Čo všetko je potrebné, aby vchodové dvere boli bezpečné

Na každé zo súčasných vchodových dverí sú kladené zvýšené bezpečnostné požiadavky. Varianty a kombinácie ochrany pred prípadnými zlodejmi sú natoľko rozmanité, že všetko nie je možné sledovať a získať komplexnú informáciu.

Je logické, že vývoj popredných výrobcov napreduje neuveriteľným tempom vpred a reaguje tým na dopyt trhu. Ponuka neustále prezentuje nové riešenia založené na originálnych konštrukčných riešeniach, ktoré sa ešte pred nedávnom zdali byť nemožné.

Akýkoľvek typ vchodových dverí predstavuje predovšetkým zámok. Súčasní výrobcovia ponúkajú tisíce modelov rôznych typov. V záujme Pre spoľahlivého zabezpečenia bytu alebo Vášho iného sídla odborníci odporúčajú inštaláciu kamerových systémov.

Kamerový systém dohľadu poskytuje úplné rozlíšenie video záznamu,  kompresiu dát (čím šetríte miesto na pevnom disku), odosielanie údajov po sieti, prezeranie zobrazenia prostredníctvom webového prehliadača.

Moderné monitorovacie systémy prostredníctvom štandardného webového prehliadača vám umožnia mať pod kontrolou vstup do domu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Môžete sledovať dom / byt a pritom sedíte vo vedľajšej miestnosti alebo sa nachádzate na inom meste.

Podľa Vašich predstáv a potrieb nastavíte režim pozorovania a sledujete vysielanie nepretržite, podľa plánu alebo podľa detekcie pohybu. Synchrónne spolu s obrazom sa zaznamenáva aj zvuk.

Môžeme konštatovať, že na trhu je také množstvo modelov videokamier, že vybrať správne zariadenie nie je vôbec náročné pre akékoľvek podmienky záznamu, rozsah plochy snímania a stupeň utajenia.

 

Spoľahlivosť a bezpečnosť každých dverí závisí predovšetkým od zámku dverí. Súčasní výrobcovia ponúkajú tisíce rôznych modelov a riešení. Mechanické zámky sú stále aktuálne, nakoľko sú jednoduché, pohodlné a spoľahlivé, navyše nevyžadujú žiadne dodatočné zdroje energie a sú cenovo dostupné.

Podľa súčasnej platnej európskej legislatívy sa bezpečnostné dvere radia do 6 tried. Najnižšiu úroveň zabezpečenia predstavujú dvere bezpečnostnej triedy 1. Naopak, najvyšší stupeň zabezpečenia poskytujú dvere bezpečnostného stupňa 6. V bežných podmienkach sú najčastejšie používané bezpečnostné dvere 2. – 4. triedy.

Neustále sa zlepšuje úroveň kódových elektronicko-mechanických zámkov. V tomto prípade jednou z predností je vysoká odolnosť proti vandalizmu a diskrétne umiestnenie po inštalácii, čiže nie je viditeľné.Pomocou týchto zámkov môžete meniť kód, pripájať sa k systému alarmu, otvárať ich diaľkovo.

 

Pri výbere kľučky dverí sa obvykle viac pozornosti venuje jej estetickým kvalitám a zodpovedajúce štýl a harmónii štýlu a materiálu dverí a celej miestnosti ako celku. Ale kľučka môže plniť funkciu ďalší zatváracieho zariadenia v prípade inštalácie špeciálnych mechanizmov vo vnútri dverí.

Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, kto sa nachádza za zatvorenými dverami je pozrieť sa do priezorníka / kukátka. Čo sa priezorníka týka, je dostatočne široký výber, rovnako ako aj iných doplnkov dverí.

Pre úplnosť je dobré spomenúť aj novú technológiu akou sú televízne dverové priezorníky. Je to v podstate TV kamera špeciálne nainštalovaná do dverí, veľmi podobná vzhľadom obyčajný priezorník s tým, že obraz je možné vidieť na domácom televízore, resp. na monitore malých rozmerov.

Login Form