Kategória Domy

Moderný systém zabezpečenia domu proti krádeži má svoje opodstatnenie

Podľa oficiálnych štatistík Polície SR rok čo rok klesá počet vlámaní do domov. Zatiaľ čo v roku 2012 ich bolo takmer 12 000, v roku 2015 sa toto číslo znížilo až na 6 862. Jedným z hlavných dôvodov poklesu množstva vykradnutých objektov je aj inštalácia elektronického ochranného systému. Zabezpečenie domu proti krádeži dokáže totiž zamedziť až 45,3% pokusov o vlámanie, preto je jeho význam naozaj obrovský. Ako vyzerá moderný systém ochrany nehnuteľností pred krádežami?

Všetky procesy riadi ústredňa

Srdcom a mozgom zabezpečenia domu proti krádeži je vždy ústredňa, ku ktorej sú pripojené všetky prvky ochrany. A to najmä domové alarmy, kamerové systémy a rozličné detektory – pohybové, mechanické, teplotné, plynové a iné. Takáto ústredňa neslúži len na zapojenie jednotlivých prvkov do siete, ale aj na vyhodnocovanie situácie a tvorbu evidencie práce jednotlivých zariadení. Dokonca na túto ústredňu dokážete napojiť aj iné technológie ako vykurovanie či zavlažovanie a mať tak dokonalý prehľad o ich práci.

Až 50 bezpečnostných zariadení vrátane domového alarmu a kamerového systému pripojených na jednu spoločnú ústredňu

Samozrejme, existujú aj menej náročné riešenia ústrední, ktoré sú často dodávané spoločne s poplašným zariadením do domu. Jedným z najmodernejších a zároveň pre bežných používateľov veľmi jednoduchým riešením zabezpečenia obydlia je poplašné zariadenie do domu SMANOS X300. To obsahuje nielen samotný alarm do domu, ale aj kameru a môžete ho rozšíriť o rôzne čidlá a senzory. Ústredňa SMANOS X300 dokáže vyhodnocovať informácie až z 50 pripojených zariadení, s ktorými komunikuje prostredníctvom WiFi. Celé riešenie zahŕňajúce alarm, kamerový systém do domu a prípadne aj mnohé bezpečnostné senzory preto funguje bezdrôtovo. Výhodou sú veľmi malé rozmery ústredne, ktorú ľahko umiestnite kdekoľvek v interiéri a minimalistické spracovanie ocenené cenou Red Dot Award.

Celý systém zabezpečenia domu proti krádeži SMANOS neustále striehne a monitoruje bezpečnosť vášho majetku. Ako náhle spozoruje podozrenie, situáciu vyhodnotí a v prípade potreby spustí alarm či zašle poplašnú správu. Okamžite tak budete vedieť, že sa v okolí domu deje niečo podozrivé.

Vhodnými doplnkami pre toto poplašné zariadenie sú senzory pohybu PIR, ktoré dokážu spoľahlivo spozorovať nepovolené pohyby osôb a cez ústrednú jednotku spustiť domový alarm. Zároveň aj magnetické detektory na okná a dvere slúžiace na zabezpečenie týchto rizikových častí domov.

Zateplenie strechy

Zateplenie strechy

Dôvodov na zateplenie strechy stavby je niekoľko a odpovede na otázku prečo zatepľovať / izolovať strechu sa rôznia v závislosti od účelu prác, ktoré sú s tým spojené.

Asi najčastejším motívom pre zateplenie strechy je zníženie tepelných strát a s tým súvisiacej spotreby energie na vykurovanie. Rovnako početnú skupinu tvoria majitelia starších budov a domov, ktorí v rámci rekonštrukcie, alebo prestavby podkrovia na obytné priestory musia prirodzene počítať s izoláciou a zateplením strechy. Koniec koncov, z analýz zaoberajúcich sa touto problematikou vyplýva, že strecha sa na tepelných stratách domu podieľa až do 20%.

Dosiahnuť želateľný výsledok – v podobe výraznej energetickej úspory – nie je možné bez zateplenia celej stavby, t.j. vrátane jej múrov. Iba kompletné zateplenie domu sa prejaví v podstatnom znížení straty tepelnej energie o 50% a aj viac, avšak za predpokladu správneho pracovného postupu a použitia kvalitných izolačných materiálov. O tomto viac v nasledujúcich riadkoch.

Prečo nepodceniť prípravu a realizáciu zateplenia strechy

Je nespochybniteľné, že samotná konštrukcia strechy je vystavená dlhodobej extrémnej, predovšetkým tepelnej záťaži. Ak si uvedomíme, že priemerný vek stavby môže kolísať medzi 50 – 80 rokmi a na strechu počas tohto obdobia v našich klimatických podmienkach môžu pôsobiť teploty od – 300 C v zime  do + 800 C v lete ( a pamätáme si dramatické klimatické a s tým súvisiace tepelné zmeny ovzdušia v posledných 20 – 30 rokoch), tak jednoznačne dospejeme k záveru, že jej zateplenie je mimoriadne dôležitá záležitosť, ktorú nemožno podceniť. Toto sú externé, teda vonkajšie teploty, kým súčasne interiér, čiže vnútorná časť budovy má spoľahlivo ochrániť pred výkyvom teplôt – chladu v zime, respektíve tepla v lete – a zaistiť celoročný tepelný komfort.

Už samotný fakt značných tepelných rozdielov v jednotlivých ročných obdobiach je mimoriadne závažný z pohľadu prípravy správnej stratégie zateplenia strechy. K tomu ešte pristupuje ďalší moment – výskyt vlhkosti na rôznych častiach stavby, ktorý je výsledkom pôsobenia práve spomínaných rozdielnych teplôt.

Strešné tepelno-izolačné materiály – aké majú byť

Súčasťou prípravy zateplenia strechy je výber najvhodnejších materiálov tak, aby spĺňali nasledovné kritéria:

 • udržať si vysokú tepelno-izolačné schopnosť počas svojej životnosti (minimálne 50 rokov a viac)
 • nízka hmotnosť,
 • pevnosť, stálosť tvaru a štruktúry,
 • vysoký stupeň nehorľavosti (sledujte informáciu o maximálnej teplote, pri ktorej materiál horí),
 • nesmú vylučovať škodlivé a jedovaté látky
 • odolnosť voči vlhkosti / vode a mrazu

Bežne používané materiály na zateplenie striech (sú dodávané vo forme dosiek, panelov, respektíve ako rolované pásy):

 1. penový polystyrén (je vhodnejší pre izoláciu zvislých, vodorovných konštrukcií) a
 2. minerálna vlna (vyhovujúcejšia pre šikmý typ striech)
 3. súčasťou izolačného „sendviča“ je aj paroizolačná fólia, resp. parozábrana. Jej úlohou je zabrániť kondenzácii vodnej pary, ktorá vzniká v každej miestnosti domu a jej prieniku jednak do vrstvy izolačného materiálu a taktiež drevenej strešnej konštrukcie.  Pokiaľ je materiál parozábrany nízkej kvality, vlhkosť sa dostane do minerálnej vlny, čo znižuje jej tepelno-izolačné vlastnosti. Ak sú dlhodobému pôsobeniu vodných pár vystavené drevené krokvy, dosky, laty, steny a pod. riziko rozsiahleho výskytu húb a plesní je neodvratné a  ohrozuje nielen zdravie obyvateľov domu, ale taktiež vplýva na skrátenie životnosti stavebných konštrukcií.

Čím väčšia hrúbka, tým vyšší stupeň tepelnej izolácie sa dosahuje.

Ignorovanie, či nedocenenie ktoréhokoľvek z krokov konštrukčného riešenia – materiálov a postupov zatepľovania sa kedykoľvek počas jej životnosti prejaví závažnými problémami na samotnej budove a s tým súvisiacimi finančnými výdavkami na ich odstránenie.

Výsledným efektom kvalitného zateplenia strechy a celého obvodového plášťa domu / budovy bude výrazná úspora nákladov na vykurovanie a v konečnom dôsledku získanie energetického certifikátu v súlade s platnou legislatívou (o tejto problematike viac na inom mieste).

LED pasky – unikátne osvetlenie interiérov a exteriérov

swimming-pool-504780_1280

LED pasky – ich pomocou zmeníte dizajn priestorov na nepoznanie

Nie je to tak dávno, čo sa na trhu objavilo vskutku unikátne riešenie – LED pasy – umožňujúce zvýrazniť za pomoci svetla zvolené interierové priestory budov, domov, bytov. Podobne, uvedená alternatíva dáva možnosť neopakovateľne zatraktívniť exteriéry – priečelia budov, fasád.

hall-621741_1280

 bed-621742_1280

Svoje mnohostranné uplatnenie nachádzajú pri osvetlení:

 • Stropov, podhľadov – realizácia interiérového dizajnu s využitím osvetlenia pomocou LED pásky je ideálnou formou zmeny priestoru a to bez stavebných zásahov do prostredia. Je priam neuveriteľné ako sa tým zmení vizuálny efekt miestnosti a neuveriteľne vynikne osvetlená časť.  Pružný materiál pások je primárnym predpokladom pri premene dizajnerských predstáv na realitu. S jej prispením sa osvetlená časť stropu môže zväčšiť alebo opticky zmenšiť, nehovoriac o vytváraní nových tvarov miestnosti. Ak zoberieme do úvahy nenáročnú a ľahkú prácu s LED páskou, a popri tom minimálne nároky z hľadiska spotreby elektrickej energie, tak potom o jej výhodnosti nemôžu byť žiadne pochybnosti. S použitím viacfarebnej RGB LED pásky žitia pásky je možné strop zmeniť na ľubovoľnú farieb podľa predstáv majiteľa bytu, domu;
 • nábytkových častí – kuchynských liniek;
 • políc, vitrín;
 • závesov; 
 • schodov.

stairs-273186_1280

Toto je len veľmi obmedzený a názorný výpočet možností, pri ktorých osvetlenie LED pasky sa stane novým doplnkom dizajnu interiéru miestnosti a / alebo vonkajších úprav exteriéru obydlia, reštaurácie, obchodu.

Princíp fungovania LED pasky – jej výhody a nevýhody

V ďalšom vysvetlíme, aký druh LED osvetlenia predstavujú LED pásy. Sú to tenké pružné pásky rôznej dĺžky, do ktorých sú osadené LED diódy. Pásiky je možné rezať na menšie časti a zároveň spájať do prakticky ľubovoľnej dĺžky. Práve táto možnosť je predpokladom, že LED pásky sú ideálne pre vytváranie nevyčerpateľného počtu možností svetelného dizajnu priestorov, o ktorých sme sa zmienili v predchádzajúcom odstavci. V súčasnosti sú prakticky všetkými výrobcami vyrábané a dodávané jednofarebne svietiace LED pasy a to: červená, modrá, zelená, žltá a biela, respektíve zákazník sa rozhodne pre RGB variant, ktorý mu umožní meniť farbu svetelného žiarenia samostatne pomocou diaľkového ovládania. Súčasné technické riešenia RGB LED pásky dávajú dokonca aj možnosť zapnutia režimu, ktorým sa farba svetla mení plynule v celom rozsahu farebnej škály a to podľa nastavenej časovej frekvencie zmeny farby svetla.

V čom spočívajú prednosti LED pások:

 • Efektívnosť a hospodárnosť ich dlhodobého používania, čo v praxi predstavuje fungovanie aj niekoľko desiatok tisíc hodín. Pričom ich užívateľ nemá žiadne starosti so zabezpečovaním servisu a náhradných súčiastok;
 • Ich pružnosť umožňuje osvetlenie objektov prakticky ľubovoľných tvarov s voľbou rôznych farieb svetla;
 • V dôsledku ich činnosti sa mimoriadne nezohrievajú, čo je veľmi cenné z hľadiska využitia aj priestorov vyznačujúcich sa relatívne nízkou teplotou;
 • Podstatne vyššia životnosť diód, ktorými sú LED pásky vybavené v porovnaní napr. s halogénovými žiarovkami;
 • Konštrukčné riešenie, pružnosť a rozmery pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a nevyžadujú špeciálne náročné prípravné práce;
 • Svetlo vyžarované LED páskou je prirodzené a pre človeka či zvieratá nepredstavuje žiadne zdravotné riziko, podobne to platí aj vo vzťahu k životnému prostrediu;
 • LED pásky sú ideálnou kombináciou z hľadiska minimálnych nárokov na spotrebu elektrickej energie a efektu inzenzity svetla.

K negatívam LED pásky patrí napr.: horšia kombinácia a inštalácia s pôvodnými svetelnými rozvodmi; pásky s bielymi diódami majú lepšiu svietivosť oproti RGB páskam.

Vlhké prostredie? Pre LED pasky nie je problém.

Nakoľko účel a prostredie umiestnenia LED pasky zvykne byť rôzne, vrátane vlhkého, trhová ponuka pamätá aj na požiadavky zákazníkov, ktorí hľadajú aj nasledovné ich modifikácie:

 • pásky nechrániace voči vlhkosti (tieto sú výhradne určené pre použitie v suchých priestoroch a kde sa nepredpokladá zvýšenú vlhkosť),
 • pásky chrániace voči vlhkosti (vyhovujú pre aplikáciu v takých miestnostiach / priestoroch, kde je zvýšená úroveň interiérovej vlhkosti ako napr.:  kúpeľne, sauny alebo fasády budov avšak s podmienkou, vylúčenia priameho kontaktu vody s páskou!!!),
 • a odolné voči vlhkosti (sú vyrobené pre používanie bezprostredne vo vode napr. je ich možné umiestniť na dne bazéna)

hotel-525276_1280

Aby LED diódy a rezistory v páske boli spoľahlivo ochránené pred účinkom vody, na ich hermetizáciu, t.j. vodotesné uzavretie sa používa silikón. Takto zabezpečené pásky sú použiteľné bez výraznejších obmedzení na osvetlenie vonkajších priestorov budov, domov.  Pri voľbe pásky odolnej voči vlhkosti je potrebné mať na pamäti, že časť prúdu svetla prechodom cez silikón sa stráca. Pre užívateľa je dôležitý nasledovný parameter – svetelný jas LED diód, čo závisí nielen od typu inštalovaných diód, ale aj od ich počtu.  Jednotkou merania je množstvo LED diód nachádzajúcich sa na metri dĺžky pásky (spravidla to v prípade pások na 12 V je v rozsahu od 30-tich do 120-tich kusov, u pások dimenzovaných na 24 V počet diód dosahuje až 240 ks). Platí tu priama úmera. Čiže, čím je počet diód väčší, tým vyšší je svetelný prúd. A pravidlo priamej úmery možno aplikovať aj ďalej: čím väčší počet diód, tým silnejší napájací zdroj bude potrebný. A, prirodzene, bude nutné kalkulovať s vyšším finančným rozpočtom. Na rozdiel od klasických žiaroviek, LED diódy nie je možné priamo pripojiť do siete 220 V. LED pásky potrebujú napájacie napätie stáleho prúdu 12 V, resp. 24 V. Na dosiahnutie tohto stavu sa používajú napájacie zdroje, adaptéry, ktoré transformujú napätie premenlivého prúdu, t.j. 220 V na napätie stáleho prúdu požadovanej veličiny, do pások v závislosti od požiadavky – 12 V alebo 24 V.

5. Míľnik, etapa – Drenážne práce

Niet sporu o tom, že ani najprecíznejšie vykonaná izolácia proti vlhkosti z najkvalitnejších materiálov dlhodobým pôsobením podzemných vôd stratí svoju nepriepustnosť. Preto v záujme eliminácie (či aspoň minimalizácie spomenutého rizika) je vysoko účelné a racionálne odvedenie vôd z pozemku a predovšetkým z okolia domu.

Aká je funkcia drenážnych šácht a aký je ich optimálny počet zabezpečujúci spoľahlivé fungovanie drenážneho systému? Pokúsime sa zodpovedať túto otázku.

Drenážne šachty umožňujú preveriť funkčnosť drenážnych rúrok a ich včasné čistenie od nánosov a nečistôt. Optimálny počet predstavuje, keď sú inštalované pri každej druhej zátačke drenážneho potrubia. Šachty sú vlastne hrubostenné veľkopriemerové plastové korugované rúry, úplne vodotesné a odolné voči vysokému tlaku pôdy. Táto vlastnosť ich dáva do popredia pri porovnaní s drenážnymi šachtami zhotovených z tradičných stavebných materiálov – betónu a tehál. Navyše, ďalším pozitívom je ich jednoduchšia a časovo nepomerne kratšia inštalácia, plast predstavuje nekorodujúci materiál, konštrukcia je vodotesná a ani pôsobenie podzemných vôd nemá za následok pohyb šachty.

Ďalšou výhodou drenážnej šachty je, že v prípade vysokej hladiny podzemných vôd je možné z nej pomocou ponorného čerpadla vyčerpať nazhromaždenú vodu a túto vypustiť do obecnej kanalizácie, resp. ju využiť na zavlažovanie záhrady.

Aj keď dom nie je podpivničený každopádne je drenáž jeho okolia potrebná. V opačnom prípade sa vlhkosť bude akumulovať pod základovou doskou domu alebo po obvode izolácie základov. Drenáž základu sa realizuje rovnakým spôsobom – po obvode základu sa vyhĺbi kanál hlboko pod bodom premŕzania pôdy.

Postup pri inštalácii drenážného systému

Na miesto pokládky drenážneho perforovaného potrubia potiahnutého geotextíliou je účelné uložiť tiež varovnú fóliu, ktorá upozorní v prípade nepredvídaných prác v búdúcnosti na prítomnosť drenážneho potrubia a zamedzí tak jeho poškodeniu. Geotextília, ktorou sú potiahnuté drenážne rúrky má zabrániť zaneseniu ich otvorov zeminou, ílovitými časťami pôdy a tým aj zníženiu ich funkčnosti. Pokládka potrubia sa má realizovať pri zabezpečenom spáde cca 15 mm na každé 2 metre dĺžky potrubia v smere drenážnych šácht. Drenážne rúry sa ukladajú do pieskového lôžka a zasypávajú štrkom menšej a strednej frakcie. Konečný zásyp pozostáva zo zeminy. Takto realizované jednotlivé vrstvy drenáže sú dostatočnou zárukou, spoľahlivého vstrebávania vonkajšej vlhkosti do pôdy. Je potrebné dbať na tesné spojenie jednotlivých častí drenážneho potrubia medzi sebou a drenážnymi šachtami.

A ako vyzerá čistenie drenážneho systému v praxi?

Pre spoľahlivú účinnosť drenážneho systému je potrebné jeho vyčistenie čerpadlom minimálne v ročných opakovaných intervaloch. Rúry drenáže sa čistia iba vodou a pod tlakom.

4. Míľnik, etapa – Strop základu

Prekrytie, strop (tzv. deka) základu má svoje technologické špecifiká a o nich hovorí táto kapitola.

V rámci tejto etapy práce je prioritou zabrániť priamemu kontaktu  betónu stropu pivničných priestorov s exteriérovým betónom základov. Tento prichádza do styku s atmosférou, obchádzajúc izolačné vložky a zatepľovaciu vrstvu. Takto vzniká tepelný most – po platni sa začne šíriť namŕzanie a potom nasleduje tvorby ľadu v interiéri mietnosti. Z uvedeného dôvodu je v rámci realizácie prác spojených s touto etapou mať na pamäti túto skutočnosť a presne sa pridržiavať projektovej dokumentácie k stavbe.

Monolitný strop nad prízemím / pivničnými priestormi je časťou pevnej konštrukcie budovy. Pre zabezpečenie jeho nosnej schopnosti je potrebné nainštalovať adekvátne opory (stropnice a stropné vložky) a ich prepojenie s armatúrou a stenami pivnice. Po ich inštalácii sa sa strop zaleje betónom, pričom jeho technológia je relatívne nenáročná. Ešte pred zalievaním stropu pivničných priestorov betónom je žiaduce pod debnenie nosníkov nainštalovať drevené, resp. oceľové podpery. Vzhľadom značné váhové zaťaženie stropu po naliatí betónu je počet podpier (rozostup medzi nimi je jeden meter, čím sa zabezpečuje eliminácia prehnutia, či deformácie stropu) značný a pripomína les, cez ktorý sa veľmi náročne pohybuje.

Kvalita zaliatie armatúry stropu pivničných priestorov sa podobne ako v prípade zalievania armatúry základovej dosky zvyšuje použitím vibračného stroja. Debnenie sa môže ostrániť až po vyzretí a vytvrdnutí betónu, čo môže predstavovať časový horizont 3-4 týždňov, ale aj dlhšie.  

Pri realizácii zalievania stropu základov betónom v zimnom období s vysokou pravdepodobnosťou výskytu mínusových teplôt je potrebné ochrániť betónovú konštrukciu pred mrazom. 

Z uvedeného dôvodu do betónu, ktorým sa zalieva strop základov v zime, sa pridávajú prísady, ktoré zvyšujú mrazuvzdornosť betónu. 

Podpery spod debnenia stropu pivničných priestorov sú odstraňované postupne v priebehu zretia a tvrdnutia betónu, čo môže trvať od dvoch do štyroch týždňov. Až po uplynutí tejto časovej periódy je možné pokračovať v realizácii ďalších stavebných prác. Niet pochýb, že tieto riadky navodzujú prirodzenú otázku, či nie je možné skrátiť prestoj na stavbe v súvislosti so zretím betónu. Odpoveď je kladná. Alternatívou je nerozoberať debnenie stropu a podpery. Následné práce ako napr. stavba múrov a priečok – niektoré firmy začínajú už po niekoľkých, povedzme troch, dňoch odo dňa zaliatia stropu betónom. Je evidentné, že takto dochádza k výrazným časovým úsporám bez negatívnych dopadov na strop a porušovania technologických postupov.

Login Form