škridliach. Letným slnkom zahriate škridle sa akoby zlepia a vytvoria takto ideálnu hydroizoláciu strechy.

Je všeobecne známe, že  kovové materiály sa rozťahujú a sťahujú v dôsledku kolísania teploty okolitého vzduchu. Opakovaným rozťahovaním a sťahovaním dochádza k postupnému zväčšovaniu otvoru / medzery medzi jednotlivými časťami oceľovej krytiny a samoreznými skrutkami. Logicky takto sa zvyšuje pravdepodobnosť pretekania krytiny. K samorezným skrutkám slúžiacim na pripevnenie plechovej krytiny sú dodávané aj gumové tesnenie určené na izoláciu otvoru. A práve v tejto súvislosti je vhodné upriamiť pozornosť na možný problém. Niektorí stavebníci v záujme úspory na nákladoch uprednostnia najlacnejšie a teda nekvalitné inštalačné materiály na strešné krytiny (často vyrábané v ázijských krajinách). Takéto spojovacie materiály s vysokou pravdepodobnosťou nemajú špeciálnu technologickú úpravu, ktorá má zabezpečiť ich odolnosť voči ultrafialovému slnečnému žiareniu. Toto má za následok, že spoje strešnej krytiny v priebehu niekoľkých rokov „zhoria” a dažďová voda začne pretekať cez všetky takto vytvorené otvory. Skúste si to spočítať: každá nekvalitná skrutka je „perspektívny“ otvor v streche na pretekanie vody. V kontraste s uvedeným je skutočnosť, že  Onduline dodáva svoj doplnkový a inštalačný materiál a starostlivo dbá na jeho kvalitu.

Nepodceňujte fixačné body a ich počet, t.j. 20 klincov. Dnes už aj  v našich zemepisných šírkach nie sú zriedkavosťou silné uragány (viď nedávny prípad na severe  Talianska, či v Poľsku). Práve v takýchto extrémnych prípadoch záťaže strechy a strešnej krytiny sa v plnej miere odhalia všetky ignorovania kvality pokládky krytiny. Buďte si istí, že aj v týchto prípadoch platí: „Lakomí ľudia platia dvakrát“ a „Múdri sa poučia na chybách iných“. Navyše, ak nie je montáž krytiny vykonaná podľa návodu výrobcu, strácate nárok na reklamáciu.

Login Form