Kategória Kúrenie

Tepelné čerpadlá – prečo zaznamenávajú nárast záujmu

Tepelné čerpadlo: módny hit alebo dlhodobý trend úsporného kúrenia?

Tepelné čerpadlá nie sú technickou novinkou posledných rokov, ktorá je v centre záujmu majiteľov domov, bytov či iných stavieb. Už niekoľko desiatok rokov sa ich účinok využíva ako v priemyselných objektoch tak aj v obytných domoch.

teplené čerpadlo

V súčasnosti vyrábané tepelné čerpadlá spracovávajú, okrem elektrickej, predovšetkým energiu z bežne dostupných prírodných zdrojov, t.j. voda, vzduch, zem. V závislosti od účelu ich využitia výrobcovia tepelných čerpadiel dodávajú na trh množstvo typov a prevedení. Každá stavba a jej poloha má svoje osobitosti a od nich sa odvíja návrh riešenia vykurovania tepelným čerpadlom. Jedno z podstatných kritérií pri rozhodovaní o konečnom variante riešenia predstavuje veľkosť vykurovanej plochy.  V tomto ohľade platí priama úmera: čím väčšia plocha, tým výkonnejšie tepelné čerpadlo je potrebné nainštalovať.

Výber typu a prevedenia čerpadla je vhodné konzultovať so špecialistom. Skúsený odborník na základe dlhoročných skúseností poradí najoptimálnejšiu alternatívu zohľadňujúcu miestne podmienky a platné zákony, ktoré sa vzťahujú na tú ktorú lokalitu, kde sa stavba nachádza.

Tak napríklad geotermálne čerpadlá čerpajú tepelnú energiu z podzemných vôd, respektíve zo zeme. V tomto prípade investor musí počítať s hĺbkovým vrtom aj do 200 m, čo predstavuje významnú časť nákladov spojených s realizáciou tohto druhu projektu. Avšak výsledný efekt – bezplatná tepelná energia na vykurovanie – nemá konkurenciu v porovnaní s klasickými vykurovacími zariadeniami: t.j plynové, elektrické, resp. kotly na uhlie či drevo. Každopádne podstatne vyššia vstupná investícia oproti klasickým vykurovacím zariadeniam sa investorovi – majiteľovi domu, bytu – vráti po niekoľkých prvých rokoch činnosti. Počas ďalších rokov životnosti (pohybuje sa od 25 do 50 rokov) je systém kúrenia tepelným čerpadlom pre jeho majiteľa už iba ziskový.

Drvivá väčšina investorov uprednostňuje variant, kde zdrojom tepla je zem. Dôvod je vcelku jednoduchý: zem v porovnaní s inými zdrojmi najdlhšie uchováva energiu získanú zo slnka. Teplota zostáva viac-menej bezo zmien počas celého roka s menšími výkyvmi počas zimy.

Tepelné čerpadlo premieňa energiu z prírodných zdrojov. Výsledok: najlacnejšie kúrenie v porovnaní s inými alternatívami

Teda hlavnou výhodou moderných čerpadiel je ich systém fungovania na báze obnoviteľných zdrojov energie. Niet pochýb o tom, že nulové náklady spojené so spotrebou tepelnej energie z prírodných zdrojov už v súčasnosti posúvajú tepelné čerpadlá výrazne do popredia záujmu investorov. A že tento stúpajúci trend bude pokračovať aj v budúcnosti je podložené spokojnosťou tisícov spotrebiteľov, ktorí už oceňujú komfort z využitia tepelného čerpadla vo svojich domoch. Ďalšou nespornou výhodou je prakticky nevyčerpateľná zásoba energie z obnoviteľných zdrojov vo voľnej prírode. Taktiež efektívnosť využitia spotrebovanej energie na kúrenie hovorí v prospech tepelného čerpadla v porovnaní so zariadeniami, ktoré spaľujú plyn, uhlie, drevo alebo elektrickú energiu. Bežné tepelné čerpadlo premení 1 kW na 2,5 kW a viac kilowattov výkonu.

heat-pumps-393059_640

Dlhodobé sledovanie prinieslo aj ďalšie pozoruhodné zistenia: náklady spojené s prevádzkou a údržbou sú v porovnaní s inými systémami kúrenia 3-násobne nižšie. Spomenieme ešte inú, doteraz plne nedoceňovanú, výhodu. A tou je  prakticky nulový dopad na životné prostredie v súvislosti s využívaním energie pochádzajúceho z „prírodnej“ elektrárne pre činnosť tepelného čerpadla. Aj kvôli spomínaným skutočnostiam sú tieto zariadenia označované za najhospodárnejšie z hľadiska finančných nákladov, s ktorými môže majiteľ domu / bytu / priemyselnej či administratívnej budovy kalkulovať. Nepochybne, veľmi príjemné zistenie ak odberatelia klasických energií boli každoročne zvyknutí na zvyšovanie ich cien.

Fakticky, servis sa predpokladá len v začiatočnom štádiu činnosti, keď špecializovaná firma vykoná nastavenie systému tak, aby vykurovaný objekt dosahoval požadovaný tepelný komfort, t. j. optimálnu teplotu vo všetkých miestnostiach budovy a uvedie tepelné čerpadlo a systém do činnosti. Od jeho zapnutia Vám vlastne odpadnú starosti, a pochopiteľne nemalé finančné výdavky, v súvislosti s pravidelnou previerkou / kontrolou kotla, komínov a ich čistením odborne spôsobilými osobami, výmenou opotrebovaných dielcov. Navyše pre úplnosť je potrebné ešte povedať, že tepelné čerpadlo je z hľadiska bezpečnosti na vrchole rebríčka všetkých tepelných zariadení. Neexistuje riziko požiarov, či výbuchu, ktoré u kotlov – predovšetkým tých na zemný plyn, uhlie, drevnú hmotu – je mimoriadne vysoké.

Detailnejšie porovnanie výhod a nevýhod jednotlivých tepelných zariadení si prečítajte na inom mieste.

 

 

Aké osobitosti má podlahové kúrenie – jeho konštrukčné riešenie a aké využitie ponúka?

Podlahové kúrenie sa stalo bežnou súčasťou požiadaviek, ktoré má moderný dom či byt spĺňať. Ktoré detaily si treba všimnúť a na čo sa zamerať pri jeho výbere? Viac podrobností sa dozviete v článku.

Opierajúc sa o historické pramene môžeme dôjsť k záveru: tento systém kúrenia existuje približne rovnako ako samotné kúrenie. Potvrdzujú to aj záznamy o tom, že vyhrievané podlahy mali už staré rímske kúpele, kde horúci vzduch prúdil špeciálnymi kanálmi v kamennej dlažbe. Čiže, ľudstvo viac než dvetisíc rokov si užíva jeho komfort.

Napriek tomu, ešte pred 100 rokmi funkciu tepelného média plnil výhradne ohriaty vzduch, ktorý vplyvom svojho prirodzeného ťahu prúdil kanálmi v podlahe a postupne odovzdával teplo kamenným doskám / dlažbe. Postupom času systém kúrenia doplnili čerpadlá a tak sa začala história teplovodného podlahového kúrenia. Až napokon, od polovice minulého s vynájdením a dodávkami relatívne lacnej elektrickej energie začal rozvoj systémov podlahového kúrenia využívajúcich vykurovacie káble.

Ako správne zvoliť postup, aby ste boli spokojní dlhé roky?

Predovšetkým je potrebné začať od stanovenia plochy a požadovaného výkonu na 1m2 vykurovanej plochy. V praxi sa využíva odporúčanie na základe priemerných hodnôt podľa výkonu osobitne pre jednotlivé miestnosti bytu / domu v závislosti účelu ich využitia.

Cenná rada: pri prieskume trhu a cien jednotlivých dodávateľov podlahového kúrenia si žiadajte od predajcu, aký je rozpočet (požiadavka toho-ktorého systému) energie na 1 m2. Pri porovnaní cien rôznych výrobcov / dodávateľov budete vždy vychádzať z rovnakého výkonu na 1 m2 alebo celkovej kapacity (výkonu) kábla. Niekedy sa stane, že predajcovia znížia výkon a, logicky, potom aj cenu, aby zákazníka zaujali a aby ste ich navštívili v ich firme.

Je určené predovšetkým na vyrovnanie tepelných strát, ktoré sú vlastné každej miestnosti. Na rozdiel od iných systémov vykurovania – ústredné kúrenie, ohrievače, elektrické topné telesá – ktoré sú inštalované rovnobežne so stenami, ohrieva vzduch odspodu miestnosti. Nepochybne, dlhodobejší pobyt človeka v miestnosti so studenou podlahou je nielen nepríjemný, ale má aj negatívne dopady, predovšetkým na ľudské zdravie, spojené s vážnými a chronickými chorobami. Rovnako, studená podlaha je nevhodná pre malé deti  a škodlivá pre ich zdravie, keďže obľubujú hrať sa na podlahe. Celá problematika je vyjadrená vetou: Udržujte si svoje nohy teplé a hlavu chladnú a v praxi sa premietla do káblových vykurovacích systémov. Uvedený systém predstavuje vykurovanie miestnosti, ktoré ideálne distribuuje teplo po jej celej výške a navyše je aj ekologicky čisté. Pri hodnotení všetkých vykurovacích systémov má podlahové kúrenie najpriaznivejší vplyv na ľudské zdravie.

Zdroj tepla predstavuje vykurovací kábel uložený v podlahe, čo z podlahy robí veľkú plochu, z ktorej rovnomerne sála teplo.

Podľa skúseností architektov / projektantov k najobľúbenejším miestnostiam, v ktorých ho ľudia chcú mať, patrí: detská izba, kuchyňa, kúpeľňa a, nie zriedka, aj loggia. Je to tak, bez podlahového kúrenia vašu loggiu nepremeníte na zimnú záhradu alebo oddychový priestor.

Systém tvoria 2 základné časti: vykurovací kábel a ovládania. Pri jeho montáži je kábel umiestnený priamo do betónoveho poteru. Medzi vlny kábla sa vkladá snímač teploty v ochrannej rebrovanej (korugovanej) rúrke. Korugované rúrky plnia nielen funkciu ochrany termosnímača, ale aj púzdra, z ktorého v prípade nutnosti je možné snímač vytiahnuť. To pre prípad, že je potrebné snímač vymeniť, keďže po určitom čase majiteľ bytu dospeje k rozhodnutiu vymeniť termostat za nový programovateľný. Avšak, keďže  každý typ termostatu funguje s vlastným snímačom, bude ho nutné vymeniť. Je preto vhodné pri montáži podlahového kúrenia na to pamätať (často sa na to zabúda) a snímač nainštalovať tak, aby ho bolo možné čo najmenej zložito vytiahnuť. Po naliatí / „natiahnutí“ betónového poteru je možné pristúpiť k pokládke podlahovej krytiny. Vychádzajúc z fyzikálnych vlastností dreva drevené parkety a masív nie sú veľmi odporúčané ako druh podlahovej krytiny, keďže drevo sa zvykne rozsušiť. Vhodnejšou alternatívou podlahovej krytiny sú keramické dlaždice, mramor, prírodný kameň, žula, laminát.

Podlahové kúrenie a jeho bezpečnosť

Vyskytujú sa aj názory, že vyžaruje ľudskému zdraviu škodlivé elektromagnetické žiarenie. Pre objektívnosť je potrebné povedať, že zdrojom žiarenia sú rovnako aj mobilné telefóny, elektroinštalácie v stenách alebo, mikrovlnné rúry a mnoho ďalších prístrojov, s ktorými v bežnom živote prichádzame do kontaktu. Nakoľko výrobcovia  z rôznych priemyselných odvetví neustále pracujú na zlepšení kvality a bezpečnosti ich produkcie, tak aj systémy podlahového kúrenia a nie je dôvod na obavy.

Pri inštalácii systému podlahového kúrenia je potrebné dodržiavať požiadavky výrobcu. Po ich realizácii si môžete byť istí, že nainštalovaný systém je úplne bezpečný z hľadiska požiarnej a elektrickej bezpečnosti.

Čo potrebujete mať na to, aby jeho montáž bola zárukou najvyššej požiarnej a elektrickej bezpečnosti? Jedná sa o štandardné požiadavky na elektrické zariadenia budov a neobsahujú nič osobitné, čo by sa týkalo len podlahového kúrenia. Certifikát, pochopiteľne, musí mať každé zariadenie, ktoré bude nainštalované.

Ešte niekoľko viet venujme odpovedi na otázku, aké veľké elektrické a magnetické pole vyžaruje podlahové kúrenie pri jeho činnosti. V systémoch využívajúcich tienené káble napätie elektrického poľa dosahuje iba zopár jednotiek a je absolútne bezpečné. Inými slovami, je to 2-násobne menej ako je maximálna prípustná hranica. Pokiaľ sa jedná o intenzitu magnetického poľa, táto v prípade jednožilových tienených káblov dosahuje úroveň 2 – 3 mikroTesla a 0,2-0,5 mikroTesla pri dvojžilových kábloch. Uvedené hodnoty sú približne rovnaké u všetkých najvýznamnejších výrobcov. Pri porovnávaní údajov sa vychádza z úrovne všeobecnej normy, ktorá 100 mikroTesla, pričom Zem vyžaruje priemerne zhruba 50 mikroTesla. Na základe uvedeného možno konštatovať, že z pohľadu oboch parametrov je nie úplne bezpečné.

Ani oprava podlahového kúrenia nemusí znamenať problém 

Pokiaľ z nejakého dôvodu došlo k poškodeniu kábla podlahového kúrenia, nemusíte sa mimoriadne znepokojovať ako a za koľko problém vyriešite. Existujú firmy / živnostníci, vybavení špeciálnym zariadením. S jeho pomocou sú schopní identifikovať poškodenú časť / miesto, podlahu na tomto mieste podlahu šetrne otvoria a opravia / spoja poškodené miesto. Opravené podlahové kúrenie bude opäť spoľahlivo fungovať a samotná oprava bude neporovnateľne lacnejšia, ako celoplošné otváranie podlahy.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články: 

Podlahové kúrenie a bazén

Vyhrievaná plocha okolo bazéna, ktorú zabezpečí podlahové kúrenie, s pomocou vykurovacieho kábla je veľmi racionálna investícia.

Bazén v rodinnom dome už nie je zriedkavosťou. V prípade, že plánujete inštaláciu bazéna, potom podlahové kúrenie stojí za úvahu a je vhodnou alternatívou , predovšetkým plôch v okolí bazéna. Pre toto riešenie sú minimálne dva dôvody: jednak komfort, ktorý získate pri výstupe z vody bazéna na teplú dlážku a na druhej strane oveľa rýchlejšie sa bude odparovať prebytočná vlhkosť. Taktiež je potrebné pamätať na to, že podlaha v okolí bazénov je vo väčšine prípadov pokrytá keramickou dlažbou, ktorá keď je vlhká stáva sa veľmi klzkou a nebezpečnou. Spoľahlivo fungujúce podlahové kúrenie zabráni nebezpečenstvu pádov, či, dokonca v horšom prípade, vážnym zraneniam.

O tom, aký výkon bude najvhodnejší pre tú-ktorú budovu s bazénom, je najrozumnejšie vopred sa porozprávať s odborníkmi v danej oblasti. Až na základe konzultácie s nimi a porovnania cenových ponúk jednotlivých dodávateľských firiem, pravdepodobne, urobíte konečné riešenie, ako bude vyzerať konečný rozpočet. Ako orientačný návod može slúžiť nasledovný výpočet:  inštalovaný výkon podlahového kúrenia na m2 by mohol dosahovať 150 W/m2.

Pre vyhrievanie podlahy v okolí bazénu sú vhodné vykurovacie 1-žilové ako aj 2-žilové káble. Tieto sú ukladané do betónu.

Na vyhrievanie vody v bazéne je vhodné nainštalovať programovateľný termostat. Z dôvodu značného stupňa vlhkosti je bezpečnejšie, aby sa termostat nachádzal mimo vlhkých priestorov, teda, nie bezprostredne v bazénovej miestnosti.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Základová jama pre budúci dom
 
Čo je vlastne inteligentný dom? 
 
Ako nízkoenergetické domy šetria platby za energiu
 
Tepelná izolácia, zatepľovanie – tipy ako zvýšiť energetickú efektívnosť budovy
 
Výber dodávateľa stavby domu alebo koho poveriť realizáciou jeho stavby?
 
Výber drevených okien, analýza kladov a nedostatkov, typy
 
Potrubie a jeho údržba – otázky a odpovede

 

Podlahové kúrenie – výhody a nevýhody

Medzi výhody, ktoré podlahové kúrenie poskytuje svojmu užívateľovi patrí:

1.      Tepelná pohoda – teplo, ktoré vyžaruje je prijímané mnohonásobne lepšie ako v prípade klasického kúrenia – radiátory, resp. iné vykurovacie telesá. Je to dané biologickou stavbou ľudského tela. Na základe vedeckých pozorovaní, pocit pohodlia a tepla vzniká u človeka, keď teplota na úrovni jeho nôh je o niečo vyššia ako teplota v okolí jeho hlavy. Optimálne je, keď teplota povrchu podlahy dosahuje  hodnotu od 20 do 29°C a pri hlave 19 – 24°C.

Všimnite si, že ohriaty teplý vzduch stúpa dovrchu a horná časť ľudského tela sa zohrieva lepšie ako jeho dolná časť. V dôsledku toho ľudia pravdepodobne pociťujú chlad, nakoľko hlava sa ohreje lepšie ako dolné končatiny. Navyše, ak sa ešte zvýši teplota radiátora, môže to spôsobiť nielen, že pocit chladu nezmizne, ale, naopak, ešte sa zvýši.

Čo sa deje, keď teplý vzduch stúpa rovnomerne od podlahy? V prvom rade sa najskôr zohreje spodná polovica tela a človek sa cíti príjemne. Následne, teplota vzduchu stúpajúceho od povrchu podlahy do výšky dvoch metrov ochladne cca o 20C, v dôsledku čoho dochádza k rovnomernému rozloženiu teploty v miestnosti.

Navyše, na rozdiel od klasického vykurovania miestností – radiátormi, v systéme podlahového kúrenia sa podstatne znižuje prúdenie vzduchu obsahujúceho prach, plesne, alergény. Toto je nesmierne cenné hlavne z pohľadu ľudí, ktorí už majú určité zdravotné problémy a mali by sa vyhýbať prostrediu, v ktorom sú práve spomenuté rizikové faktory prítomné.

2.      Keďže je inštalované pod podlahou, nie je zvonku viditeľné a zároveň šetrí cenný priestor miestnosti. Používanie podlahového kúrenia nepredstavuje riziko, že sa jeho užívateľ popáli, nakoľko teplota vyhrievanej podlahy je vo všetkých podoch rovnaká a výsledná teplota povrchu podlahy nikdy nepresahuje bezpečnú úroveň. Z uvedeného dôvodu nie sú žiadne obmedzenia pre ich inštaláciu aj, povedzme, v detskej izbe. K tomu môžeme pripočítať ďalšiu výhodu, ktorou je nulové riziko, ktoré predstavujú ostré hrany v prípade klasických radiátorov a hrozí zvlášť starším osobám a malým deťom.

3.      Je veľmi účinné a tepelné straty sú prakticky nulové. Radiátory často strácajú svoju tesnosť a absorbujú chladný vzduch z vonkajšieho prostredia, čo má za následok zvýšenú potrebu tepla a energie na jeho výrobu. Zároveň, prítok suchšieho vonkajšieho vzduchu môže mať za následok pokles vlhkosti v miestnosti a dochádza k vysychaniu ľudskej pokožky a sliznice. Tento stav je často zvýšenou príčinou prechladnutia a iných zápalových chorôb horných dýchacích ciest.

Teplovodné podlahové kúrenie potrebuje pomerne nízku úroveň ohrevu vody na dosiahnutie požadovanej optimálnej teploty. Použitie bojlera v tomto prípade bude veľmi účinné, nakoľko voda dostatočné dlho vylučuje teplo a udržiava povrch podlahy zohriaty, dokonca aj pri pri vypnutom kotli.

Elektrické podlahové kúrenie zohrieva povrch podlahy bez tepelných strát. Avšak, problém predstavuje nízka účinnosť premeny elektrickej energie na teplo.

Nedostatky 

1.      Niektorí ľudia považujú hlavnú výhodu podlahového kúrenia vytvorenie vysokej teploty na nohách za jeho negatívnu stránku. Títo ľudia uprednostňujú pocit chladnej podlahy a myslia si, že vykurované podlahy sú značne vlhké a teplé.

2.      Ak v miestnosti nie sú radiátory, môže to byť nevýhoda. Trhová ponuka súčasnej doby prináša široký výber radiátorov a ich konštrukčných riešení.

3.      Je výhodnejšie v porovnaní s klasickým radiátorovým vykurovaním miestností. Je pravdou, že vstupné náklady v súvislosti s inštaláciou systému podlahového kúrenia sú vysoké, ale v priebehu používania permanentne klesajú.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:

Teplovodné a elektrické podlahové kúrenie – pre ktorý typ sa rozhodnúť?

Skôr ako urobíte konečné rozhodnutie, ktorý typ elektrické alebo teplovodné podlahové kúrenie bude pre vás vhodnejšie, je potrebné ozrejmiť si niekoľko faktov a podrobností o mieste jeho inštalácie.

Ak ste majiteľom bytu a kúrenie budete využívať predovšetkým v kuchyni, kúpeľni, resp. na balkóne, potom výhodnejšou alternatívou pre vás bude elektrické vykurovanie. Podobne to bude aj v prípade chalupy s kúrením, v rámci ktorého sa predpokladá vyhriať neveľkých  plôch podlahy.

Pokiaľ sa jedná o dom s veľkou plochou je potrebné uvažovať nad systémom kúrenia, ktorý by bol efektívnejší. Pravdepodobne, týmto požiadavkám bude najlepšie vyhovovať teplovodné podlahové kúrenie.

Pri elektrickom ohreve podlahového kúrenia sa elektrická energie mení na teplo. Bežné drôty z medi alebo hliníka sa využívajú na prenos elektrickej energie. Hlavnou funkciou zohrievacieho vodiaceho kábla  vyrobeného zo zliatin vysokého odporu pri prechode elektrického prúdu cez kábel je, aby sa zohrieval.

V prípade teplovodného podlahového kúrenia ako tepelný zdroj slúži zohriate tepelné médium (kvapalina). Zvyčajne, je to horúca voda zo stupačky alebo ústredného yykurovacieho systému, ktorá preteká rúrkami v podlahe. Teplovodné kúrenie má v porovnaní s elektrickým podlahovým kúrením výhodu predovšetkým v tom, že šetrí spotrebu elektrickej energie na vykurovanie veľkých obytných miestností. Pre názornosť uvedieme: na vykurovanie domu o ploche 200 m2 bude potrebná celková kapacita elektrického podlahového vykurovania viac ako 22 kW. Z čoho vychádza kalkulácia? Z celkovej plochy domu 200 m2 vykurovaná časť predstavuje 150 m2 (t.j. 75%). Potom, ak 150 m2 vynásobíme 150 W/m2 (minimálny prepočet pre elektrické kúrenie) dostaneme 22,5 kV. Vyvstáva otázka, či technické možnosti vašej stavby umožňujú pripojenie a dodávku uvedeného množstva elektrickej energie a hlavne, či je to pre vás finančne únosné a prijateľné?

V kontexte uvedených faktov možno dospieť k záveru – je výhodné inštalovať elektrické kúrenie v bytoch a domoch, kde vykurovaná plocha nie je príliš veľká, ale pre veľké plochy miestností sa lepšie hodí buď kúrenie s využitím radiátorov alebo teplovodné kúrenie.

Je ešte jeden dôležitý moment pri rozhodovaní medzi teplovodným a elektrickým systémom podlahového kúrenia: v prospech elektrického podlahového kúrenia hovorí argument, že nie je nutné inštalovať vodné čerpadlo, ktorý zaisťuje nútenú cirkuláciu vody v potrubí umiestnenom v podlahe. Na zabezpečenie relatívne nízkej teploty podlahy pri fungovaní teplovodného podlahového kúrenia, je potrebný zmiešavač. A ten nemôže fungovať bez vodného čerpadla. Totiž, zrealizovať teplovodné kúrenie iba na báze prirodzenej cirkulácie vody je dosť zložité a problematické. Navyše, ak ešte pripustíme, že plocha podlahového kúrenia uvedeného konštrukčného riešenia nebude veľká.

Okrem už uvedených skutočností sú ešte niektoré ďalšie nevýhody vyplývajúce z aplikácie teplovodného podlahového kúrenia. Z nich uvedieme napríklad:

  1. pokles tlaku v systéme dodávky vody (z uvedeného dôvodu bude potrebné vodné čerpadlo);
  2. voda prechádzajúca zo stúpačky cez obvod podlahového kúrenia sa vracia do ďalších bytov už ochladená, čo v skutočnosti znamená, že sa odoberá teplo, ktoré patrí susedným bytom;
  3. neoprávnené pripojenie na prívod teplej vody a ústredné kúrenie je bez príslušného povolenia neprípustné. Výnimkou môžu byť niektoré bytové domy, ktoré majú naprojektované  stúpačky umožňujúce pripojiť teplovodné podlahové kúrenie.

Nie menej pozoruhodný je aj lekársky názor. V súvislosti s vysokými teplotných prenosmi z podlahového kúrenia v niektorých miestnostiach, toto môže mať za následok nielen ich prekúrenie, ale hlavne príliš suchý vzduch. V niektorých prípadoch môže vlhkosť vzduchu v zimnom vykurovacom období klesnúť na 15% (zatiaľ, čo priemerná vlhkosť vzduchu na Slovensku sa pohybuje od 51% v máji-júni až do 82% v Decembri!), čo spôsobuje vysýchanie nosnej sliznice, zápaly prínosových dutín a nezriedka aj respiračné ochorenia.

Pre objektívnosť však treba povedať, že rovnako aj s používaním elektrického podlahového kúrenia sú spojené niektoré nevýhody ako napríklad:

  1. zvýšené výdavky na elektrickú enegiu –  požiadavky na elektrinu sú zhruba nasledovné: na 1 m2 vykurovanej plochy (nie celkovej plochy) počítajte v závislosti od podmienok so spotrebou 120 – 150W. Táto kapacita počíta s rezervou. Skutočná spotreba dosahuje 60 -100W/m2. Približne 30% úsporu energie zaistí termostat, čiže výsledný rozpočet je 40-60W/ m2. Pochopiteľne, ide o orientačné (indikatívne) prepočty. Ako to bude vyzerať v skutočnosti závisí od toho, akú teplotu podlahového kúrenia budú požadovať obyvatelia bytu / domu.
  2. elektromagnetické žiarenie –  otázkou je jeho úroveň. Dvojžilové kúrenie uvoľňuje menšie žiarenie v porovnaní s jednožilovým podlahovým kúrením.

K zníženiu žiarenia dochádza v dôsledku toho, že v dvojžilovom vykurovacom káble prechádza druhá vodiaca žila a elektrické prúdy, akoby idúc sebe navzájom v ústrety, rušia protismerné výkyvy. V tenkom podlahovom kúrení (vykurovacia rohož) sú protismerné výkyvy potláčané blízkosťou susedných špirál.

Pokiaľ sa jedná o vplyv elektrického podlahového kúrenia na životné prostredie,  je úplne bezpečné. Elektromagnetické žiarenie jednožilového vykurovacieho kábla je 60-násobne pod maximálne povolenou hranicou pre človeka a elektromagnetické žiarenia dvojžilového vykurovacieho kábla je 300-násobne pod maximálnou povolenou hranicou. Povedané inak: elektromagnetické žiarenie pochádzajúce z elektrického podlahového kúrenia je menšie ako geomagnetické pole Zeme a pre jednožilové kúrenie predstavuje 1,3 mikrotesla, v prípade dvojžilového podlahového kúrenia dokonca len 20% z tejto hodnoty.

Pre informáciu uvedieme, že maximálne prípustná hodnota pre ľudí – 100 mikrotesla.

Na základe všetkého, čo bolo v článku uvedené možno rekapitulovať.

Teplovodné podlahové kúrenie má nasledovné výhody: 

   • priestor miestnosti nie je zmenšovaný v dôsledku inštalovaných vykurovacích telies, čo je dôležité aj z estetickej stránky;
   • rovnomerné ohrievanie podlahy po celkovej ploche bytu / domu;
   • vykurovanie veľkých plôch za primerané finančné náklady.

Nevýhody teplovodného podlahového kúrenia: 

   • stavebná náročnosť pri inštalácii;
   • nákup vodného čerpadla;
   • pomerná náročnosť pri správnom nastavovaní teploty podlahy;
   • zníženie tlaku v stúpačkách;
   • tepelné straty v susediacich bytoch;
   • určitá miera pravdepodobnosti úniku kvapaliny zo systému podlahového kúrenia a jeho zložitá identifikácia / hľadanie.

Elektrické podlahové kúrenie a jeho výhody:

   • v miestnosti nie je nutné inštalovať vykurovacie telesá – radiátory;
   • inštalácia je možná v bežných obytných domoch bez nárokov na špeciálne zariadenia;
   • rovnomerné vyhrievanie podlahy po celej ploche;
   • jednoduché ovládanie a finančne prijateľné vykurovanie podlahy;
   • možnosť lokálnej identifikácie a opravy porúch.

Jeho podstatnou nevýhodou sú vysoké náklady na elektrickú energiu.

Záverom môžeme iba konštatovať, že neexistuje žiadne univerzálne riešenie. Pre každý konkrétny prípad a jednotlivú miestnosť je potrebné vychádzať z ich individuálnych požiadaviek a na ich základe definitívne a správne vybrať systém podlahového kúrenia.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články: 

Login Form