Funkcia klimatizácie a ventilácie v budovách a bytoch

V posledných rokoch sa ventilácia a klimatizácia čoraz viac objavujú v domoch a bytoch. Napriek ich častému výskytu v bežnom živote, je ešte mnoho ľudí, ktorí majú problém so správnymi výrazmi v súvislosti s danou problematikou a nechápe princíp fungovania týchto systémov.

Na úvod je potrebné povedať, že väčšina klimatizačných jednotiek udržiavajúcich požadovanú interiérovú teplotu, na rozdiel od pomerne často sa vyskytujúceho mylného názoru, nezabezpečuje súčasne aj ventiláciu vzduchu.

Klimatizačné systémy sa delia na dve základné skupiny:

  1. centrálna klimatizácia – každá miestnosť je vybavená samostatným zariadením udržiavajúcim požadovanú teplotnú rovnováhu.
  2. individuálna klimatizácia – inštaluje sa jedna spoločná klimatizačná jednotka ochladzujúca celkový vzduch priestoru na rovnakú teplotu. Jej výhodou je možnosť regulácie teploty v rôznych miestnostiach nezávisle. Toto je mimoriadne dôležité vo veľkých budovách. Nevýhodou je nutnosť vytvoriť priestor pre inštaláciu jednotlivých jednotiek v každej miestnosti, čo nie vždy korešponduje s estetickou stránkou interiéru.

Optimálne riešenie sa vyberá osobitne pre každý konkrétny prípad v závislosti od podmienok životného prostredia, poslania a v dôsledku toho, požadovaného teplotného režimu miestnosti, požiadaviek zákazníkov, podmienených napríklad úsporou energie a vylúčením porušenia interiérového dizajnu.

Pri rozhodovaní o kúpe veľmi často vzniká otázka: akú životnosť má klimatizácia? Odpoveď je spojená s prístupom k problému a pozornosti, ktorá sa mu venuje v pravý čas. Naozaj, jej životnosť je priamo závislá od toho, ako správne bola vyberaná a namontovaná, rovnako ako aj od kvalitného a včasného servisu.

Zapamätajte si, že od kvality a udržiavania tepelného režimu závisí nielen pohodlie, ale aj bezpečnosť obyvateľov domu, bytu.

Výhody a nevýhody centrálnej klimatizácie

Nachádza široké uplatnenie v  systémoch  ventilácie a klimatizácie tak v administratívnych priestoroch ako aj v priemyselnej klimatizácii, sú neautonómne  klimatizácie, zásobované  chladom zvonku (prívod studenej vody alebo nemrznúcej kvapaliny), teplom (prívodom teplej vody alebo pary) a elektrickej energie pre pohon ventilátorov, čerpadiel, uzatváracie a uzatváraco-regulačných prístrojov pre vzduchové a kvapalinové komunikácie.

Alternatívy

Centrálna klimatizácia zabezpečuje obsluhu viacerých miestností alebo jednej veľkej. V niektorých prípadoch niekoľko centrálnych klimatizácií obsluhuje jednu veľkú miestnosť (napr. divadelnú sála, krytý štadión, výrobnú halu a pod.)

Moderné centrálne klimatizácie sa vyrábajú v sekčnom prevedení a skladajú sa z unifikovaných typových sekcií, ktoré sú určené na ovládanie, miešanie, ohrievanie, chladenie, čistenie, sušenie, zvlhčovanie a presun vzduchu.

V prípade ventilačných a klimatizačných systémov v kombinácii so vzduchovým vykurovaním budovy alebo miestnosti určené pre celoročnú prevádzku, sa obvykle inštalujú aspoň dve centrálne klimatizácie s výkonom po 50% celkového výkonu systému, pričom sekcia kúrenia má mať tepelnú výkonnosť postačujúcu pre vykurovanie miestností.

Centrálne klimatizácie fungujúce s recykláciou, sú dodávané so zmiešavacou komorou, ktorá umožňuje dodávať variabilné objemy vonkajšieho (čerstvého) a recirkulačného vzduchu. V danom prípade sa na recirkuláciu vzduchu odporúča použiť samostatný ventilátor.

Spolu s nespochybniteľnými výhodami spojenými s možnosťou efektívneho udržiavania požadovanej teploty, vlhkosti a pohybu  vnútorného vzduchu v miestnostiach veľkých  rozmerov, centrálne klimatizácie majú zároveň aj niektoré nevýhody. K najväčším nedostatkom patria: nutnosť vykonania náročných stavebných a montážnych prác, ktorých výsledkom je vytvorenie komunikačných trás (vzduchových a potrubných  rozvodov) v celej budove.

Použitie recirkulácie a utilizácie tepla v centrálnej klimatizácii (energeticky úsporných technológií) výrazne znižuje náklady na tepelné energie potrebné na ohrev vzduchu v chladnom období.

Login Form