Kategória Rodinné domy

Rodinné domy – aká je úloha projektanta a projektu

Projekt je mimoriadne vážny dokument, bez ktorého sa Váš rodinný dom nemôže začať stavať. Musí byť urobený precízne, zodpovedne a kvalitne, nakoľko akékoľvek nedostatky či chyby v projekte a snaha ušetriť na nákladoch za kvalitného projektanta môže viesť k značným nepríjemnostiam a negatívnym dopadom na rodinný dom. Aj v tomto ohľade sa potvrdzuje, že skúpi ľudia platia dvakrát.

Profesionálne vypracovaný projekt Vám pomôže aj vo vzťahu k zhotoviteľovi stavby, nakoľko minimalizuje pravdepodobnosť prípadných sporov vyplývajúcich z nejasností navrhovaných riešení stavby a nesprávne vykonaných prác. Toto sú niektoré z dôvodov, prečo projekt rodinného domu a výber projektanta je hodný toho, aby sa mu venoval primeraný čas, úsilie a, pochopiteľne, financie.

Architekt je profesionál, ktorý je schopný využiť svoje bohaté skúsenosti a tak Vám pomôcť uskutočniť všetky Vaše nápady. Komu je, teda, najlepšie zadať vypracovanie projektu Vášho budúceho domu? Môžete využiť služby súkromných fyzických osôby – živnostníkov alebo projekčných firiem / ateliérov. Rodinné domy “na kľúč” vrátane projekčných služieb niekedy ponúkajú aj stavebné firmy, ktoré zvyknú prilákať záujem klientov nízkou cenou. Niektoré stavebné firmy dokonca sľubujú bezplatný projekt. Avšak, keďže nič nie je zadarmo, tak aj bezplatne poskytnutý projekt sa v konečnom dôsledku premietne do ceny stavebných prác, ktoré firma bude pre investora vykonávať. Mimochodom, nápadne nízka cena projektu môže vypovedať aj o tom, že sa na jeho príprave nepodieľali dobrí, a prirodzene nie lacní, projektanti.

V rámci prípravy projektu je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

    • lokalita, v ktorej bude dom postavený (vlastnosti pôdy, profil / tvar pozemku, priemerná vlhkosť lokality). Uvedené faktory budú mať vplyv na rozhodnutie hĺbke a pevnosti základov, čo je potrebné vziať do úvahy, aby životnosť domu bola dlhé desaťročia a zároveň bol zárukou poskytovania príjemnej klímy svojim majiteľom;
    • rozloha pozemku, poloha domu na pozemku. V prípade dostatočne veľkej plochy sú viaceré alternatívy k výberu a vypracovaniu projektu. Naopak, malá plocha pozemku Vás bude tlačiť do minimalizácie zastavanej plochy;
    • musíte tiež prihliadať aktuálne existujúce požiadavky ako napríklad vzdialenosť od domu po hranicu susedného pozemku;
    • výber materiálu, ktorý bude tvoriť základ stavby domu. V tomto ohľade je dôležité zvažovať účel stavby (permanentne obývaný rodinny dom, víkendový dom, chalupa a pod.), konštrukčné špecifiká a v neposlednom rade, aké sú Vaše osobné zámery a čo uprednostňujete. Vonkajší vzhľad domu, typ a farba fasády a pod.;
    • koncepcia interiéru domu – táto fáza plánovania je považovaná za jednu z najdôležitejších a zvyčajne východiskom pre návrh / štúdiu projektu. Na základe plochy by ste mali zadefinovať počet izieb a ich rozmery, účel a rozmiestnenie. Je dôležité ujasniť si umiestnenie kúpelní a toaliet, nakoľko to predurčí systém dodávky vody a kanalizácie. O tomto je potrebné prijať rozhodnutie bezodkladne, aby sa zamedzilo vzniku zbytočných problémov.

Profesionálne a zrozumiteľne vypracované projekty sú garanciou, že rodinné domy postavené podľa nich budú nielen spoľahlivé, vysoko kvalitné a komfortné, ale aj, že naplnia očakávania a požiadavky ich majiteľov a obyvateľov. Preto nemajte žiadne zábrany povedať projektantovi svoje predstavy a priania, aj keby Vám pripadali akokoľvek divné, nakoľko ide o Váš vytúžený rodinny dom, v ktorom budete bývať po celý Váš život.

Aby ste získali záruku kvality práce je najlepšie využiť služby projektanta / projekčnej kancelárie. Rodinné domy projektované úzko špecializovanými odborníkmi sa vyznačujú kvalitou, atraktívnosťou a neopakovateľnosťou. Podľa názoru stavebných odborníkov je optimálne, ak si dáte projekt vypracovať v jednej firme a stavebné práce bude realizovať zasa iná.

Akonáhle Vám projektant odovzdá hotový projekt, môžete začať s výberom stavebnej firmy – zhotoviteľa stavby. Je vhodné, ak dáte spracovať cenovú ponuku viacerých firmám. Môžete si byť temer istí prekvapujúcim výsledkom a v niektorých prípadoch podstatnými rozdielmi v cenách Vašich perspektívnych dodávateľov stavebných prác.

Osvedčený spôsob výberu je vyžiadať si detailný / položkovitý rozpis stavebného materiálu a jednotlivých prác. Na základe porovnania cenových ponúk (referencií a obhliadky realizovaných stavieb), zaiste už nebude mimoriadne náročné vybrať stavebnú spoločnosť, ktorá bude realizovať stavebné prácu za rozumnú cenu.

Nasleduje uzatvorenie zmluvy o dielo. Aj v tejto fáze buďte mimoriadne vnímaví, aby Vám neušiel ani jeden dôležitý – hoci na prvý pohľad nepodstatný – detail, vrátane termínu realizácie. Váš seriózny prístup k stavbe vlastného rodinneho domu je základom istoty, že aj finálny výsledok skončí rovnako úspešne. Tak, ako o tom dlho snívate! A práve v tom spočíva významná úloha projektu.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články: 
Výber dodávateľa stavby domu alebo koho poveriť realizáciou jeho stavby?
 
Peniaze na Vaše bývanie – koľko stojí dom?
 
Príprava pozemku na stavbu rodinného domu
 
 
 
 

										
										
										
					

					
			
					
					
					
										
					

				

Rodinne domy – výber typu projektu a realizácia stavby

Rozhodli sa postaviť si vlastný rodinný dom a vybrali ste si vhodný stavebný pozemok. Potom ste sa dostali do etapy, v rámci ktorej budete potrebovať správne vyriešiť ďalší dôležitý problém: a tým je vybrať si optimálny projekt rodinného domu, podľa ktorého bude prebiehať výstavba vášho domu. Logicky v tejto súvislosti vyvstáva otázka: Ako sa vyhnúť chybám, keď sa vyberá projekt? Aby ste našli správnu odpoveď na túto otázku, budete sa musieť vysporiadať s množstvom rôznych faktorov, ktoré sú spojené s Vašim budúcim domom. V niektorých prípadoch je vhodné urobiť výber projektu domu spolu s výberom stavebného pozemku pre jeho výstavbu, nakoľko viacero detailov projektu je praktickejšie posúdiť vo väzbe na stavebný pozemok, resp. lokalitu, v ktorej sa parcela nachádza.

Aj v súčasnosti existuje mnoho ľudí túžiacich mať rodinný dom si kladie prirodzenú otázku: ako vybrať projekt domu? Avšak, ani zďaleka nemajú predstavu o náročnosti  procesu výstavby, aká zložitá a ťažká je cesta, ktorú budú musieť prekonať vybavovaním formalít počnúc až po definitívne ukončenie stavebných prác a nasťahovanie sa do ich rodinného sídla. V tomto článku, s cieľom pomôcť potenciálnym majiteľom domov pri voľbe projektu domu, bude o tom reč. Pri rozhodovaní o výbere projektu rodinného domu, je užitočné vedieť, že z pohľadu úspory finančných nákladov sa ako lepšie riešenie javí hotový (typový, resp. katalógový) projekt domu, ako objednať si individuálny projekt u architekta. Okrem toho na základe typového projektu už niekde boli vybudované rodinné domy a je pravdepodobné, že zo zistených chýb sa už projektanti poučili tak, že sa vo Vašom prípade už nevyskytnú. V tejto súvislosti môžeme len doplniť, že väčšina z autorských projektov rodinných domov / stavieb nie je v podstate ničím iným len výsledkom prepracovania typového / katalógového projektu.

V rámci výberu projektu výstavby domu, mnoho ľudí nie je schopných rozhodnúť sa v rozsiahlej ponuke projektov. Po tom, čo si perspektívni majitelia domu prehliadli obrovské množstvo projektov, odložia otázku o definitívnom rozhodnutí na neskôr. Je to pomerne často sa opakujúca situácia, nakoľko rodinný dom, drvivá väčšina  z nás stavia raz a na celý život. S tým súvisí čas spojený s definitívnym rozhodnutím. A pritom, ak sa správne zadefinujú základné a  kritéria, rozhodnutie nie je až tak zložité. Pokiaľ v úvodnej etape bude správne vybraný projekt domu, toto je kľúčom k úspešnému dokončeniu stavby domu a komfortu, ktorý bude poskytovať jeho obyvateľom. Skôr, než prejdeme ku kritériam výberu, povedzme si, aký môže byť projekt rodinného / obytného domu.

Existuje niekoľko alternatív výberu projektu a môžete sa rozhodnúť pre:

 • typový projekt rodinného domu
 • individuálny projekt rodinného domu alebo
 • ako základ budúceho projektu sa využije typový projekt upravený tak, aby vyhovoval vkusu a nárokom budúcich majiteľov domu. Pochopiteľne, v rozumných medziach. Výberom tejto možnosti môžete ušetriť značnú sumu peňazí a to z dôvodu, že individuálny projekt je oveľa drahší ako rodinné domy z katalógu.

Login Form