Kategória Reality

Príprava pozemku na stavbu rodinného domu

Aký postup zvoliť a čo urobiť, aby ste si postavili svoj vlastný dom? Stavebný pozemok, na ktorom bude stáť Váš dom a jeho príprava sú priority, od ktorých musíte začať. Na začiatok je potrebné rozpočítať celkovú plochu pozemku tak, aby tam nebolo nič naviac, ale zároveň ste mali voľný prístup naň.

Následne si premyslite a vyhraďte miesto, kde uskladníte všetky stavebné materiály, ktoré budete potrebovať počas výstavby domu. Je celkom možné, že bude nutné vyčleniť priestor / miesto pre zamestnancov stavebnej firmy (vrátane sociálneho zázemia) a vyriešiť otázku ich ubytovania / stravovania kvôli zníženiu stratových časov spojených s ich prepravou na stavenisko. Podstatné je, aby mali bezproblémovy prístup na pozemok a mohli nerušene pracovať a plniť svoje záväzky, ktoré im vyplývajú z obojstranne podpísanej zmluvy.

Nemenej dôležitou otázkou, ktorej sa nevyhnete je vyčleniť miesto, kde sa bude zhromažďovať všetok stavebný odpad, jeho nakládku a odvoz na skládku odpadu. Nepodceňujte túto záležitosť, veď ide o Vašu lokalitu a kvalitné životné prostredie, kde budete bývať a tráviť čas dlhé roky Vášho života a možno aj niekto z nasledujúcich generácií Vašich potomkov.

Ak máte premyslené a organizačne zabezpečené všetky uvedené body, nič Vám nestojí v ceste začať stavať. Nemali by ste mať problémy, nakoľko ste získali dostatočné informácie v tomto smere a viete, čo je potrebné a kde.

Kúpte stavebný pozemok a začnite stavať Vami vysnívaný dom. Všetko to robte s veľkou zanietením a radosťou. Je možné, že uskutočníte nielen svoj sen a snáď aj niekoho z Vašej rodiny.

Výber vhodného stavebného pozemku

Kde postaviť Váš dom a ako postupovať pri rozhodovaní o voľbe stavebného pozemku

Pevne ste sa rozhodli, že budete stavať vlastný dom alebo si ho kúpite. V tom prípade je nesmierne dôležité starostlivo porozmýšľať a stanoviť lokalitu a stavebný pozemok, kde sa Váš domu bude nachádzať. Zároveň bude potrebné predstaviť si budúci časový vývoj (drvivá väčšina ľudí dom stavia alebo kupuje raz a na celý svoj život) a jeho vplyv na samotný dom a život jeho obyvateľov v najbližších desaťročiach. Samotný priebeh výstavby domu, potrebné financie, dlhodobá závislosť Vášho životného štýlu na dome, toto všetko si dôkladne premyslite a naplánujte, pokiaľ možno čo najdetailnejšie. Mali by ste si byť istí, že bývanie vo Vašom novom dome bude príjemné a nebudete nútení premýšľať o jeho predaji a sťahovaní sa do nového bydliska.

Jedným z rozhodujúcich kritérií správnej orientácie domu je prístup svetla, preto okná by mali byť volené tak, aby v maximálne možnej miere zabezpečili dostatočné množstvo slnečného svetla pre dom.

V súčasnej dobe čoraz viac ľudí uprednostňuje stavbu domu v mimomestských / vidieckych lokalitách. Nepochybne je to spojené s podstatne nižšími cenami stavebných pozemkov a stavebnými nákladmi v porovnaní s mestom, ale taktiež aj túžbou budúcich majiteľov domu bývať v pokojnom a ekologicky čistom prostredí.

V tejto súvislosti je potrebné zodpovedne  posúdiť ďalšiu dôležitú otázku výberu miesta pre stavbu domu: jeho polohu vo vzťahu k dopravným cestám. To nie je zanedbateľný moment. Obzvlášť, ak si uvedomíte a spočítate straty drahocenného času na ceste z domu do práce a späť!

Pri hľadaní odpovede na otázku: ako správne vybrať stavebný pozemok Vášho domu, je racionálne pripraviť si niekoľko scenárov / alternatív. Po  analýze všetkých možností a predstáv si vyberte ten, ktorý Vám najlepšie vyhovuje v súčasnosti aj z pohľadu budúcnosti.

Dokážete odhadnúť, ako sa vyvinú Vaše sociálne kontakty v mieste Vášho budúceho bydliska, kde plánujete postaviť Váš rodinný dom? Mali by ste mať pocit istoty, že Vás obklopujú dobrí susedia, ktorí si ctia morálne princípy a vedú usporiadaný slušný život. Predstavte si, na akú drámu sa môže zmeniť Vaša situácia, pokiaľ podceníte resp. nesprávne vyhodnotíte aj tento faktor, a postavíte Váš dom, obkolesený „podarenými“ susedmi s divnými návykmi a správaním, v horšom prípade alkoholikmi, narkomanmi či asociálmi schopnými kvôli uspokojeniu svojich momentálnych potrieb otráviť Vašu pokojnú rodinnú atmosféru a znepríjemniť život Vám a Vašim blízkym.

Podobné nepríjemnosti Vám môže spôsobiť iný stavebný objekt ako napríklad: výrobná firma, rušná dopravná tepna, supermarket či nebodaj blízkosť skládky odpadu, o ktorých ste v čase výberu stavebného pozemku netušili, respektíve ste ich v stavebnom zápale prehliadli. Preto neľutujte čas a zaujímajte sa aj o plán územného rozvoja príslušnej lokality, obce, mesta. Zhromaždite čo najviac informácií s tým súvisiacich. Ide predsa o Vaše perspektívne bydlisko, v ktorom prežijete zvyšok Vášho života.

Iné riziko predstavuje aj fakt, že miestni obyvatelia nie sú vždy schopní prijať nových susedov s ich návykmi a životným štýlom. Je prirodzené, že obyvatelia menších obcí majú iný rytmus života ako ľudia, ktorí žijú v mestách.

Login Form