Ďalšie pozoruhodné informácie o tepelnej izolácii stavieb

Niekoľko faktov o vnútornej izolácii

V tomto prípade ide striekanú polyuretánovú penu. Aplikáciou tohto zatepľovacieho systému je jednou operáciou možné vyriešiť naraz štyri problémy:

  • Priľnavosť  – pevnosť spojenia s tehlou, betónom, drevom, kovom, a pod.;
  • Rovnorodá izolačná vrstva;
  • Vytvorenie vrstvy parozábrany, v prípade nutnosti regulovateľnej;
  • Zanedbateľná hrúbka izolačnej vrstvy v porovnaní s inými izolačnými materiálmi.

Naopak použitie izolačných materiálov v platniach / doskách a rolovaných materiálov neumožňuje riešenie týchto problémov súčasne.

Dlhodobé použitie striekaného polyuretánu na účely tepelnej izolácie budov má prakticky len kladné ohlasy, čím sa potvrdzuje správnosť tejto voľby pre vnútornú izoláciu budov (zatepľovanie podkroví a kostrových priečok).

Pri vnútornej izolácii je temer vylúčené, aby jeho realizátor odviedol nepodarenú prácu. Jediné, čo je potrebné sledovať je hrúbka jej vrstvy a toto sa ľahko zabezpečí s minimálnym podielom ľudského faktora. Vnútornú izoláciu možno realizovať prakticky počas celého roku. Je to aj ekonomicky výhodné. Naopak, práce v súvislosti s montážou vonkajšej izolácie v závislosti od miestnych klimatických podmienok sú limitované 7- 8 mesiacmi v roku.

Realizácia vnútornej izolácie je oveľa lacnejšia ako náklady spojené s vonkajšou izoláciou napr. cena materiálu, práce, nutnosti montáže a demontáže lešenia a pod.

 

Históriou overená tehla a jej nesporné izolačné vlastnosti

Ak sa spätne pozrieme na dlhú históriu stavebníctva, osobitne na tú časť, ktorá je dôkazom, že klasická tehla – z ktorej boli postavené mnohé historické budovy prežili niekoľko storočí – sa ukázala iba v pozitívnom svetle. Úcta k stáročným skúsenostiam našich predkov by mala byť pre nás dostatočnou poistkou pred prijímaním okamžitých rozhodnutí bez toho, aby boli preverené časom. Vonkajšie steny budov postavených v 16. – 19. storočí z mrazuvzdorných tehál, sú stále bez známok významného poškodenia a nevyžadujú generálne opravy.

Tehlové budovy boli vždy meradlom vysokej kvality a luxusu v bytovej výstavbe.Vonkajšie steny z tehál v porovnaní so stenami s mäkkou izoláciou sa vyznačujú vysokou životnosťou a omnoho dlhšími obdobiami medzi generálnymi opravami.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Budova múzea Hermitage Amsterdam (pôvodne domov dôchodcov) postavená z tehál v roku 1681
 

Tehlová stavba – Hotel de l´Europe na pri rieke Amstel v Amsterdame pochádza z roku 1896

 

Tehlové domy Fortuijn a d´ Arke Noach pri rieke Amstel v Amsterdame pochádzajú z roku 1580

Veľkou výhodou vonkajších tehlových múrov je ich optimálna priedušnosť. Preto sa zvykne hovoriť, že steny v týchto domoch “dýchajú”. Zároveň je zaistená ventilácia miestností bez bez nutnosti otvorenia vetracích otvorov. Nevedie to k významným tepelným stratám v porovnaní s hermetickými múrmi. Pretože, cez stenu zvonka v dôsledku poklesu tlaku, do miestnosti prúdi zahriaty vzduch, v ústrety bytovým parám, ktoré  smerujú od kladnej vnútornej teploty plášťa budovy k zápornej vonkajšej teplote. Takto prebieha čiastočná energeticky beznákladová ventilácia miestností.

A teraz to podstatné, o čo pri realizácii zateplenia stien ide, teda, jeho dlhodobej životnosti.

Tým, že sa v stavebníctve prešlo od jednovrstvových k viacvrstvovým stenám s vysokým tepelným odporom, malo za následok zvýšenie tepelných napätí v spojovacích uzloch jednotlivých vonkajších vrstiev stien. Táto skutočnosť môže viesť k neprípustným deformáciam týchto stavebných štruktúr a, samozrejme, k skráteniu ich životnosti.

Je potrebné, nakoniec, čestne povedať, že agresívnym vplyvom je vystavených značná časť stavieb. Vzniká nebezpečenstvo aj nepredvídateľného správania sa materiálov, nakoľko je zložité vizuálne stanoviť fyzikálne procesy prebiehajúce v skrytých vrstvách stavebných a zatepľovacích materiálov pod povrchom. Z uvedeného dôvodu vyplýva nutnosť vykonávania náročných a nekompromisných vedeckých pozorovaní s  kvalifikovanými závermi. V opačnom prípade chyby budú mať za následok nepríjemné komplikácie a problémy.

V tejto súvislosti je podstatne znepokojujúcejšie, že niektoré firmy ignorujú odborné rady a poznatky. Uprednostňujú nákup, predaj a použitie pre zateplenie lacných materiálov negarantujúcim ich vysokú bezpečnosť a dlhodobú životnosť. Po uplynutí niekoľkých rokov stavba zateplená z týchto materiálov sa dostáva do vážneho stavu v dôsledku jej vážnych poškodení. Náklady na opravy a obnovu týchto stavieb v mnohých prípadoch prevyšujú pôvodné kalkulované náklady. V súčasnej dobe sa stavebníctve v záujme cenových úspor a prežitia firiem nezriedka porušujú normy, ktoré majú byť garanciou dlhodobej životnosti stavby.

Tepelná izolácia stien vykonaná bez náležitej kontroly a nekvalitne, výrazne ovplyvňuje kvalitu a trvanlivosť stavby.

Chyby v montáži tepelnej izolácie a ich dopady

Login Form