Kategória Energia

Ako čistota šetrí vaše peniaze

Čo môžete urobiť pre to, aby energia, ktorú spotrebujete na udržanie požadovanej úrovne čistoty vo Vašom dome / byte vás nestála neúmerne vysoké čiastky:

     • Umývačku riadu spustite až vtedy, keď je úplne naplnená. Za rok tak ušetríte slušné peniaze, nehovoriac tiež o výdavkoch za čistiace prostriedky.
     • Parametre všetkých elektrických spotrebičov vašej domácnosti vyberajte adekvátne jej veľkosti a nárokom. Zbytočne neinvestujte do výkonovo predimenzovaných prístrojov. Naopak, lacnejšie, ale spotrebiče so slabším výkonom sa častejšie používajú, čím v dôsledku zvýšenej záťaže trpia, vyžadujú náročnejší servis a skoršiu výmenu za nové. V konečnom dôsledku to má dopady na vašu peňaženku, ale aj životné prostredie.
     • Vyskúšajte pranie v studenej vode, pochopiteľne s prihliadnutím na charakter prádla. Energia – jej podiel predstavuje až 85% sa stráca na ohrev vody na požadovanú teplotu.
     • Využívajte aj ručné pranie. Okrem toho, že predĺžite životnosť a kvalitu vášho oblečenia, ušetríte aj značné peniaze.
     • Skúste buď žmýkanie alebo sušenie oblečenia mimo práčky a presvedčíte sa, že ušetrená energia stojí za to.
     • Nepostrehnuteľný teplotný rozdiel pri praní, ktorý predstavuje 10°C vám umožní reálne ušetriť.
     • Prepnite na hospodárny režim ak používate ktorýkoľvek z vašich domácich spotrebičov.
     • Použite sušičku na prádlo a dosiahnete rovnaký výsledok, ale lacnejšie.
     • Radiátory využívajte na  kurenie, nie na účely sušenia bielizne.
     • Ak kupujete novú techniku / domáci spotrebič, všímajte si hodnotenie energetickej účinnosti. Energeticky najefektívnejšie výrobky sú označené písmenom A.
     • Pravidelne čistite práčku, používajte prostriedky na odstránenie vodného kameňa (topné teleso práčky) a zaistite ich údržbu. Predĺži to nielen jej životnosť, ale bude vám kvalitne a bezpečne slúžiť.
Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Aké osobitosti má podlahové kúrenie – jeho konštrukčné riešenie a aké využitie ponúka?
 
Podrobnejšie o ventilácii

Prečo je potrebné periodicky čistiť potrubie?

Cesta k vlastnému bývaniu – stavebná pôžička alebo hypotéka?

 

Úspora energie na chladenie

Chlad je tiež energia. Pozrite si, ako môžete ovplyvniť výrobu chladu vo vašej domácnosti a aký finančný efekt vám to môže priniesť:

    • Čistá zadná stena chladničky / mrazničky hrá veľmi dôležitú rolu, aby energia dosahovala efektívnu spotrebu.
    • V chladničke musí cirkulovať chladný vzduch.  Dbajte, aby chladnička nebola preplnená, nakoľko tým bráni voľnej cirkulácii vzduchu.
    • Osvojte si prax, že v chladničke ponecháte štvrtinu objemu priestoru voľný. To by malo byť postačujúce pre je  účinné fungovanie.
    • Všímajte si tesnosť zatvárania dverí chladničky a mrazničky. Aj malé štrbiny, ktoré prehliadnete sú príčinou značných tepelných strát a energia spotrebovávaná na ich chod rastie, zákonite aj vaše poplatky.
    • Chladničku neumiestňujte v blízkosti sporáka, vykurovacích telies a chráňte ju pred priamym slnečným žiarením. Fyzikálne zákony nemožno oklamať – teplo bude zohrievať chlad.
    • Ak kupujete chladničku, vyberte si energeticky najefektívnejšiu – A triedu.
    • Dvere nenechávajte otvorené dlhšie, ako je nutné, vrátane ich opakovaného a častého otvárania. Stratený chlad bude musieť chladnička znova vyrobiť. Pochopiteľne, elektrická energia, ktorú spotrebujete takto naviac sa prejaví na vašom účte.
    • Vložte do chladničky teplomer, aby ste zistili aktuálnu teplotu (zároveň tým potvrdíte správnosť / nesprávnosť zobrazovaných tepelných hodnôt na displeji chladničky). Optimálna teplota by mala byť 0 – 5°C.
    • Teplé jedlo najprv nechajte vychladnúť predtým, než ho vložíte do chladničky. Teplé / horúce potraviny nútia chladničku pracovať v náročnejšom režime a tým zvyšujú spotrebu elektrickej energie.
    • Mrazničku pravidelne odmrazujte, nakoľko hrúbka ľadu nad 6mm má za následok, mraznička funguje neefektívne.
    • Uprednostnite kúpu novej chladničky / mrazničky od predajcu, ktorý vám zaistí ich odovoz aj  ekologickú likvidáciu. Aj to je váš príspevok k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu.

Tepelná izolácia, zatepľovanie – tipy ako zvýšiť energetickú efektívnosť budovy

Spočítajte si, ktoré časti vášho domu / bytu sa najviac podieľajú na výdavkoch v položke – energia a sú najnutnejšie z pohľadu priorít ich realizácie:
   • Zatepľovanie podkrovia minerálnou vlnou – v priemere môžete ušetriť až 25% tepelných strát, ktoré uniknú cez strechu domu!
   • Pamätajte na to, aby izolácia otvoru na strechu bola urobená poriadne. Energia, ktorú takto ušetríte sa výrazne prejaví na vašich platbách za teplo.
   • Tepelná energia sa šetrí aj aplikáciou striekanej izolácie a jej využitím aj v neprístupných miestach, ako je vstup a výstup teplovodného potrubia. Chráni ich pred ochladzovaním a tým eliminuje tepelné straty.
   • Okolo 30% tepelných strát pripadá na steny, ktoré nemajú správne zateplenie.
   • Rozhodnite sa pre zateplovanie s použitím extrudovaného penového polystyrénu.
   • Pohodlný a hrubý koberec vytvorí útulnú atmosféru v interiéri miestnosti a minimalizuje tepelné straty cez podlahu.
   • Optimálna hrúbka izolácie z minerálnej vlny predstavuje 24 – 28 cm. Toto  je správny spôsob, akým zabezpečiť energetickú efektívnosť vašej stavby a príjemný tepelný komfort v jej interiéri.
   • Odstráňte akékoľvek škáry / praskliny v stenách a okenných otvoroch, prostredníctvom ktorých uniká tepelná energia.
   • Naplánujte výmenu okien za moderné, ktoré sú energeticky efektívne. Dvojsklo zníži tepelné straty, ku ktorým dochádza cez okenné otvory.
   • Nové okná je potrebné osádzať, pokiaľ možno, v rovine s vonkajšou stenou budovy. Umožní to zamedziť vznik tepelných mostov.
   • Na staré okná je lepšie použiť izolačné pásky. Je to finančne nenákladné, ale účinné.
   • V prípade nízkej vonkajšej teploty je vhodné zatiahnuť závesy, pomôže to ušetriť teplo v miestnostiach.
   • Dbajte, aby okná a vonkajšie dvere boli zatvorené. Ušetrí vám to teplo vo vnútri budovy.
   • Ak zmodernizujete ventilačný systém, nebudete musieť otvárať okná kvôli vetraniu.
   • Rekuperácia odchádzajúceho tepla z ventilačného systému a jeho návrát do miestnosti je reálny spôsob, ako ušetriť náklady, aby tepelná energia negatívne neovplyvňovala vaše životné náklady.
   • Vonkajšie dvere domu / bytu musia byť riadne zaizolované vrátane škár a prasklín, aby ste zamedzili únik tepla.

 

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články: 

Aby vo vašom dome / byte bolo príjemne teplo za rozumné peniaze

Toto je niekoľko tipov ako nájsť optimálnu rovnováhu medzi zabezpečením tepelného komfortu v miestnostiach domu / bytu a prijateľnými výdavkami za vykurovanie a teplú vodu:

    • Na radiátory nainštalujte termostatické ventily, čo vám umožní regulovať množstvo teplej vody potrebnej na kurenie v jednotlivých miestnostiach vášho bytu / domu.
    • Ak znížite nastavenú teplotu na termoregulačných ventiloch radiátorov o  1°C domov môžete ušetriť až 10% nákladov za tepelnú energiu.
    • Na ventiláciu miestností využívajte okenné klapky a nie otváranie okien, nakoľko tým strácate teplo, za ktoré platíte.
    • Vyvarujte sa inštalácie vykurovacích telies v miestach tepelných únikov, zle utesnených otvorov, nakoľko to vedie k nekontrolovateľnej spotrebe tepla a značným finančným stratám.
    • Ak máte možnosť, nainštalujte si  podlahové kúrenie a ušetríte značné výdavky za vykurovanie miestností.
    • Nevykurujte tie miestnosti, v ktorých sa práve nenachádzate, respektíve predpokladáte, že sa v nich nebudete zdržiavať.
    • Ohrev vody elektrickým ohrievačom vody je veľmi úsporný.
    • Vyberte správnu veľkosť ohrievača podľa rozmerov miestnosti, nemali by ste mať pocit chladu, ale ani veľkého tepla.
    • Na radiátory neukladajte odevy a nezakrývajte ich nábytkom. Toto znižuje ich efektívnosť.
    • Neprekurujte v noci miestnosti kde spíte, dostatočný tepelný komfort vám zabezpečí prikrývka.
    • Venujte pozornosť každoročnej kontrole vykurovacieho systému. Budete mať istotu, že funguje efektívne a bezpečne.
    • Odvzdušňujte vykurovacie telesá (batérie) naplnené teplou vodou. Tepelné médium (kvapalina) v systéme tak bude cirkulovať plnohodnotne.
    • Plynové ohrievače vody strácajú účinnosť po 15 rokoch životnosti. Majte na pamäti výmenu zastaralého zariadenia.
    • Pri výmene kotla je potrebné tiež počítať s výmenou celého riadiaceho systému.
    • Interiérové dvere nechajte otvorené. Prirodzenou cirkuláciou sa takto teplo dostane rovnomerne do celého bytu.
    • Zvyknite si umývať ruky studenou vodou a ušetríte veľa teplej vody.
    • Ak uprednostňujete kúpanie vo vani, potom ju napĺňajte optimálne.
    • Nainštalovaním senzora na kohútik s teplou vodou rovnako ušetríte pri výdavkoch na jej ohrev.
    • Znečistený riad umývajte v dreze a tým budete potrebovať podstatne menej teplej vody.
    • Sprchovanie je úspornejšie ako kúpanie vo vani. Do vane musíte naplniť 3-násobne viac vody ako pri plnohodnotnom sprchovaní.
    • Zaizolujte otvorené teplovodné potrubie, ušetríte teplo a zároveň potrubie ochránite pred jeho poškodením.
    • Pokiaľ potrebujete iba malé množstvo teplej vody, zohrejte ju v elektrickej kanvici.
    • Dostatočná teplota z hľadiska splnenia všetkých sanitárnych noriem pre teplú vodu je 60°C, je zbytočné plytvať energiu a vaše peniaze nastavovaním kotla / boilera nad túto teplotu.
    • Nezabúdajte zavrieť vodovodné batérie (kohúty), keď ich práve nepoužívate, aby ste neplytvali vodou.
    • Nainštalujte termostatické senzory na váš systém dodávky teplej a úžitkovej vody.
    • Inú alternatívu ohrevu vody predstavujú slnečné kolektory. Začnú vám zarábať už od prvých dní ich inštalácie.
    • Nainštalujte merač spotreby  teplej a studenej vody, aby ste mohli vizuálne kontrolovať a vyhodnocovať účinnosť našich vlastných úsporných opatrení, ktoré ste vykonali.
    • Ak plánujete dlhodobejší pobyt mimo domu / bytu zavrite ventily teplej a studenej vody a máte istotu, že váš domov a vaše peniaze sú v bezpečí.
    • Vymeňte kvapkajúce / slziace  vodovodné kohútiky, ventily a armatúry, nakoľko strácate veľa vody a častým zapínaním vodného čerpadla aj elektrickej energie. V konečnom dôsledku dodatočne a neefektívne minuté peniaze.
    • Na ohrev teplej vody sa spaľuje zemný plyn, cena ktorého stále rastie a jeho spaliny negatívne ovplyvňujú životné prostredie.
    • Venujte náležitú pozornosť izolácii potrubia teplej a úžitkovej vody v celom dome, vrátane  izolácie nádrží.
Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:  
Aké osobitosti má podlahové kúrenie

Technológia nízkoenergetického domu umožňuje znížiť náklady na vykurovanie až o 50%

Porovnanie alternatív – byt na splátky versus hypotéka –  a výhody spojené s kúpou na splátky
 
Čo je dobré vedieť predtým, než urobíte konečné rozhodnutie o zateplení stavby
 
Chyby v montáži tepelnej izolácie a ich dopady
 
 

Osvetlenie – aké sú možnosti úspor energie

Niekoľko tipov, ako sa dá energia na osvetlenie ušetriť tak, aby ste dobre videli, boli videní a pritom neplatili za to, čo nepotrebujete.

   • Používajte energeticky úsporné LED žiarovky, ktoré majú 10-násobne dlhšiu životnosť a ušetria vám až 90% energie a značné sumy peňazí.
   • Pre osvetlenie kuchyne používajte  fluorescenčné žiarovky, majú dlhšiu životnosť.
   • Ak odchádzate z miestnosti,  vypnite svetlá. Neplaťte peniaze za to, že ponechávate rozsvietené svetlo tam, kde ho nepotrebujete.
   • Nainštalujte svetlá pri schodisku a v chodbách senzormi pohybu osôb, čiže sa rozsvietia iba podľa potreby.
   • Používajte žiarovky s nižšou spotrebou. Zabezpečia vám postačujúce osvetlenie, no spotrebovaná elektrická energia vás bude stáť finančne menej.
   • Skúste si premyslieť ako nainštalovať automatické vypínače televízora, počítača.
   • Nenechávajte televízor, rádio, DVD prehrávač a počítač v spánkovom režime  – aj to je spotrebovaná energia, za ktorú platíte!
   • Nenechávajte a nezabúdajte  elektrické spotrebiče na nabíjačke dlhšie, než je potrebné k plnému nabitiu batérie.
   • Použite fotovoltické osvetlenie vo vašej záhrade – energia, ktorú spotrebuje je nulová.

 

Login Form