Kategória Čistenie a údržba potrubia

Potrubie a jeho údržba – otázky a odpovede

Aký význam má krtkovanie? Aká je cena, ktorú zaplatíte za krtkovanie? Čo je spojenené s čistením kanalizácie a aké výhody Vám prinesie? Čistenie alebo výmena potrubia?

To sú najčastejšie otázky, na ktoré odpovede hľadajú zákazníci. Vynasnažíme sa na ne podrobnejšie odpovedať.

Prečo je nutné čistiť potrubie? Prečo sa na jeho stenách tvorí usadenina? Aké sú alternatívy ako zabrániť usadeninám na stenách potrubia? V čom spočívajú výhody čistenia potrubia pomocou hydroelektroimpulznej technológie? Existujú aj iné spôsoby čistenia? Aké sú ich nedostatky? Je riešením výmena potrubia v jednotlivých bytoch? Čo robiť, keď potrubný systém, ktorý je potrebné vyčistiť je plnej prevádzke a v žalostnom stave? Nezhorší sa kvalita vody po vyčistení potrubia? Aká je efektívnosť prác čistenia potrubia? Aká je odpoveď na krtkovanie – cena? Aké sú výhody, ktoré prináša krtkovanie?

Odpoveď na otázku: prečo je potrebné periodicky čistiť potrubie?

Na úvod začneme jednou vážnou informáciou.Usadeniny na vnútorných stenách rúr v hrúbke troch milimetrov pohlcujú zhruba 25% tepelnej energie a predstavujú najzraniteľnejšie miesto väčšiny tepelných zariadení ako sú napr. radiátory, sušiaky uterákov, kotly.

heating-300956_640

Usadeniny majú 200-300 krát horšiu tepelnú vodivosť ako kov. Tepelné médium – teplá voda – prestáva účinne odovzdávať teplo do prostredia miestnosti. Pre názornosť: je to podobne, ako by všetky rúry, radiátory, sušiaky na uteráky v miestnosti boli obalené v izolačnej vlne. Aby sa čiastočne vyrovnala táto strata je potrebné zvýšiť teplotu v systéme kúrenia. A tento úkon má za následok zvýšenú spotrebu tepelnej energie na ohrev vody. Prirodzene, za cenu zvýšených finančných nákladov v podobe rastúcich účtov za dodávku tepla. Pre názornosť ako to vyzerá praxi uvedieme príklad: zatiaľ čo 1 milimetrová vrstva usadenín na stenách potrubia má za následok zvýšenú spotrebu paliva o 2,5%, tak 4 mm hrubá vrstva už zvýši spotrebu energie až o 7,5%. Finančný dopad si každý dokáže prepočítať sám. Navyše, v dôsledku zmenšenia priechodnosti potrubia v jeho priečnom reze v dôsledku usadenín, dochádza tiež k poklesu tlaku v jeho vnútri a zmenšeniu priechodnosti teplej vody, čo sa prejavuje tým, že klesne prívod tepla do miestností. Aj túto tepelnú stratu je možné (a kvôli zachovaniu tepelného komfortu v miestnosti je to aj nutné) vyrovnať, ale za cenu zvýšenia činnosti elektrického čerpadla, čo sa sú vlastne neefektívne peniaze na bývanie.

Odpoveď na otázku: ako je to v prípade potrubia na rozvod pitnej vody?

Rovnako aj potrubie na rozvod pitnej vody má tendenciu k upchatiu, hoci v neporovnateľne menšej miere, predovšetkým vodným kameňom z titulu tvrdej vody. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že predovšetkým v mestách je množstvo obytných domov, ktorých potrubné systémy neboli udržiavané často aj niekoľko desaťročí. Na základe uvedeného možno s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote povedať, že elektrické čerpadlá zabezpečujúce dodávku pitnej vody pracujú s niekoľnásobným preťažením. Toto je dôvod, že nie vždy sú schopné plniť požiadavky a očakávania v rámci dodávky teplej a úžitkovej vody.

Odpoveď na otázku: čo je príčinou vzniku a tvorby usadenín v potrubí?

Príčinou vzniku usadenín vo vode sa vysvetľuje jej tvrdosť v dôsledku výskytu vápenatých solí, predovšetkým uhličitanu vápenatého. Vápenaté soli sa veľmi často vyskytujú v pôde a pod zemou, vrátane vo forme vápenca. Tieto zložky sú dokonale rozpustné, najmä v dažďovej vode a preto sa rýchlo dostávajú do povrchových a podzemných zdrojov. Voda, bohatá na vápnik, má všeobecne známe označenie: tvrdá voda. Soli tvrdosti sa neobvykle chovajú pri ohrievaní vody: tieto soli, na rozdiel od všetkých ostatných, pri náraste teploty vytvárajú zrazeninu, ktorá tvorí tak pevnú látku, ktorej vlastnosti sú veľmi podobné mramoru. Táto látka sa nazýva usadenina / nános. Pevnosť usadeniny je daná štruktúrou kryštálu uhličitanu vápenatého.

Odpoveď na otázku: aké sú alternatívy ako zabrániť usadeninám na stenách potrubia?

Najbežnejší spôsob, ako odstrániť tvrdosť vody (meničom iónov – vápnik a horčík, ktorý je základom vodného kameňa sa vymieňa so sodíkom, čo má za následok, že vznikne mäkká voda), alebo pridaním chemických látok – napríklad fosfátov – do vody. Široko používané zariadenie pre ohrev vody, vrátane jednoduchého vykurovania a ohrevu vody v dome, sú vo väčšine prípadov napájané z vodovodnej siete.  Výsledkom je relatívne rýchla tvorba usadenín / nánosov na stenách kotlov na kúrenie.

Odpoveď na otázku: čistenie alebo výmena potrubia?

Zo všeobecných skúseností možno konštatovať, že nahradenie oceľových rúr nerezovými rúrami, prípadne plastovými, či rúrami odolnými voči korózii, pomáha len čiastočne. Postupom času sa na vnútorných stenách opäť vytvárajú usadeniny a nánosy.

K vnútorným usadeninám rúr dochádza v dôsledku korózie ako aj nánosmi, ktoré prináša samotná voda. Ako ukazuje prax, v niektorých prípadoch už po roku, maximálne však do troch rokov, rúry znovu zanesú usadeniny a nečistoty. Skutočnosť, či sa jedná o plastové, oceľové, či nerezové rúry, nie je podstatná.

Odpoveď na otázku: aké sú možnosti čistenia a prepchávania potrubia?

Pneumohydraulická metóda využíva účinku nárazu vody. Krátky impulz stlačeného vzduchu sa vpustí do potrubia, ktorý generuje kinetickú vlnu. Táto narázová vlna, ktorú možno prirovnať k hydraulickému piestu, odstráni všetko prebytočné zo stien rúr a radiátorov. Vlna nepredstavuje pre potrubie nebezpečie, nakoľko tlak v ňom sa šíri takým spôsobom, že na steny pôsobí iba 2% z jeho sily.

Aké sú výhody tejto metódy čistenia potrubia?

 • Čistenie sa vykonáva v dome, byte, kancelárii klienta, nie je potrebná demontáž zariadenia (čistiace práce sú realizované podstatne rýchlejšie, ako tradičnými spôsobmi čistenia potrubia, pri ktorých je potrebné počítať s  súvisiacich s demontážou vykurovacích telies), bez použitia chemických prípravkov a bez otvárania podláh a pod.
 • Tento spôsob čistenia spĺňa hygienické nároky – nečistoty z potrubia sú vypúšťané prostredníctvom vypúšťacej hadice do kanalizácie.
 • Čistenie je možné realizovať buď počas vykurovacej sezóny, ale aj mimo sezónu.
 • Použitie tejto technológie umožňuje zvýšiť účinnosť prenosu tepla o jednu tretinu – až 3/4, čím interiérová teplota v miestnosti sa zvýši až o 15 stupňov C.
 • Životnosť vykurovacieho systému sa predĺži o polovicu, nakoľko dochádza k odstráneniu mikroorganizmov a oxidácie kovu, ktorá má za následok koróziu.
 • Keďže na steny potrubia pôsobí len 1/50-tina celkového tlaku nárazovej tlakovej vlny a zvyšok pôsobí na vodu, táto technológia je vhodná aj pre čistenie dokonca relatívne starého potrubia.
 • Náklady tejto metódy v porovnaní s tradičnou technológiou čistenia radiátorov a s ich demontážou sú polovičné a v porovnaní s generálnou opravou / výmenou systému  sú až o 90% nižšie.

 

Elektro-hydroimpulzná metóda čistenia potrubia – pokiaľ v nedávnej histórii sa usadeniny a nánosy v potrubí odstraňovali mechanicky a na tento účel sa používali škrabky, kefy, vrtáky, alebo sa potrubie preplachovalo chemikáliami, táto technológia je založená na vysokonapäťovom výboji, ktorý vytvára kinetickú vlnu s pretlakom niekoľkých atmosfér a táto odstráni usadeniny na stenách potrubia s priemerom od 15 do 300 mm. Na základe praxe s čistením kúrenárského a vodovodného potrubia možno povedať, že dosiahnutý efekt čistenia touto metódou je omnoho vyšší v porovnaní s tradičnými formami a čistenie rozvodov potrubia je až na kov.

Aké sú výhody tejto metódy čistenia potrubia?

 • Odstráni temer všetky druhy usadenín a nánosov a čistenie sa robí až do kovovej steny potrubia a tým sa spomaľuje proces tvorby nových usadenín.
 • Umožňuje čistenie potrubia aj komplikovaných tvarov, špirálovitú nevynímajúc.
 • Pri čistení je nie nutná demontáž potrubného systému a zákazník môže naďalej používať všetky zariadenia napojené na potrubný systém, len je nutné počítať s prerušením dodávky vody na niekoľko hodín.
 • Nedochádza k poškodeniu čisteného a neskracuje sa jeho životnosť.
 • Čistenie je ekologicky nezávadné.
 • Diagnostika vád predchádza začatiu čistiacich prác.
 • Nízke náklady – čistenie vykurovacieho, vodovodného a kanalizačného potrubného systému je podstatne lacnejšie – až 10-násobne – ako jeho výmena a účinok čistenia je porovnateľný s výmenou nového potrubia.
 • Čistenie je možné robiť po častiach, bez rozoberania potrubia, radiátorov a výmenníkov tepla;

Aké sú iné spôsoby čistenia potrubia a v čom sú ich negatíva?

V praxi sa používa ešte chemický spôsob čistenie potrubia a pieskovacia metóda. Pozrime sa podrobnejšie na každú z nich, ich význam a nevýhody ich aplikácie.

Chemické čistenie bojlerov, výmenníkov tepla a kotlov kyselinami predstavuje dlhdobejšie pôsobenie – spravidla niekoľko dní – kyselín v zariadení na prenos tepla v závislosti od vlastností usadenín.

Nevýhody, ktoré sú spojené s touto formou čistenia, predstavujú:     nerovnomerné čistenie pre rôzne hrúbky usadenín a nánosov, agresívne pôsobenie na kovovú stenu potrubia, obmedzený počet aplikácií a nemožnosť následnej generálnej opravy výmenníkov tepla,           náročná a ekologicky škodlivá likvidácia chemikálií, ktoré boli použité počas čistenia potrubia, vysoká cena chemikálií. Nakoniec, upchaté potrubie nie je možné vyčistiť úplne.

Čistenie potrubia pieskovaním - spočíva v opracovávaní vnútornej steny rúry s použitím brúsiaceho prášku, ktorý sa rozptyľuje vodným prúdom.

K negatívam spojeným s touto alternatívou čistenia patria: časová náročnosť vzhľadom na pomalé vytekanie brúsiaceho materiálu, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť stenšovania steny rúry predovšetkým v miestach, kde sa nevyskytujú usadeniny, je potrebné používať iba jemný, teda nie hrubý, kremičitý piesok (jeho spotreba je mimoriadne vysoká a na 3 m2 plochy čistenia je potrebné počítať do 100 kg), efektívnosť prác je nízka – max. 2m2 za hodinu; prach, ktorý vzniká je zdraviu škodlivý a môže byť príčinou vážneho ochorenia – silikózy.

Odpoveď na otázku: je výmena potrubia v byte riešením?

Pravdupovediac, nie. Aj keby vo vašom byte bolo potrubie v ideálnom stave teplá voda, ktorá sa doň dostáva prostredníctvom potrubného systému a stúpačky nachádzajúcich sa v ostatných bytoch obytného domu / paneláku. Tlak vody v potrubí bytu je závislý od stavu prívodného potrubia. Ak teda vo vodovodnom okruhu je upchatie, potom tlak v ňom je určovaný najužším miestom. Pri zmenšení priemeru rúry v dôsledku vzniku upchatia a usadeniny v najužšom mieste na polovicu, tlak vody klesne 16-násobne, čo praxi znamená, že o toľko sa zníži príkon tepla do miestností bytu bez ohľadu na to, či potrubie v byte je nové alebo nie.

Z uvedeného vyplýva, že výmenu vodovodných rúr je nutné urobiť v celom okruhu obytného domu, minimálne na vstupe, nakoľko usadeniny sa do rúr dostávajú z centrálneho / verejného vodovodného systému. Avšak, ako už bolo spomenuté, výmena potrubia je 10-násobne drahšia v porovnaní s nákladmi na jeho vyčistenie.

Odpoveď na otázku: ako postupovať, ak rúry, ktoré je potrebné vyčistiť, sú v havarijnom stave?

Skorodované rúry a k nim priliehajúce spoje a časti, ktoré drží len hrdza a už silnejší dotyk ich môže vážne poškodiť, by mali byť bezodkladne vymenené. Totiž, ak k poškodeniu / pretrhnutiu potrubia dôjde v najmenej očakávanom momente, škody budú podstatne vyššie, ako keď sa ich výmena urobí plánovane za asistencie odbornej firmy.

Ako ukazujú skúsenosti z praxe, že aj na veľmi zastaranom potrubí je potrebné vymeniť obvykle najviac jeho jednu tretinu. Je to spojené s tým, že na mieru opotrebenia potrubia vplývajú viaceré vonkajšie faktory. Napríklad: fakt, že rúry v suteréne, sú v havarijnom stave ešte neznamená, že v ostatnej časti obytného domu možno očakávať rovnaký stav. Takto, zásluhou zachovaných a očistených 70% pôvodných rúr možno ušetriť značné peniaze na bývanie, vrátane opravy a výmeny rúr.

Odpoveď na otázku: nezhorší sa kvalita vody po čistení potrubia?

Nie, nakoľko sa jedná o ekologickú formu čistenia . Po vykonaní čistiacich prác zariadenia kvalita vody sa bude stanovovať na základe kvality zdroja dodávky vody. Navyše, počas čistenia zariadenia sa vykonáva jeho bakteriologická dezinfekcia.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Podlahové kúrenie – výhody a nevýhody
 
Cesta k vlastnému bývaniu – stavebná pôžička alebo hypotéka?
Byt na splátky – výhody a nevýhody

Login Form