Kategória Peniaze na bývanie

Peniaze na Vaše bývanie – koľko stojí dom alebo byt?

Odpovede na otázky: peniaze na bývanie, koľko stojí stavba domu, kúpa bytu, respektíve rekonštrukcia staršieho domu a bytu závisí na mnohých okolnostiach. Pozrime sa, teda, čo všetko má vplyv na

Nový rodinný dom

V prvom rade je potrebné zostaviť návrh rozpočtu nákladov stavby. Tento postup Vám ušetrí množstvo nepríjemných prekvapení a sklamaní v súvislosti s vyššími nákladmi na výstavbu rodinného domu oproti Vašim plánom a predpokladom. Zároveň Vám to umožní naplánovať potrebné peniaze na bývanie, čiže investície a finančné toky v požadovaných termínoch. Pri kalkulácii (oceňovaní) jednotlivých položiek a nákladov na stavbu domu je bezpodmienečne nutné brať do úvahy aj jej ďalšie súčasti:

 • stavebný pozemok,
 • projekt (projektová dokumentácia) stavby,
 • hlavná stavebná výroba (HSV) napr.:
  • zemné práce,
  • zakladanie,
  • zvislé a kompletné konštrukcie,
  • vodorovné konštrukcie,
  • úpravy povrchov, podlahy, osadenie,
  • presun hmôt HSV a iné.
 • pomocná / pridružená stavebná výroba (PSV):
  • izolácie proti vode a vlhkosti,
  • tepelné izolácie,
  • tesárske konštrukcie,
  • klampiarske konštrukcie,
  • konštrukcie – tvrdé krytiny,
  • stolárske  konštrukcie,
  • sanitárna technika a pod.
 • cenu stavebného dozoru,
 • dokončovacie práce.

 

Na  financovanie stavby rodinných domov sa využivajú buď vlastné zdroje alebo úvery.  Je logické, že lacnejšia je prvá možnosť, ale má aj nedostatky. Nakoľko počet ľudí, ktorí majú dostatočné úspory je obmedzený, potom sa viac treba zaoberať alternatívou financovania stavby domu z bežných príjmov, s čím sa spája posúvania výstavby domu a tým aj termín realizácie bývania vo vlastnom dome. Niet pochýb, že aj peniaze na bývanie formou bankového uveru majú celý rad výhod. Avšak ich hlavné negatívum spočíva v ich nákladoch, čiže cene (nakoľko aj peniaze  sú tovarom). Po splatení celého úveru banke je suma peňazí takmer dvojnásobne vyššia ako tá, ktorú ste si požičali.

Cena stavebného pozemku

Rozdiely v cenách stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov sú výrazne. Ceny spravidla ovplyvňuje predovšetkým lokalita stavebného pozemku, podobne aj vzdialenosť od najbližšieho významného mesta. Niet pochýb, podstatne lacnejšie kúpite pozemok na vidieku ako v meste, aj keď niektoré atraktívne obce nachádzajúce sa v neďaleho od mesta sú mimoriadne drahé.

Náklady spojené s projektom domu predstavujú iba zopár percent z celkovej hodnoty domu. Treba povedať, že kvalita projektu sa výraznou mieru podieľa na kvalite výstavbe. Z uvedeného vyplýva, že na projekte sa nedoporučuje šetriť. Ak nechcete ísť cestou zvyšovania nákladov na celkovú stavbu, kúpte si katalógový (typový) projekt, ktorý je značne lacnejší v porovnaní s individuálnym projektom, na zakázku.

Najlacnejšou alternatívou stavby domu je svojpomocná výstavba. V tomto prípade odpadajú náklady spojené s cenou stavebných prác, ale stavať dom touto formou predpokladá mať dostatočné odborné znalosti a veľa voľného času. Riešením je tiež dohodnúť sa na realizácii stavebných prác s profesionálnou stavebnou spoločnosťou. Stavebné náklady sú závislé na viacerých faktoroch, čiže určenie primeranej cenovej hladiny je dosť zložité. Na cenu stavby domu však má vplyv plocha domu, jeho poloha, tvar (jednoduchší tvar – nižšia cena), objem a základy a v neposlednom rade aj použité stavebné materiály.

Čo je výhodnejšie – rekonštrukcia starého bytu, domu alebo novostavba?

Tejto otázke často čelia tí, ktorí nemajú vlastné a hľadajú vhodné  bývanie. Alternatívy riešenia sú potom: kúpiť nový dom, postaviť dom, alebo snáď kúpiť starý  byt za prijateľnú cenu a jeho následná rekonštrukcia. Všeobecne uspokojivú odpoveď nie je možné dať, nakoľko každý prípad je osobitý a pred prijatím konečného rozhodnutia treba všetky varianty starostlivo analyzovať. Uveďme výhody a nevýhody každého z riešení, ktorá môže poslúžiť ako pomôcka pri Vašom rozhodovaní a aby zvolená metóda bola z Vášho pohľadu najvýhodnejšia.

Mnohí, predovšetkým mladí ľudia riešia problém, či je výhodnejšie kúpiť starý alebo nový byt, alebo postaviť nový dom, respektíve kúpiť a zrekonštruovať starý dom. Aké sú výhody a nevýhody Vášho rozhodnutia investovať do, povedzme, 40-ročného bytu, ak cena, za ktorú ho kúpite plus úplná rekonštrukcia sa podstatne nebude líšiť od ceny nového bytu. V tejto súvislosti je potrebné akceptovať fakt, že významnú rolu má lokalita bytu. Byty v mestách, ktoré sa stavali pred niekoľkými desaťročiami sa obvykle nachádzajú blízko ich centra. Inou otázkou je, aká je ešte predpokladaná životnosť blokov postavených z betónových panelov. Ak odpovieme, že bytový blok je v polovici svojej životnosti, potom odpoveď je jasná: asi je rozumnejšie investovať do nového bytu na okraji mesta, hoci aj za cenu väčších časových strát v súvislosti s cestovaním do a zo zamestnania.

Ľuďom, ktorí riešia otázku čo je výhodnejšie rekonštrukcia alebo stavba, možno poradiť nasledovné: kúpiť starý dom a jeho rekonštrukcia je nákladovo efektívnejšie. Pochopiteľne, významnú rolu pri posudzovaní efektívnosti tohto riešenia zohráva nákupná cena staršieho domu a jeho technický stav. Záverom dodáme, že najvýhodnejšie je, teda, kúpiť nový byt alebo rekonštrukcia zachovalého staršiho rodinného domu v dobrom stave.

Rekonštrukcia alebo stavba nového domu je vysoko odborná záležitosť a preto je rozumné, ak ich realizáciou poveríte na základe zmluvy o dielo stavebné firmy. Môžete predpokladať, že stavba domu (stredne veľký typ) bude trvať jeden – dva roky (možno aj dlhšie) v závislosti od sumy peňazí na budúce bývanie, ktorá je k dispozícii a od schopností stavbárov, s ktorými ste sa dohodli. Časovo menej náročné sú stavebné práce v prípade rekonštrukcie starého domu.

V rámci stavebného trhu nie je problém nájsť značný počet firiem, ktoré sú schopné Vám ponúknuť mimoriadne atraktívne projekty rodinných domov a tak každý človek si môže naplniť sen o bývaní vo svojom ​​dome.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Individuálny a katalógový projekt – výhody a nevýhody
 
Byt na splátky – výhody a nevýhody
 
Cesta k vlastnému bývaniu – stavebná pôžička alebo hypotéka?
 
Výber vhodného stavebného pozemku
 
Aké sú výhody mimosezónnej stavby domu
 
Čo ovplyvňuje cenu za výkop základovej jamy?
 
Preprava tovaru, sťahovanie bytu, sťahovanie kancelárie
 
 
 
 

 
 

 

 

Login Form