Racionálny postup pri výbere dverí v období krízy

Je prakticky nemožné predstaviť si moderný dom / byt a ich izby bez dverí. Veď dvere oddeľujú súkromný priestor od vonkajšieho prostredia. Povedané inak, kvalitné vchodové a interiérové dvere do značnej miery určujú úroveň komfortu v byte alebo dome. Avšak nielen pohodlia bývania, ale aj bezpečnosti. V článku definujeme základné kritériá, ktoré môžu byť vodítkom pri výbere dverí, bez ohľadu na to, či sa jedná o vstupné alebo interiérové dvere. Zvlášť teraz, v období krízy.

V snahe uspokojiť stále rastúce požiadavky zákazníkov, stavebné firmy neustále pracujú na rozšírení svojho sortimentu a zlepšení jeho kvality. Prirodzene, že sa rozvíja aj sféra doplnkových služieb. Príkladom toho môže byť, že mnohí výrobcovia dverí sú technicky a organizačne schopní dodať tieto dvere do miesta určenia zákazníkom. Zároveň, zákazníkovi sú schopní poskytnúť odborné poradenstvo pri výbere typu dverí, rovnako ako aj praktické rady, ako ich udržiavať s cieľom zachovania dlhej životnosti. Individuálny prístup k zákazníkovi už nie je výnimkou, ale skôr pravidlo a bežný štandart.

Napriek tomu nielen výrobcovia dverí, ale aj celý stavebný priemysel a stavebné firmy plne pociťujú dopady globálnej ekonomickej krízy. O finančnej kríze, respektíve kríze spotreby sa hovorí už niekoľko rokov, problémy s tým súvisiace sú stále mimoriadne naliehavé a pokračuje ich vyostrovanie. Je to paradoxnejšie o to viac, že za obdobie posledných 15 – 20 rokov stavebníctvo a stavebný trh zaznamenali obrovské zmeny v kvalite. K dispozícii sú nové stavebné materiály, mnohé firmy si osvojili moderné výrobné technológie a predajcovia ponúkajú dvere vyrobené zo špičkových materiálov a komponentov.

Mnohé firmy podcenili prvé varovné signály trhu a v stavebnej eufórii nedávnych rokov prekročili zdravú hranicu úverov. Logicky, dnes majú vážne problémy ako situáciu vyriešiť a úvery splácať.

Ako prekonať túto neľahkú a časovo náročnú situáciu? Východisko je v bezodkladnej minimalizácii výrobných nákladov, zvýšení kvality výrobkov a taktiež rozšírení výrobkového portfólia a rozsahu poskytovaných služieb.

V súvislosti s ďalším vývojom trhu dverí počas krízy poznamenajme, že v mnohom bude záležať aj na rozumnej a účelnej marketingovej politike. V rámci Vášho rozhodovania o výbere dverí, nepochybne, navštívite viacero web stránok výrobcov a predajcov. Ak zistíte, že niektoré informácie, ktoré sú tam publikované neboli aktualizované, povedzme, dva – tri roky je to určitým upozornením, že vo firme sa čosi deje. Iste to nie je správna cesta a forma ako pritiahnuť pozornosť perspektívnych zákazníkov. Týmto a im podobným nie práve najšťastnejším signálom je rozumné vyhnúť sa.

Login Form