Úspora energie na chladenie

Chlad je tiež energia. Pozrite si, ako môžete ovplyvniť výrobu chladu vo vašej domácnosti a aký finančný efekt vám to môže priniesť:

    • Čistá zadná stena chladničky / mrazničky hrá veľmi dôležitú rolu, aby energia dosahovala efektívnu spotrebu.
    • V chladničke musí cirkulovať chladný vzduch.  Dbajte, aby chladnička nebola preplnená, nakoľko tým bráni voľnej cirkulácii vzduchu.
    • Osvojte si prax, že v chladničke ponecháte štvrtinu objemu priestoru voľný. To by malo byť postačujúce pre je  účinné fungovanie.
    • Všímajte si tesnosť zatvárania dverí chladničky a mrazničky. Aj malé štrbiny, ktoré prehliadnete sú príčinou značných tepelných strát a energia spotrebovávaná na ich chod rastie, zákonite aj vaše poplatky.
    • Chladničku neumiestňujte v blízkosti sporáka, vykurovacích telies a chráňte ju pred priamym slnečným žiarením. Fyzikálne zákony nemožno oklamať – teplo bude zohrievať chlad.
    • Ak kupujete chladničku, vyberte si energeticky najefektívnejšiu – A triedu.
    • Dvere nenechávajte otvorené dlhšie, ako je nutné, vrátane ich opakovaného a častého otvárania. Stratený chlad bude musieť chladnička znova vyrobiť. Pochopiteľne, elektrická energia, ktorú spotrebujete takto naviac sa prejaví na vašom účte.
    • Vložte do chladničky teplomer, aby ste zistili aktuálnu teplotu (zároveň tým potvrdíte správnosť / nesprávnosť zobrazovaných tepelných hodnôt na displeji chladničky). Optimálna teplota by mala byť 0 – 5°C.
    • Teplé jedlo najprv nechajte vychladnúť predtým, než ho vložíte do chladničky. Teplé / horúce potraviny nútia chladničku pracovať v náročnejšom režime a tým zvyšujú spotrebu elektrickej energie.
    • Mrazničku pravidelne odmrazujte, nakoľko hrúbka ľadu nad 6mm má za následok, mraznička funguje neefektívne.
    • Uprednostnite kúpu novej chladničky / mrazničky od predajcu, ktorý vám zaistí ich odovoz aj  ekologickú likvidáciu. Aj to je váš príspevok k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu.

Login Form