Čistenie potrubia – rôzne technológie a postupy, porovnanie, výhody a nevýhody

Skôr ako sa rozhodnete, ktorú technológiu a postup pre krtkovanie / čistenie potrubia zvolíte, prečítajte si, aké sú výhody a nevýhody tej-ktorej metódy.

Chemické čistenie

Výhody

Nevýhody

 • Všestrannosť – umožňuje vyčistiť širokú škálu rúr systému výmeny tepla a rôznych potrubných systémov.
 • Zložitosť a dĺžka prípravných prác.

 

 • Vysoká kvalita čistenia rúr tak priamych ako aj ohnutých.
 • Nutnosť a náročnosť pri zbavovaní sa použitých chemikálií.
 • Pravidelná aplikácia zabraňuje tvorbe usadenín.
 • Nie je možné úplne vyčistiť upchaté rúry a duté profily veľkým množstvom nánosu / usadenín.
 • Nízka kvalita čistenia rúr s tvrdými usadeninami.
 • Pomalý postup čistenia potrubia.
 • Nešetrné voči životnému prostrediu a vysoké riziko pre zdravie ľudí pri realizácii čistiacich prác.
 • Vysoké náklady spotrebného materiálu, servisu a zariadenia na čistenie potrubia. 
 • Vysoká cena prác na čistenie rúr v prípade v jej realizácie subdodávateľskou formou.

 

Hydromechanické čistenie  s použitím pneumatického zariadenia

Výhody Nevýhody
 • Minimálny rozsah prípravných prác, nie vo všetkých prípadoch je potrebná demontáž čisteného zariadenia výmeny tepla.
 • Relatívne obmedzený počet firiem schopných zabezpečiť kvalifikované čistenie potrubia hydromechanickou metódou – predovšetkým v dôsledku používania neadekvátneho zariadenia.
 • Univerzálnosť -umožňuje vyčistiť celý rad rúr rozvodu tepla a rôznych rúrových systémov.
 • Vysoká kvalita čistenia rovného, ohnutého a totálne upchatého potrubia akéhokoľvek množstva usadenín – takmer 100% pri správnom výbere kvalitného čistiaceho náradia.
 • Vysoká kvalita čistenia potrubia od pevných usadenín.
 • Vysoké tempo čistenia potrubia.
 • Žiadne požiadavky na stav čistených rúr z hľadiska dĺžky ich životnosti alebo tvrdosti materiálu, z ktorého sú vyrobené.
 • Ekologické a málo zdraviu nebezpečné realizované čistiace práce.
 • Malé množstvo a nízke náklady na spotrebný materiál.
 • Nízke náklady na čistiace zariadenie,  možnosť vykonávania údržby a servisu vo vlastnej réžii.
 • Nízke náklady na čistenie potrubia v prípade dlhodobej a opakovanej spolupráce s profesionálnou firmou.

Čistenie potrubia vysoko tlakovou metódou – vodoprúdové a vodoabrazivné zariadenia 

Výhody Nevýhody
 • Vysoko tlakové zariadenie umožňuje vyčistiť nielen vnútorné steny potrubia, ale aj vonkajší povrch rôznych strojov a budov.
 • Kvalitné čistenie priamych a ohnutých rúr od pevných usadenín.
 • Nie je možné vyčistenie úplne upchatého potrubia veľkým množstvom usadenín.
 • Vysoké tempo čistenie potrubia.
 • Neumožňuje čistenie zložitých potrubných systémov s veľkým počtom ohybov a úsekov veľkej dĺžky bez toho, aby bola uskutočnená ich demontáž.
 • Ekologická čistota vykonaných prác.
 • Môže dôjsť k poškodeniu a rozrezaniu slabých rúr alebo rúr vyrobených z mäkkého kovu.
 • Komplikovaná preprava.
 • Vysoký stupeň úrazovosti pri čistiacich prácach rúr, je potrebný vysoko kvalifikovaný personál.
 • Cenovo nákladné vysokotlakové zariadenie a problémy s technickým servisom, rýchle opotrebenie tesnení čerpadla a vysokotlakých hadíc.
 • Vysoká cena čistiacich prác potrubia v prípade realizácie dodávateľskou formou – profesionálnou firmou.

Mechanické čistenie rúr pomocou elektrického náradia

Výhody Nevýhody
 • Minimálny rozsah prípravných prác.
 • Veľmi nízka kvalita čistenia všetkých typov rúr.
 • Ekologicky čistá práca.
 • Nie je možné vyčistiť úplne upchaté rúry a duté profily veľkým množstvom usadenín.
 • Nízke náklady na zariadenie na čistenie (často je zariadenie „primitívne“ previesť ručné náradie).
 • Neumožňuje čistenie pevných usadenín v rúrach.
 • Neumožňuje čistenie zložitých potrubných systémov s ohybmi a dlhých úsekov potrubia.
 • Nedá sa zabrániť poškodeniu vnútorného povrchu rúr pri čistení.
 • Veľmi rýchle opotrebenie čistiacich nástrojov a zariadenia.
 • Dodatočná dodávka vody do zóny čistenia rúry elektrickým náradím je spojená s vysokým rizikom úrazu a vážnych zranení ľudí, ktorí vykonávajú čistenie.

Ultrazvukové čistenie

Výhody Nevýhody
 • Vysoká kvalita čistenia ako rovných tak aj ohnutých rúr od väčšiny usadenín.
 • Náročnosť a dĺžka prác v súvislosti s inštaláciou zariadenia, ultrazvukové žiariče musia byť inštalované len na dokonale čisté rozvody tepla a potrubie.
 • Ekologická čistota a nízka pravdepodobnosť poranení počas čistiacich prác.
 • Mimoriadne nízke tempo čistenia – aj 3 mesiace.
 • Veľmi účinný ako prevencia proti usadeninám a nie boj s už existujúcimi usadeninami.
 • Nemožné vyčistenie úplne upchatého potrubia veľkým množstvo usadenín.
 • Nie je nutný žiadny spotrebný materiál.
 • Veľmi nákladné zariadenie a jeho údržba.
 • Potrebný je vysoko kvalifikovaný tím, ktorý čistenie realizuje.

Elektrohydroimpulzné čistenie 

Výhody Nevýhody
 • Univerzálnosť pre čistenie rozsiahleho sortimentu systému dodávky tepla.
 • Zložitosť a dĺžka prípravných prác.
 • Kvalitné vyčistenie potrubia – priame aj ohnuté, ale len s  s trochou usadenín a nízkou tvrdosťou.
 • Pomalý postup čistenia.
 • Ekologická čistota vykonaných prác.
 • Nemožno vyčistiť úplne upchaté rúry množstvom usadenín.
 • Nenáročnosť na spotrebný materiál.
 • Zlá kvalita čistenia potrubie s pevnými usadeninami.
 • Pri čistení môže dôjsť k poškodeniu a deformácii mäkkých kovových alebo opotrebovaných rúr – pri používaní  tepelných rozvodov viac ako 5 rokov vznikajú netesnosti a slzenie na rúrach.
 • Vysoké náklady na vybavenie a údržbu.
 • Vysoké pracovné náklady na čistenie rúr dodávateľskou formou – profesionálnou firmou.
Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Čistenie potrubia – rôzne technológie a postupy, porovnanie, výhody a nevýhody
 
Výber dodávateľa stavby domu alebo koho poveriť realizáciou jeho stavby? 
 
Aby vo vašom dome / byte bolo príjemne teplo za rozumné peniaze
Preprava tovaru, sťahovanie bytu, sťahovanie kancelárie – aké riešenie je najoptimálnejšie z hľadiska úspor nákladov
Rodinné domy – aká je úloha projektanta a projektu 
 
Tepovanie kobercov – prečo uprednostniť profesionálne služby 
 
Upratovacie služby – ich výhody
Etapy stavby rodinného domu

Login Form