Bazény „na kľúč“ (projekt a stavebná časť)

Aké výhody, ale aj nevýhody sú spojené s realizáciou betónových bazénov. Odpovieme podrobnejšie v článku. Stavba tohto typu bazéna je finančne a časovo náročné, avšak betónová konštrukcia sa vyznačuje pevnosťou a odolnosťou. Teleso bazéna predstavuje klasickú a veľmi spoľahlivú konštrukciu, ktorá je prakticky zhodná s betónovými základmi stavby napr. rodinného domu. V procese výstavby bazéna sa počíta s využitím najmodernejších technológií a materiálov, ktoré pri správnej údržbe a starostlivosti o samotný bazén počas jeho využívania je zárukou je dlhodobej životnosti a zachovania užívateľských parametrov tak ako pri začiatku jeho činnosti.

Samotná výstavba bazéna pozostáva z nasledovných etáp:

  • Vypracovanie a odsúhlasenie projektu (záleži od rozhodnutia investora, či mu viac vyhovuje katalógový projekt alebo chce mať individuálny projekt zohľadňujúci špecifické požiadavky),
  • Výkopové a betonárske práce v súvislosti s realizáciou bazénového telesa,
  • Dokončovacie práce a inštalácia prídavných zariadení.

Podobne, ako v prípade hociktorej inej stavby, projekt má mimoriadne dôležitú  úlohu a kvalitný projekt je priamym predpokladom toho, aby konečný výsledok a jeho efekt zodpovedal vašim predstavám a očakávaniam.

Nie menej dôležitou etapou stavby bazénového telesa sú armovacie a betonárske práce. Pokiaľ možno, tieto práce by mali byť vykonávané priebežne a bez snahy ušetriť na materiáloch, čo je často uplatňovaná prax. Práve takéto „úspory na nákladoch“ sa premietajú do skrátenia životnosti bazénového telesa a sú spojené s neočakávanými komplikáciami v priebehu užívania bazénu. Neraz aj s dlhodobými výlukami v jeho činnosti a nutnými dodatočnými prácami, resp. opravami. V tejto súvislosti pripomenieme praktickú radu: je rozumné, ak sa bazénové teleso zaliate betónom pred samotným napustením vody nechá vyzrieť 3-4 týždne. Urýchľovanie tejto etapy je zbytočné (jedná sa finančne nákladný projekt) – môže viesť k vážnym negatívnym dopadom a vplyvom na kvalitu bazénu.

Súčasťou tejto fázy je aj inštalácia prívodu vody (potrubných systémov), elektrických rozvodov / kabeláže, ovládacej jednotky, zariadenia zabezpečujúceho filtráciu, protiprúd, umelé vlny, prípadne vnútorného osvetlenia bazéna.

Finále stavby predstavujú dokončievacie práce (inštalácia fólie, keramických obkladov v bazéne a obkladových materiálov v okolí bazéna) a inštalácia doplnkového zariadenia (filtrácia, protiprúd, osvetlenie, schodíky, prekrytie a pod.). Súčasna trhová ponuka obsahuje nesmierne širokú paletu obkladových materiálov a príslušenstva, ktoré umožňuje individuálne a atraktívne riešenia vášho bazéna.

Z uvedeného vyplýva, že priemerný čas, s ktorým je potrebné počítať na realizáciu betónového bazéna sa pohybuje v horizonte 4 – 8 týždňov. Pochopiteľne, všetko závisí od viacerých faktorov akými sú ročné obdobie, klimatické podmienky, disponibilita / vyťaženosť tímu ľudí, ktorí budú stavbu bazéna zabezpečovať a pod. Je pravdepodobné, že počas hlavnej stavebnej sezóny sa doba realizácie ešte viac predĺži, nakoľko dopyt prevyšuje ponuku, t.j. možnosti vyhovieť požiadavkám množstva záujemcov zo strany dodávateľov bazénov „na kľúč“.

Login Form