Kategória Betónové bazény

V čom spočívajú výhody a nevýhody betónových bazénov

Rozhodujete sa, ktorý bazén bude lepší? Pozrime sa podrobnejšie na betónový bazén a jeho najpodstatnejšie výhody a nevýhody. 

Začnime výpočtom výhod tejto alternatívy bazéna: 

•        História výstavby betónových bazénov je dostatočne dlhá a preto technológia stavby bazénového telesa z betónu je detailne prepracovaná a overená praxou.

•        Za hlavnú prednosť betónových bazénov možno označiť ich pevnosť. Ak jeho  realizácia prebieha v súlade so správnym technologickým postupom, výsledkom je, že vznikne mimoriadne pevná stavebná konštrukcia, ktorej životnosť môže dosiahnuť niekoľko desiatok rokov. Betón je mimoriadne trvácny materiál, temer bez   nepodlieha korózii, neprejavujú sa na ňom účinky agresívneho životného prostredia, dobre odoláva teplotným zmenám.

•        Z pohľadu ekológie sú betónové bazény najprijateľnejším riešením. Betónový povrch zabraňuje vzniku rôznych mikroorganizmov, ktoré sú pre ľudské zdravie rizikom.

•        Betónová konštrukcia umožňuje stavbu bazéna ľubovoľných tvarov a veľkosti. Iné typy bazénov, či sa jedná o kompozitné, plastové, skladacie, rámové a pod. majú obmedzený možnosti tvarov a rozmerov. Naopak, bazén z betónu umožňuje vyhovieť individuálnym predstavám jeho budúceho užívateľa.

•        Keďže betónový bazén má prakticky neobmedzené tvarové a rozmerové alternatívy, je možné umiestniť ho v ľubovoľnom mieste pozemku jeho majiteľa.

•        široký výber obkladových materiálov – obvykle používané materiály na obklady bazéna – dlaždice a mozaiky – majú dostatočne dlhú životnosť a pestrosť ich výberu. Bazén obložený keramickým obkladom resp. mozaikou má krásny dekoratívny vzhľad. Dodáme, že obklad bazénového telesa uvedenými materiálmi je v porovnaní s pokrytím bazénovou fóliou podstatne časovo, ale aj finančne náročnejší. Nakoľko mozaika má tendenciu odlupovať sa, predovšetkým pokiaľ sa jedná o exteriérové (nekryté bazény), z uvedeného dôvodu je racionálnejšie pokryť bazén plastovou fóliou.

•        Betónová konštrukcia bazéna umožňuje jeho realizáciu aj na pozemku s vysokou hladinou podzemných vôd. Avšak, v tomto prípade je nutné počítať tiež s dostatočným drenážnym systémom kvôli vylúčeniu možnosti narušeniu stability bazénového telesa. 

A teraz o nevýhodách spojených s betónovým bazénom: 

•        Najpodstatnejším negatívom betónového bazéna je jeho vysoká cena a dlhá doba realizácie.

•        Pri racionálnej analýze iných alternatív realizácie bazéna, potom sa tento nedostatok nejaví byť až tak výrazným. Veď ak zoberieme do úvahy cenu skloplastového bazéna, výkopové práce pre bazénové teleso, náležitá realizácia drenážnych prác, zariadenia filtrácie vody a iných položiek ide o značné finančné výdavky. Navyše je potrebné počítať s tým, že výroba kompozitného bazéna – jeho telesa sa realizuje na objednávku, v dôsledku čoho je čakacia lehota na dodávku aj niekoľko týždňov. Nehovoriac o tom, že nič nie je zadarmo a to sa týka aj dopravy. Pokiaľ vám niekto hovorí opak, tak “bezplatnú” dopravu už máte započítanú v cene dodávky.

Bazény „na kľúč“ (projekt a stavebná časť)

Aké výhody, ale aj nevýhody sú spojené s realizáciou betónových bazénov. Odpovieme podrobnejšie v článku. Stavba tohto typu bazéna je finančne a časovo náročné, avšak betónová konštrukcia sa vyznačuje pevnosťou a odolnosťou. Teleso bazéna predstavuje klasickú a veľmi spoľahlivú konštrukciu, ktorá je prakticky zhodná s betónovými základmi stavby napr. rodinného domu. V procese výstavby bazéna sa počíta s využitím najmodernejších technológií a materiálov, ktoré pri správnej údržbe a starostlivosti o samotný bazén počas jeho využívania je zárukou je dlhodobej životnosti a zachovania užívateľských parametrov tak ako pri začiatku jeho činnosti.

Samotná výstavba bazéna pozostáva z nasledovných etáp:

  • Vypracovanie a odsúhlasenie projektu (záleži od rozhodnutia investora, či mu viac vyhovuje katalógový projekt alebo chce mať individuálny projekt zohľadňujúci špecifické požiadavky),
  • Výkopové a betonárske práce v súvislosti s realizáciou bazénového telesa,
  • Dokončovacie práce a inštalácia prídavných zariadení.

Podobne, ako v prípade hociktorej inej stavby, projekt má mimoriadne dôležitú  úlohu a kvalitný projekt je priamym predpokladom toho, aby konečný výsledok a jeho efekt zodpovedal vašim predstavám a očakávaniam.

Nie menej dôležitou etapou stavby bazénového telesa sú armovacie a betonárske práce. Pokiaľ možno, tieto práce by mali byť vykonávané priebežne a bez snahy ušetriť na materiáloch, čo je často uplatňovaná prax. Práve takéto „úspory na nákladoch“ sa premietajú do skrátenia životnosti bazénového telesa a sú spojené s neočakávanými komplikáciami v priebehu užívania bazénu. Neraz aj s dlhodobými výlukami v jeho činnosti a nutnými dodatočnými prácami, resp. opravami. V tejto súvislosti pripomenieme praktickú radu: je rozumné, ak sa bazénové teleso zaliate betónom pred samotným napustením vody nechá vyzrieť 3-4 týždne. Urýchľovanie tejto etapy je zbytočné (jedná sa finančne nákladný projekt) – môže viesť k vážnym negatívnym dopadom a vplyvom na kvalitu bazénu.

Súčasťou tejto fázy je aj inštalácia prívodu vody (potrubných systémov), elektrických rozvodov / kabeláže, ovládacej jednotky, zariadenia zabezpečujúceho filtráciu, protiprúd, umelé vlny, prípadne vnútorného osvetlenia bazéna.

Finále stavby predstavujú dokončievacie práce (inštalácia fólie, keramických obkladov v bazéne a obkladových materiálov v okolí bazéna) a inštalácia doplnkového zariadenia (filtrácia, protiprúd, osvetlenie, schodíky, prekrytie a pod.). Súčasna trhová ponuka obsahuje nesmierne širokú paletu obkladových materiálov a príslušenstva, ktoré umožňuje individuálne a atraktívne riešenia vášho bazéna.

Z uvedeného vyplýva, že priemerný čas, s ktorým je potrebné počítať na realizáciu betónového bazéna sa pohybuje v horizonte 4 – 8 týždňov. Pochopiteľne, všetko závisí od viacerých faktorov akými sú ročné obdobie, klimatické podmienky, disponibilita / vyťaženosť tímu ľudí, ktorí budú stavbu bazéna zabezpečovať a pod. Je pravdepodobné, že počas hlavnej stavebnej sezóny sa doba realizácie ešte viac predĺži, nakoľko dopyt prevyšuje ponuku, t.j. možnosti vyhovieť požiadavkám množstva záujemcov zo strany dodávateľov bazénov „na kľúč“.

Login Form