Kategória Vchodové dvere

Čo všetko je potrebné, aby vchodové dvere boli bezpečné

Na každé zo súčasných vchodových dverí sú kladené zvýšené bezpečnostné požiadavky. Varianty a kombinácie ochrany pred prípadnými zlodejmi sú natoľko rozmanité, že všetko nie je možné sledovať a získať komplexnú informáciu.

Je logické, že vývoj popredných výrobcov napreduje neuveriteľným tempom vpred a reaguje tým na dopyt trhu. Ponuka neustále prezentuje nové riešenia založené na originálnych konštrukčných riešeniach, ktoré sa ešte pred nedávnom zdali byť nemožné.

Akýkoľvek typ vchodových dverí predstavuje predovšetkým zámok. Súčasní výrobcovia ponúkajú tisíce modelov rôznych typov. V záujme Pre spoľahlivého zabezpečenia bytu alebo Vášho iného sídla odborníci odporúčajú inštaláciu kamerových systémov.

Kamerový systém dohľadu poskytuje úplné rozlíšenie video záznamu,  kompresiu dát (čím šetríte miesto na pevnom disku), odosielanie údajov po sieti, prezeranie zobrazenia prostredníctvom webového prehliadača.

Moderné monitorovacie systémy prostredníctvom štandardného webového prehliadača vám umožnia mať pod kontrolou vstup do domu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Môžete sledovať dom / byt a pritom sedíte vo vedľajšej miestnosti alebo sa nachádzate na inom meste.

Podľa Vašich predstáv a potrieb nastavíte režim pozorovania a sledujete vysielanie nepretržite, podľa plánu alebo podľa detekcie pohybu. Synchrónne spolu s obrazom sa zaznamenáva aj zvuk.

Môžeme konštatovať, že na trhu je také množstvo modelov videokamier, že vybrať správne zariadenie nie je vôbec náročné pre akékoľvek podmienky záznamu, rozsah plochy snímania a stupeň utajenia.

 

Spoľahlivosť a bezpečnosť každých dverí závisí predovšetkým od zámku dverí. Súčasní výrobcovia ponúkajú tisíce rôznych modelov a riešení. Mechanické zámky sú stále aktuálne, nakoľko sú jednoduché, pohodlné a spoľahlivé, navyše nevyžadujú žiadne dodatočné zdroje energie a sú cenovo dostupné.

Podľa súčasnej platnej európskej legislatívy sa bezpečnostné dvere radia do 6 tried. Najnižšiu úroveň zabezpečenia predstavujú dvere bezpečnostnej triedy 1. Naopak, najvyšší stupeň zabezpečenia poskytujú dvere bezpečnostného stupňa 6. V bežných podmienkach sú najčastejšie používané bezpečnostné dvere 2. – 4. triedy.

Neustále sa zlepšuje úroveň kódových elektronicko-mechanických zámkov. V tomto prípade jednou z predností je vysoká odolnosť proti vandalizmu a diskrétne umiestnenie po inštalácii, čiže nie je viditeľné.Pomocou týchto zámkov môžete meniť kód, pripájať sa k systému alarmu, otvárať ich diaľkovo.

 

Pri výbere kľučky dverí sa obvykle viac pozornosti venuje jej estetickým kvalitám a zodpovedajúce štýl a harmónii štýlu a materiálu dverí a celej miestnosti ako celku. Ale kľučka môže plniť funkciu ďalší zatváracieho zariadenia v prípade inštalácie špeciálnych mechanizmov vo vnútri dverí.

Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, kto sa nachádza za zatvorenými dverami je pozrieť sa do priezorníka / kukátka. Čo sa priezorníka týka, je dostatočne široký výber, rovnako ako aj iných doplnkov dverí.

Pre úplnosť je dobré spomenúť aj novú technológiu akou sú televízne dverové priezorníky. Je to v podstate TV kamera špeciálne nainštalovaná do dverí, veľmi podobná vzhľadom obyčajný priezorník s tým, že obraz je možné vidieť na domácom televízore, resp. na monitore malých rozmerov.

Vchodové dvere môjho domu: aké by mali byť?

Dnešné moderné vchodové dvere to nie je len ochrana a bezpečnosť bývania, ale aj významný prvok interiérového dizajnu vďaka moderným technológiám povrchových úprav a dekorácie dverí.

Trhovú ponuku, z ktorej si zákazníci môžu vybrať oceľové vchodové dvere, tvoria tri kategórie:

Dvere základnej kategórie predstavujú najlacnejší spôsob ochrany obydlia a nevyznačujú sa dostatočnou tepelnou a zvukovou izoláciou. Rovnako aj, čo sa týka spoľahlivosti dverí tejto triedy (to platí ako o použitom kovovom materiále, v rovnakej miere aj pre príslušenstvo) dokážeme si predstaviť aj lepšie parametre. Vzhľadom na uvedené, ale ako dočasná alternatíva je to plne vyhovujúce riešenie.

Dvere strednej cenovej kategórie majú vyššiu mieru bezpečnosti, sú vybavené spoľahlivejšími bezpečnostnými zámkami a kovaním. Spoľahlivo chránia pre vonkajším hlukom, zápachmi a prievanom.

Dvere najvyššej triedy sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou, majú najlepšie tepelné a zvukovo-izolačné parametre. Tomu zodpovedá aj ich cena.

Pri výbere svojich vchodových dverí pre svoj dom / byt je vhodné pripomenúť, že šetriť v tomto prípade nie je práve najvhodnejšie. Zámky vchodových dverí, ako ich najdôležitejší prvok, sa odporúča vyberať iba tie najspoľahlivejšie. Zárukou najvyššej pevnosti a kvality zámku je laserové opracovanie  kľúčov. Vyrobiť kópiu kľúča je možné v tomto prípade iba u výrobcu.

Dverový priezorník (tzv. „kukátko“), u lacných modelov dverí, u ktorých sú typické tzv. “mŕtve zóny”, neposkytuje dobrý prehľad o tom, čo sa deje na vonkajšej strane dverí. Naopak, ak je súčasťou dverí  priezorník  slušnej kvality s uhlom výhľadu 170-180o, umožní Vám to vidieť všetko, čo sa deje za vašimi dverami a takto si zaistiť bezpečnosť Vás a Vašej rodiny.

Veľkú pozornosť venujte montáži vchodových dverí. Pamätajte, ich ochranné vlastnosti ovplyvňuje nielen kvalita samotných dverí, ale tiež to, ako kvalifikovane a profesionálne bola vykonaná ich montáž. Je preto vysoko racionálne poveriť montážou dverí odborníkov s dobrými referenciami a rozsiahlymi skúsenosťami.

Vyberáme vchodové dvere

Vchodové dvere musia spĺňať viaceré požiadavky ako napr.: byť spoľahlivé, pevné, trvanlivé, mať dobré tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti, aby ladili / harmonizovali s fasádou budovy (v prípade, že ide o vchodové dvere). Existuje niekoľko druhov materiálov, ktoré viac alebo menej spĺňajú tieto parametre. Ide o drevo, sklo, plast, kov. Ešte donedávna najobľúbenejším typom dverí boli drevené dvere.

Drevené dvere sú výrobené buď zo sendvičových hranolov alebo viaclamelových lepených hranolov, resp. z masívu. Jednoduchšie a teda aj lacnejšie sú dvere vyrobené z dvoch preglejkových dosiek potiahnutých drevenou dýhou, laminátom a pod. Dosky navzájom pospájané pomocou pásky rám a vnútri barov sú inštalované medzi tuhosťou, čo celá štruktúra pevnejšia.

Vo všeobecnosti možno povedať, že čím viac výplní sa použije v konštrukcii dverí, tým sú pevnejšie a odolnejšie. Logicky, a to sa premietne do vyššej ceny dverí. Avšak, ceny týchto dverí  nedosahujú cenovú úroveň dverí z masívu. Dvere z masívu sa riadia k elite, nakoľko plnia nielen ochrannú funkciu pred vonkajšími vplyvmi a neoprávneným vstupom do domu, ale aj ako estetický doplnok budovy – tak neobyčajne nádherné môžu byť.

Drevené dvere sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnými a zvukovo-izolačnými vlastnosťami, pri správnom technologickom výrobnom postupe sú pevné a majú dlhú životnosť, spoľahlivo odolávajú nepriaznivým klimatickým podmienkam, pokusom o násilné vniknutie do domu a mnohými ďalšími cennými vlastnosťami.

V tejto súvislosti je dobré byť  si vedomý, že náročný  technologický proces výroby drevených dverí pozostáva z niekoľkých etáp, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku chýb, ktoré majú bezprostredný a podstatný dopad na vzhľad, životnosť a užívateľské vlastnosti. Najznámejší faktor spôsobený človekom, ktorý ovplyvňuje kvalitu drevených dverí, je nedokonalý proces sušenia dreva, v dôsledku čoho utrpí kvalita finálneho výrobku. Preto, ak ste sa rozhodli mať doma vchodové drevené dvere, najprv sa presvedčte o serióznosti   dodávateľa a jeho výberu venujte náležitú starostlivosť a čas.

V prípade, že sa obávate deformácie dverí alebo potrebujete vyššiu odolnosť voči vlámaniu, potom je nutné rátať so   zosilnenou kovovou výstužou alebo obložením.

V posledných rokoch sa na trhu objavila aj alternatíva dreveným vstupným dverám a túto predstavujú oceľové dvere. Na prvý pohľad ich dizajn je veľmi jednoduchý – kovový rám, dva oceľové tabule, závesy a zámok. Cena vstupných oceľových  dverí závisí od toho, kto je ich výrobcom. Často sa pohybuje od niekoľkých sto až po niekoľko tisíc EUR/m2.

V čom je, vlastne, príčina tak veľkého cenového rozdielu?

Cena vstupných oceľových dverí sa odvíja od nasledovných štyroch faktorov: kvalita nosnej konštrukcie, povrchového materiálu,  výrobcu dverového kovania a konštrukcie systému zamykania.

Rovnako dôležitú úlohu zohráva kvalita zvárania. Existujú dva typy technológie zvárania: ručné a automatické. Niektorí výrobcovia uprednostňujú lacnejšie riešenie, teda prvú možnosť, ale všetci významní európski výrobcovia oceľových dverí využívajú automatické zváranie z častí  tvarovaných za studena.

Kvalita a počet závesov priamo ovplyvňuje také vlastnosti dverí ako ich trvanlivosť a bezpečnosť. Často  vchodové oceľové dvere domáckej výroby sa jednoducho prehýbajú a tým blokujú zámok, čo bráni voľnému otváraniu dverí. Cena oceľových dverí závisí aj od triedy použitých zámkov. Obvykle vstupné  oceľové dvere majú najmenej dva zámky, čo zvyšuje kvalitu a odolnosť dverí proti vlámaniu.

Nakoľko oceľ má zlé zvukové a tepelno-izolačné vlastnosti, dobré vchodové oceľové  dvere majú vždy vrstvu minerálnej vlny,  penového propylénu, polyuretánu alebo iného izolačného materiálu. Okrem toho po obvode  dverí sa montuje tesnenie, je žiaduce, aby bolo mrazuvzdorné. Na elimináciu prestupu vonkajšieho zvuku je potrebné,  aby hrúbka tesnenia bola aspoň 1 cm.

Login Form