Kategória Klimatizácia

Filtrácia vzduchu – úkon, ktorý musia klimatizácie spoľahlivo zvládať na zabezpečenie zdravého prostredia na bývanie

V nových budovách sú dnes klimatizácie považované už za štandard. Letné teploty sa totiž rok čo rok zvyšujú, a preto je potrebné okrem vykurovania riešiť aj otázku inštalácie vhodnej vzduchotechniky a zabezpečenia chladenia interiéru. Z hľadiska samotného chladiaceho výkonu, ponúknutých funkcií, no najmä vytvorenia zdravého prostredia na bývanie je potrebné vyberať len kvalitné klimatizácie do bytu alebo domu. A to s prepracovaným systémom filtrácie vzduchu. Aké filtre sú súčasťou moderných klimatizačných jednotiek, ako tieto technológie pracujú a ako sa uskutočňuje ich údržba?

Moderné klimatizačné jednotky pracujú s prepracovanými technológiami filtrácie vzduchu

Každá jedna klimatizácia funguje na jednoduchom princípe – nasáva vzduch, ktorý chladí a následne vzduch požadovanej teploty odvádza do priestoru. Vzduch sa navyše pri prechode klimatizáciou filtruje, čím sa zbavuje prachových častíc, mikroorganizmov na nich viazaných, ale napríklad aj alergénov či nepríjemných pachov. Takúto filtráciu vzduchu zabezpečuje kombinácia viacerých filtrov. Moderné klimatizačné jednotky však už neobsahujú klasické filtre ako prachový, antibakteriálny, ale celú technológiu čistenia vzduchu založenú aj na plazmovom výboji a ionizácii.

Napríklad klimatizácie Daikin využívajú na filtráciu vzduchu od častíc technológiu označenú ako Streamer discharge. Tá najskôr vybije vysokorýchlostné elektróny nachádzajúce sa vo vzduchu, čím sa uľahčí odstraňovanie mikroorganizmov. Tie sa následne zachytávajú už na predfiltri, a preto neprechádzajú do hlbších štruktúr filtrácie. Mikroskopické prachové časti a alergény, ktoré predfiltrom prechádzajú, sa na ionizátore opäť nabijú a následne sa zachytávajú na elektrostatickom filtri. Vzduch však ešte stále nie je zbavený tých najmenších častíc, ktoré predstavujú vírusy a molekuly chemických látok spôsobujúce nepríjemné pachy. Tie sa spoľahlivo odstránia titánium-apatitovým filtrom a následne rozložia až na neškodnú kvapalinu.

Údržba klimatizácie patrí do rúk odborníkov

Keďže celá technológia filtrácie vzduchu je zložitá, čistenie klimatizácie je potrebné vykonávať špeciálnymi postupmi a ľuďmi, ktorí s danou technológiou dokážu pracovať. Už teda neplatia tradičné odporúčania na čistenie filtrov, napríklad mydlovou vodou. Ňou by ste mohli naopak celý systém výrazne narušiť, a tak ešte zvýšiť náklady na jeho údržbu. Aj preto je v prípade dnešných moderných technológií montáž klimatizácie a jej údržbu nutné prenechať vždy len na odborníkov.

 

 

Klimatizácia „SPLIT SYSTEM“ – podrobnejšie o jej funkciách z pohľadu užívateľa

Hlavným účelom klimatizácie je zabrániť „nehybnosti“ vzduchu v interiéri uzatvorenej miestnosti. Túto funkciu klimatizácia plní prostredníctvom ovievania rovnomerným prúdením ochladeného vzduchu. Tento efekt spolu s komfortom a spoľahlivosťou SPLIT SYSTÉMU užívateľ klimatizácie ocení predovšetkým počas horúcich letných dní, keď v miestnosti povieva ochladený vzduch. Na základe skúseností každoročne rastúceho počtu spotrebiteľov práve klimatizácie systému SPLIT je možné konštatovať, že investícia do tohto interiérového zariadenia Vašej nehnuteľnosti – bytu, domu, kancelárie – je správnym rozhodnutím. Klimatizácia SPLIT SYSTEM od niektorého z renomovaných výrobcov Vám bude dlhodobo slúžiť zabezpečiac požadovanú úroveň mikroklímy. Tento typ klimatizácie, prakticky ako žiadny iný, predstavuje ideálne riešenie z hľadiska montáže do neveľkých kancelárií, resp. bytov. Jednoducho povedané sú optimálne pre absolútnu väčšinu vlastníkov a užívateľov domov.

Klimatizácia a jej kľúčové prednosti. Upriamte na ne svoju pozornosť pri výbere optimálneho typu

Perspektívni zákazníci sa môžu pri rozhodovaní o vhodnosti kúpy toho-ktorého modelu zvažovať napríklad alternatívu klimatizácie s invertorovou technológiou.

Energetická efektívnosť: Nepochybne, za hlavnú prednosť týchto modelov možno označiť vysokú úroveň sezónnej energetickej efektívnosti Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER). Číslo, ktoré sa nachádza na štítkoch, resp. v sprievodnej dokumentácii k výrobku vyjadruje koľkonásobne viac chladu vyprodukuje klimatizačná jednotka v porovnaní so spotrebovanou elektrickou energiou. Pre názornosť uvedieme príklad: ak SEER=6, potom spomínaný pomer medzi vyprodukovaným chladom a „spálenou“ elektrickou energiou na jeho „dodávku“ do interiéru miestnosti je 6-násobný.

Za zmienku v tejto súvislosti stojí, že v súčasnosti vyrábané SPLIT SYSTEMY prešli podstatnými úpravami v súvislosti s náročnou Európskou legislatívou, ktorá je aplikovaná v praxi už 2 roky. V praxi sa to odrazilo tak, že nová klimatizácia SPLIT SYSTEM aktuálne predávaná na našom trhu má podstatne – až o 50% – nižšiu spotrebu elektrickej energie. Pre úplnosť ešte doplníme, že v pohotovostnom tzv. „stand by“ režime je spotreba elektrickej energie na úrovni 1 Wattu.

Pri výpočte výhod nemožno opomenúť ani ďalší významný fakt: v rekordnom čase, temer o polovicu rýchlejšie,  je klimatizačná jednotka schopná ochladiť vzduch interiéru miestnosti oproti štandartným klimatizáciam. Ako sme už spomenuli na inom mieste, klimatizácia funguje aj v režime kúrenia a dokáže spoľahlivo vykúriť miestnosti aj pri vonkajšej teplote vzduchu pod mínus 10 stupňov C.  Inventorné systémy klimatizácie fungujú podobne ako tepelné čerpadlo (viac o tejto problematike si prečítate v článku Tepelné čerpadlá – prečo zaznamenávajú nárast záujmu) a štatistickými meraniami bolo zdokumentované, že ich spotreba elektrickej energie je 5-násobne efektívnejšia v porovnaní s elektrickými bytovými ohrievačmi.

Záruka mikroklímy splňajúcej vysoké zdravotné nároky: faktoru hlučnosti a jej znižovaniu permanentne venujú lídri trhu – významné výrobné spoločnosti veľkú pozornosť. Aktuálna trhová ponuka kvalitných klimatizačných jednotiek dosahuje hranicu 20 decibelov. V rámci výpočtu pozitív venovaného tejto problematike spomenieme aj schopnosť udržiavať konštantný tepelný komfort, t.j. v súlade s nastavenou úrovňou interiérovej teploty, prakticky s nepodstatnou pol stupňovou odchýlkou.

K neopomenuteľným kvalitatívnym výhodám patrí tiež viacstupňový systém filtrácie vzduchu, ktorý je dômyselne konštruovaný tak, aby v čo najvyššej možnej miere eliminoval mnohé významné zdravotné riziká, ku ktorým patria peľové kliešte. Súčasťou systému filtrácie sú taktiež antibakteriálny filter, ktorý veľmi efektívne neutralizuje väčšinu známych baktérií a nepríjemných zápachov. Pozoruhodná je účinnosť antibakteriálneho filtra, ktorá dosahuje temer 100%.

Za zmienku u klimatizácie vyššej technickej úrovne stojí aj fakt, že zariadenie spoľahlivo a bez straty výkonu pracuje dlhodobo a extrémnych režimoch fungovania. Toto je schopné zabezpečiť predovšetkým klimatizácia vybavená spoľahlivými vnútornými a vonkajšími výmenníkmi tepla.

K vysokej úrovni užívateľského komfortu klimatizácie, a s tým priamo súvisiacim dlhodobým bezporuchovým fungovaním, radíme aj funkciu autodiagnostiky, čo v praxi znamená nepretržitý monitoring a previerku bežného stavu klimatizácie. Takto je klimatizácia chránená od vonkajších vplyvov.

A na záver ešte pridáme informáciu o veľmi užitočnej funkcii – inteligentnom ovládaní kompresora klimatizácie, ktorá odstraňuje nízkofrekvenčné vibrácie a stabilizuje napájací prúd, čo vedie k predĺženiu životnosti klimatizácie.

 

Funkcia klimatizácie a ventilácie v budovách a bytoch

V posledných rokoch sa ventilácia a klimatizácia čoraz viac objavujú v domoch a bytoch. Napriek ich častému výskytu v bežnom živote, je ešte mnoho ľudí, ktorí majú problém so správnymi výrazmi v súvislosti s danou problematikou a nechápe princíp fungovania týchto systémov.

Na úvod je potrebné povedať, že väčšina klimatizačných jednotiek udržiavajúcich požadovanú interiérovú teplotu, na rozdiel od pomerne často sa vyskytujúceho mylného názoru, nezabezpečuje súčasne aj ventiláciu vzduchu.

Klimatizačné systémy sa delia na dve základné skupiny:

  1. centrálna klimatizácia – každá miestnosť je vybavená samostatným zariadením udržiavajúcim požadovanú teplotnú rovnováhu.
  2. individuálna klimatizácia – inštaluje sa jedna spoločná klimatizačná jednotka ochladzujúca celkový vzduch priestoru na rovnakú teplotu. Jej výhodou je možnosť regulácie teploty v rôznych miestnostiach nezávisle. Toto je mimoriadne dôležité vo veľkých budovách. Nevýhodou je nutnosť vytvoriť priestor pre inštaláciu jednotlivých jednotiek v každej miestnosti, čo nie vždy korešponduje s estetickou stránkou interiéru.

Optimálne riešenie sa vyberá osobitne pre každý konkrétny prípad v závislosti od podmienok životného prostredia, poslania a v dôsledku toho, požadovaného teplotného režimu miestnosti, požiadaviek zákazníkov, podmienených napríklad úsporou energie a vylúčením porušenia interiérového dizajnu.

Pri rozhodovaní o kúpe veľmi často vzniká otázka: akú životnosť má klimatizácia? Odpoveď je spojená s prístupom k problému a pozornosti, ktorá sa mu venuje v pravý čas. Naozaj, jej životnosť je priamo závislá od toho, ako správne bola vyberaná a namontovaná, rovnako ako aj od kvalitného a včasného servisu.

Zapamätajte si, že od kvality a udržiavania tepelného režimu závisí nielen pohodlie, ale aj bezpečnosť obyvateľov domu, bytu.

Výhody a nevýhody centrálnej klimatizácie

Nachádza široké uplatnenie v  systémoch  ventilácie a klimatizácie tak v administratívnych priestoroch ako aj v priemyselnej klimatizácii, sú neautonómne  klimatizácie, zásobované  chladom zvonku (prívod studenej vody alebo nemrznúcej kvapaliny), teplom (prívodom teplej vody alebo pary) a elektrickej energie pre pohon ventilátorov, čerpadiel, uzatváracie a uzatváraco-regulačných prístrojov pre vzduchové a kvapalinové komunikácie.

Alternatívy

Centrálna klimatizácia zabezpečuje obsluhu viacerých miestností alebo jednej veľkej. V niektorých prípadoch niekoľko centrálnych klimatizácií obsluhuje jednu veľkú miestnosť (napr. divadelnú sála, krytý štadión, výrobnú halu a pod.)

Moderné centrálne klimatizácie sa vyrábajú v sekčnom prevedení a skladajú sa z unifikovaných typových sekcií, ktoré sú určené na ovládanie, miešanie, ohrievanie, chladenie, čistenie, sušenie, zvlhčovanie a presun vzduchu.

V prípade ventilačných a klimatizačných systémov v kombinácii so vzduchovým vykurovaním budovy alebo miestnosti určené pre celoročnú prevádzku, sa obvykle inštalujú aspoň dve centrálne klimatizácie s výkonom po 50% celkového výkonu systému, pričom sekcia kúrenia má mať tepelnú výkonnosť postačujúcu pre vykurovanie miestností.

Centrálne klimatizácie fungujúce s recykláciou, sú dodávané so zmiešavacou komorou, ktorá umožňuje dodávať variabilné objemy vonkajšieho (čerstvého) a recirkulačného vzduchu. V danom prípade sa na recirkuláciu vzduchu odporúča použiť samostatný ventilátor.

Spolu s nespochybniteľnými výhodami spojenými s možnosťou efektívneho udržiavania požadovanej teploty, vlhkosti a pohybu  vnútorného vzduchu v miestnostiach veľkých  rozmerov, centrálne klimatizácie majú zároveň aj niektoré nevýhody. K najväčším nedostatkom patria: nutnosť vykonania náročných stavebných a montážnych prác, ktorých výsledkom je vytvorenie komunikačných trás (vzduchových a potrubných  rozvodov) v celej budove.

Použitie recirkulácie a utilizácie tepla v centrálnej klimatizácii (energeticky úsporných technológií) výrazne znižuje náklady na tepelné energie potrebné na ohrev vzduchu v chladnom období.

Login Form