Kategória Debnenie betónových konštrukcií

Žiadna betónová konštrukcia nevyrastie bez debnenia

Surový betón sa vyznačuje vlastnosťami, ktoré zabezpečujú vytvorenie obrovského množstva variácií konštrukcií z tohto základného stavebného materiálu. Konkrétny tvar konštrukciám tvoreným betónom a potrebnými železnými stabilizačnými prvkami dáva debnenie, ktoré je nevyhnutným príslušenstvom pri ich výstavbe. Aké možnosti máte v prípade voľby konkrétneho prevedenia debnenia?

Debnenie pre jednoduché domáce stavby

Azda najjednoduchšou formou debnenia, zvyčajne však len na jedno použitie, sú bežné drevené dosky. Tie sa navzájom zbijú do požadovaného tvaru, spevnia latkami rôznych veľkostí a sú následne pripravené plniť funkciu debniaceho prvku. Na jeho zhotovenie je ideálne použiť hrubšie drevo, najmä v strede či po obvode, pričom pre menšie múriky bohato postačia napríklad dosky z preglejky. Táto forma podpornej konštrukcie na betónovanie je kvôli jej prácnosti a jednorazovému použitiu vhodná len na malé domáce stavby.

Profesionálne debnenie a jeho formy

Na väčšie betónové konštrukcie sa odporúča využívať profesionálne debniace systémy zabezpečujúce rýchlosť práce pri ich výstavbe a vysokú spoľahlivosť. Tvorí ich kombinácia kovových a drevených, prípadne betónových prvkov, ktorú zložíte zvyčajne ako skladačku.

Profesionálne debnenie má viacero foriem. Niektoré systémy sú dostupné ako hotové debnenia, ktoré stačí len osadiť do priestoru a môže sa začať betónovať. Využívajú sa hlavne pri výstavbe štandardizovaných konštrukcií – teda šácht, žúmp, domácich čističiek odpadových vôd či podporných stĺpov. Využívať sa taktiež môžu aj podporné systémy pre mosty a tunely, ktoré sú dostupné vo forme oceľových podporných konštrukcií, ktoré sa vďaka ich flexibilite prispôsobia typu debnenia, stavanému objektu, či záťaži.

Ďalšou formou profesionálneho debnenia je stratené debnenie, ktoré sa po betonáži neodstraňuje, ale stáva sa pevnou súčasťou stavby. Najjednoduchšou formou strateného debnenia sú napríklad presné tvárnice, tzv. KB bloky.

Tradičným debniacim systémom je kombinácia debniacich dosiek, spojovacích prvkov a podporných oceľových konštrukcií. Vďaka ich variabilite je možné s týmto typom debnenia vytvoriť prakticky akékoľvek konštrukcie bez väčších obmedzení. Takéto debnenie sa postaví podľa projektu, postupne sa v ňom vyviažu železné stabilizácie betónových konštrukcií a následne môže dôjsť k samotnej betonáži. Po zatvrdnutí betónu a jeho vyzretí sa debnenie odstráni. Keďže tento systém je nákladný a určený na opakované použitie, väčšina stavebných firiem ho nevlastní. Využívajú ale služby spoločností ponúkajúcich prenájom debnenia, čo je finančne oveľa efektívnejšie. Samotné dosky dodávajú štruktúru pohľadovému betónu, pričom ak sú dosky hladké, vznikne rovná štruktúra, ak sú dosky štruktúrované, pohľadová vrstva získa daný vzor.

Discussing Construction

Login Form