Kategória Dvere

Čo všetko je potrebné, aby vchodové dvere boli bezpečné

Na každé zo súčasných vchodových dverí sú kladené zvýšené bezpečnostné požiadavky. Varianty a kombinácie ochrany pred prípadnými zlodejmi sú natoľko rozmanité, že všetko nie je možné sledovať a získať komplexnú informáciu.

Je logické, že vývoj popredných výrobcov napreduje neuveriteľným tempom vpred a reaguje tým na dopyt trhu. Ponuka neustále prezentuje nové riešenia založené na originálnych konštrukčných riešeniach, ktoré sa ešte pred nedávnom zdali byť nemožné.

Akýkoľvek typ vchodových dverí predstavuje predovšetkým zámok. Súčasní výrobcovia ponúkajú tisíce modelov rôznych typov. V záujme Pre spoľahlivého zabezpečenia bytu alebo Vášho iného sídla odborníci odporúčajú inštaláciu kamerových systémov.

Kamerový systém dohľadu poskytuje úplné rozlíšenie video záznamu,  kompresiu dát (čím šetríte miesto na pevnom disku), odosielanie údajov po sieti, prezeranie zobrazenia prostredníctvom webového prehliadača.

Moderné monitorovacie systémy prostredníctvom štandardného webového prehliadača vám umožnia mať pod kontrolou vstup do domu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Môžete sledovať dom / byt a pritom sedíte vo vedľajšej miestnosti alebo sa nachádzate na inom meste.

Podľa Vašich predstáv a potrieb nastavíte režim pozorovania a sledujete vysielanie nepretržite, podľa plánu alebo podľa detekcie pohybu. Synchrónne spolu s obrazom sa zaznamenáva aj zvuk.

Môžeme konštatovať, že na trhu je také množstvo modelov videokamier, že vybrať správne zariadenie nie je vôbec náročné pre akékoľvek podmienky záznamu, rozsah plochy snímania a stupeň utajenia.

 

Spoľahlivosť a bezpečnosť každých dverí závisí predovšetkým od zámku dverí. Súčasní výrobcovia ponúkajú tisíce rôznych modelov a riešení. Mechanické zámky sú stále aktuálne, nakoľko sú jednoduché, pohodlné a spoľahlivé, navyše nevyžadujú žiadne dodatočné zdroje energie a sú cenovo dostupné.

Podľa súčasnej platnej európskej legislatívy sa bezpečnostné dvere radia do 6 tried. Najnižšiu úroveň zabezpečenia predstavujú dvere bezpečnostnej triedy 1. Naopak, najvyšší stupeň zabezpečenia poskytujú dvere bezpečnostného stupňa 6. V bežných podmienkach sú najčastejšie používané bezpečnostné dvere 2. – 4. triedy.

Neustále sa zlepšuje úroveň kódových elektronicko-mechanických zámkov. V tomto prípade jednou z predností je vysoká odolnosť proti vandalizmu a diskrétne umiestnenie po inštalácii, čiže nie je viditeľné.Pomocou týchto zámkov môžete meniť kód, pripájať sa k systému alarmu, otvárať ich diaľkovo.

 

Pri výbere kľučky dverí sa obvykle viac pozornosti venuje jej estetickým kvalitám a zodpovedajúce štýl a harmónii štýlu a materiálu dverí a celej miestnosti ako celku. Ale kľučka môže plniť funkciu ďalší zatváracieho zariadenia v prípade inštalácie špeciálnych mechanizmov vo vnútri dverí.

Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, kto sa nachádza za zatvorenými dverami je pozrieť sa do priezorníka / kukátka. Čo sa priezorníka týka, je dostatočne široký výber, rovnako ako aj iných doplnkov dverí.

Pre úplnosť je dobré spomenúť aj novú technológiu akou sú televízne dverové priezorníky. Je to v podstate TV kamera špeciálne nainštalovaná do dverí, veľmi podobná vzhľadom obyčajný priezorník s tým, že obraz je možné vidieť na domácom televízore, resp. na monitore malých rozmerov.

Vchodové dvere môjho domu: aké by mali byť?

Dnešné moderné vchodové dvere to nie je len ochrana a bezpečnosť bývania, ale aj významný prvok interiérového dizajnu vďaka moderným technológiám povrchových úprav a dekorácie dverí.

Trhovú ponuku, z ktorej si zákazníci môžu vybrať oceľové vchodové dvere, tvoria tri kategórie:

Dvere základnej kategórie predstavujú najlacnejší spôsob ochrany obydlia a nevyznačujú sa dostatočnou tepelnou a zvukovou izoláciou. Rovnako aj, čo sa týka spoľahlivosti dverí tejto triedy (to platí ako o použitom kovovom materiále, v rovnakej miere aj pre príslušenstvo) dokážeme si predstaviť aj lepšie parametre. Vzhľadom na uvedené, ale ako dočasná alternatíva je to plne vyhovujúce riešenie.

Dvere strednej cenovej kategórie majú vyššiu mieru bezpečnosti, sú vybavené spoľahlivejšími bezpečnostnými zámkami a kovaním. Spoľahlivo chránia pre vonkajším hlukom, zápachmi a prievanom.

Dvere najvyššej triedy sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou, majú najlepšie tepelné a zvukovo-izolačné parametre. Tomu zodpovedá aj ich cena.

Pri výbere svojich vchodových dverí pre svoj dom / byt je vhodné pripomenúť, že šetriť v tomto prípade nie je práve najvhodnejšie. Zámky vchodových dverí, ako ich najdôležitejší prvok, sa odporúča vyberať iba tie najspoľahlivejšie. Zárukou najvyššej pevnosti a kvality zámku je laserové opracovanie  kľúčov. Vyrobiť kópiu kľúča je možné v tomto prípade iba u výrobcu.

Dverový priezorník (tzv. „kukátko“), u lacných modelov dverí, u ktorých sú typické tzv. “mŕtve zóny”, neposkytuje dobrý prehľad o tom, čo sa deje na vonkajšej strane dverí. Naopak, ak je súčasťou dverí  priezorník  slušnej kvality s uhlom výhľadu 170-180o, umožní Vám to vidieť všetko, čo sa deje za vašimi dverami a takto si zaistiť bezpečnosť Vás a Vašej rodiny.

Veľkú pozornosť venujte montáži vchodových dverí. Pamätajte, ich ochranné vlastnosti ovplyvňuje nielen kvalita samotných dverí, ale tiež to, ako kvalifikovane a profesionálne bola vykonaná ich montáž. Je preto vysoko racionálne poveriť montážou dverí odborníkov s dobrými referenciami a rozsiahlymi skúsenosťami.

Vyberáme vchodové dvere

Vchodové dvere musia spĺňať viaceré požiadavky ako napr.: byť spoľahlivé, pevné, trvanlivé, mať dobré tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti, aby ladili / harmonizovali s fasádou budovy (v prípade, že ide o vchodové dvere). Existuje niekoľko druhov materiálov, ktoré viac alebo menej spĺňajú tieto parametre. Ide o drevo, sklo, plast, kov. Ešte donedávna najobľúbenejším typom dverí boli drevené dvere.

Drevené dvere sú výrobené buď zo sendvičových hranolov alebo viaclamelových lepených hranolov, resp. z masívu. Jednoduchšie a teda aj lacnejšie sú dvere vyrobené z dvoch preglejkových dosiek potiahnutých drevenou dýhou, laminátom a pod. Dosky navzájom pospájané pomocou pásky rám a vnútri barov sú inštalované medzi tuhosťou, čo celá štruktúra pevnejšia.

Vo všeobecnosti možno povedať, že čím viac výplní sa použije v konštrukcii dverí, tým sú pevnejšie a odolnejšie. Logicky, a to sa premietne do vyššej ceny dverí. Avšak, ceny týchto dverí  nedosahujú cenovú úroveň dverí z masívu. Dvere z masívu sa riadia k elite, nakoľko plnia nielen ochrannú funkciu pred vonkajšími vplyvmi a neoprávneným vstupom do domu, ale aj ako estetický doplnok budovy – tak neobyčajne nádherné môžu byť.

Drevené dvere sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnými a zvukovo-izolačnými vlastnosťami, pri správnom technologickom výrobnom postupe sú pevné a majú dlhú životnosť, spoľahlivo odolávajú nepriaznivým klimatickým podmienkam, pokusom o násilné vniknutie do domu a mnohými ďalšími cennými vlastnosťami.

V tejto súvislosti je dobré byť  si vedomý, že náročný  technologický proces výroby drevených dverí pozostáva z niekoľkých etáp, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku chýb, ktoré majú bezprostredný a podstatný dopad na vzhľad, životnosť a užívateľské vlastnosti. Najznámejší faktor spôsobený človekom, ktorý ovplyvňuje kvalitu drevených dverí, je nedokonalý proces sušenia dreva, v dôsledku čoho utrpí kvalita finálneho výrobku. Preto, ak ste sa rozhodli mať doma vchodové drevené dvere, najprv sa presvedčte o serióznosti   dodávateľa a jeho výberu venujte náležitú starostlivosť a čas.

V prípade, že sa obávate deformácie dverí alebo potrebujete vyššiu odolnosť voči vlámaniu, potom je nutné rátať so   zosilnenou kovovou výstužou alebo obložením.

V posledných rokoch sa na trhu objavila aj alternatíva dreveným vstupným dverám a túto predstavujú oceľové dvere. Na prvý pohľad ich dizajn je veľmi jednoduchý – kovový rám, dva oceľové tabule, závesy a zámok. Cena vstupných oceľových  dverí závisí od toho, kto je ich výrobcom. Často sa pohybuje od niekoľkých sto až po niekoľko tisíc EUR/m2.

V čom je, vlastne, príčina tak veľkého cenového rozdielu?

Cena vstupných oceľových dverí sa odvíja od nasledovných štyroch faktorov: kvalita nosnej konštrukcie, povrchového materiálu,  výrobcu dverového kovania a konštrukcie systému zamykania.

Rovnako dôležitú úlohu zohráva kvalita zvárania. Existujú dva typy technológie zvárania: ručné a automatické. Niektorí výrobcovia uprednostňujú lacnejšie riešenie, teda prvú možnosť, ale všetci významní európski výrobcovia oceľových dverí využívajú automatické zváranie z častí  tvarovaných za studena.

Kvalita a počet závesov priamo ovplyvňuje také vlastnosti dverí ako ich trvanlivosť a bezpečnosť. Často  vchodové oceľové dvere domáckej výroby sa jednoducho prehýbajú a tým blokujú zámok, čo bráni voľnému otváraniu dverí. Cena oceľových dverí závisí aj od triedy použitých zámkov. Obvykle vstupné  oceľové dvere majú najmenej dva zámky, čo zvyšuje kvalitu a odolnosť dverí proti vlámaniu.

Nakoľko oceľ má zlé zvukové a tepelno-izolačné vlastnosti, dobré vchodové oceľové  dvere majú vždy vrstvu minerálnej vlny,  penového propylénu, polyuretánu alebo iného izolačného materiálu. Okrem toho po obvode  dverí sa montuje tesnenie, je žiaduce, aby bolo mrazuvzdorné. Na elimináciu prestupu vonkajšieho zvuku je potrebné,  aby hrúbka tesnenia bola aspoň 1 cm.

Racionálny postup pri výbere dverí v období krízy

Je prakticky nemožné predstaviť si moderný dom / byt a ich izby bez dverí. Veď dvere oddeľujú súkromný priestor od vonkajšieho prostredia. Povedané inak, kvalitné vchodové a interiérové dvere do značnej miery určujú úroveň komfortu v byte alebo dome. Avšak nielen pohodlia bývania, ale aj bezpečnosti. V článku definujeme základné kritériá, ktoré môžu byť vodítkom pri výbere dverí, bez ohľadu na to, či sa jedná o vstupné alebo interiérové dvere. Zvlášť teraz, v období krízy.

V snahe uspokojiť stále rastúce požiadavky zákazníkov, stavebné firmy neustále pracujú na rozšírení svojho sortimentu a zlepšení jeho kvality. Prirodzene, že sa rozvíja aj sféra doplnkových služieb. Príkladom toho môže byť, že mnohí výrobcovia dverí sú technicky a organizačne schopní dodať tieto dvere do miesta určenia zákazníkom. Zároveň, zákazníkovi sú schopní poskytnúť odborné poradenstvo pri výbere typu dverí, rovnako ako aj praktické rady, ako ich udržiavať s cieľom zachovania dlhej životnosti. Individuálny prístup k zákazníkovi už nie je výnimkou, ale skôr pravidlo a bežný štandart.

Napriek tomu nielen výrobcovia dverí, ale aj celý stavebný priemysel a stavebné firmy plne pociťujú dopady globálnej ekonomickej krízy. O finančnej kríze, respektíve kríze spotreby sa hovorí už niekoľko rokov, problémy s tým súvisiace sú stále mimoriadne naliehavé a pokračuje ich vyostrovanie. Je to paradoxnejšie o to viac, že za obdobie posledných 15 – 20 rokov stavebníctvo a stavebný trh zaznamenali obrovské zmeny v kvalite. K dispozícii sú nové stavebné materiály, mnohé firmy si osvojili moderné výrobné technológie a predajcovia ponúkajú dvere vyrobené zo špičkových materiálov a komponentov.

Mnohé firmy podcenili prvé varovné signály trhu a v stavebnej eufórii nedávnych rokov prekročili zdravú hranicu úverov. Logicky, dnes majú vážne problémy ako situáciu vyriešiť a úvery splácať.

Ako prekonať túto neľahkú a časovo náročnú situáciu? Východisko je v bezodkladnej minimalizácii výrobných nákladov, zvýšení kvality výrobkov a taktiež rozšírení výrobkového portfólia a rozsahu poskytovaných služieb.

V súvislosti s ďalším vývojom trhu dverí počas krízy poznamenajme, že v mnohom bude záležať aj na rozumnej a účelnej marketingovej politike. V rámci Vášho rozhodovania o výbere dverí, nepochybne, navštívite viacero web stránok výrobcov a predajcov. Ak zistíte, že niektoré informácie, ktoré sú tam publikované neboli aktualizované, povedzme, dva – tri roky je to určitým upozornením, že vo firme sa čosi deje. Iste to nie je správna cesta a forma ako pritiahnuť pozornosť perspektívnych zákazníkov. Týmto a im podobným nie práve najšťastnejším signálom je rozumné vyhnúť sa.

Všetko, čo by ste chceli vedieť o dverách

Mohlo by sa zdať, že nie je jednoduchšia problematika, o ktorej možno hovoriť a písať, než sú dvere. Krídla, závesy, rukoväť a zámok … Veď čo by na tom mohlo byť zložité? Ale keď dôjde na inštaláciu dverí vo vlastnom dome, byte alebo v kancelárii, potom sa ukáže, že veci až tak jednoduché nie sú.

Hneď na úvod treba podotknúť, že existuje mnoho typov dverí a vyznať sa v nich je pre laika – neprofesionála neľahká úloha. Aké sú, teda, druhy dverí,  ktoré môžu byť predmetom vášho aktuálneho či perspektívneho záujmu:

  • vchodové dvere
  • interiérové dvere,
  • dvere do budov,
  • dvere do administratívnych priestorov, firiem, bytov, kancelárií,
  • bezpečnostné dvere,
  • špeciálne dvere – automatické, protipožiarne, hermetické (napr. laboratórne, resp. vo vysoko čistotom prostredí výroby, v operačných sálach nemocníc) a pod. A daždý typ dverí má svoje vlastné špecifiká a funkcie.

Dvere sa vyrábajú z rôznych materiálov a líšia sa v dizajne. Je veľmi dôležité, aby ste urobili správnu voľbu pri ich výbere tak, aby bola zaistená ochrana miestností a súčasne nedošlo k ujme ich architektonických a estetických vlastností.

Súčasný trh ponúka nesmierne široký výber dverí a orientovať sa v tomto mori informácií je nad sily bežného človeka. Domáci a zahraniční výrobcovia dverí vedú medzi sebou konkurenčný boj o zákazníka a mimoriadne aktívne propagujú svoju produkciu vyzdvihujúc jej pozitíva. Aj v tomto smere je treba byť reálnym a uvedomovať si, že aj najdokonalejšie výrobky majú svoje nedostatky. Z pohľadu zákazníka je však najdôležitejšie, aby mal objektívne informácie.

Potom vyvstáva otázka: ako sa k týmto objektívnym informáciam dostať? Veľmi cenným pomocníkom je internet. Okrem web stránok, ktoré sú spravované výrobcami a predajcami dverí, existujú nezávislé webovské stránky ako náš portál http://najstavba.sk , ktorý ponúka spoľahlivé a objektívne informácie súvisiace s otázkami kúpy, montáže a servisu dverí.

Vchodové a interiérové ​​dvere pre Váš domov

Dvere domu plnia nesmierne dôležitú funkcie. Na vonkajšie vchodové dvere sú nainštalované bezpečnostné zámky, ktoré majú zabrániť násilnému vniknutiu do domu / bytu a krádeži majetku. Naopak, interiérové dvere sú vybarané v súlade s interiérom a plnia estetickú funkciu. Pred kúpou dverí je účelné vykonať prieskum trhu, v opačnom prípade riskujete, že sa dopustíte zbytočných chýb. Nie je žiadnym tajomstvom, že výber vhodných dverí je veľmi náročný, nakoľko na jednej strane trhová ponuka obsahuje širokú paletu rôznych vchodových dverí, a na druhej strane je riziko dôvery nesprávnemu dodávateľovi, ktoré Vám ponúkne dvere nízkej kvality. V záujme správneho výberu interiérových ​​dverí je racionálne kontaktovať spoľahlivého predajcu, ideálne priamo ich výrobcu a poradiť sa s odborníkmi. V súčasnej dobe môže kupujúci kúpiť ako lacné, tak aj luxusné dvere. Rozdiel v cene medzi najvýraznejšími reprezentatmi  vo svojej kategórii môže predstavovať až dvojnásobok.

Všetky nadštandardné dvere sú drahé, ale objektívne treba povedať, že sú hodné svojej ceny vďaka jedinečným dekoratívnym vlastnostiam a vysokej poľahlivosti. Štýlové a elegantné luxusné vstupné dvere sú vyrábané z prírodného masívu povrchovej úprave dub, mahagón, wenge, borovica, jaseň a ďalšie cenné druhy drevín.

Má alebo nemá zmysel kupovať luxusné vchodové dvere? Toto je individuálne rozhodnutie každého kupujúceho odrážajúce jeho finančné možnosti a požadované funkcie. Za zmienku, hádám, stojí pripomenúť iba to, že výrobky exkluzívnej triedy sú vrcholom úspechu v ktoromkoľvek výrobnom odbore.

Pokiaľ vchodové dvere majú chrániť dom pred útokmi zlodejov, potom poslaním interiérových ​​dverí oddeľovať funkčné priestory v budove, sú prostriedkom izolácie a zároveň dekoratívneho zkrášlenia. Kvalitné interiérové dvere sú vyrobené z najlepších materiálov a vyznačujú sa vysokou pevnosťou, tepelno a zvukovo izolačnými vlastnosťami. V súčasnosti sú bežne dostupné tak typové dvere, ako aj dvere s unikátnym dizajnom vyrobené individuálne pre každého klienta.

Login Form