Ako nízkoenergetické domy šetria platby za energiu

Najviditeľnejšou a najatraktívnejšou funkciou  inteligentného domu je, samozrejme, inteligentné ovládanie osvetlenia a napájania elektrickým prúdom. S pomocou niekoľkých tlačidiel môžete ovládať všetky procesy v domácnosti. Nenávratne preč sú roky, keď sa pod osvetlením domu chápali svietidlá v obývacej izbe alebo v kuchyni a doplnkovým zdrojom svetla mohli byť stojace svietidlo alebo nástenná lampa. Ozaj, pre takéto osvetlenie, okrem niekoľkých elektrických vypínačov a zásuviek, neboli nutné žiadne doplňujúce ovládacie prvky. Dnes je však počet svetelných zdrojov v miestnosti limitovaný iba predstavivosťou bytových architektov, či majiteľov domov / bytov, a inštalácia dvoch, troch svietidiel v obývacej izbe, spálni alebo kuchyni sa stalo štandardom. Je úplne prirodzená požiadavka majiteľov domov / bytov, že chcú riadiť tieto zložité systémy, rovnako ako stolnú lampu. A práve tieto možnosti a ich  realizáciu ponúka inteligentný dom.

Pričom pre zariadenia a inštaláciu riadiacich systémov osvetlenia nie sú ani požadované akékoľvek naviac práce, s výnimkou elektromontážnych. Všetky ovládacie zariadenia a vypínačov, nehľadiac na ich zdanlivú zložitosť, môžu byť nainštalovaný bezprostredne na mieste zásuviek konvenčných a vypínačov. Samotné ovládanie osvetlenia môže byť realizované diaľkovým ovládaním, ako aj  spoločným panelom. Okrem toho, že osvetľovacie systémy sú ľahko konfigurovateľné v programovacom bloku, je možné naprogramovanie automatického prepínania medzi nimi, a to nielen v čase, ale v závislosti na intenzite denného svetla a plynulým prepínaním sa zároveň šetria elektrické zariadenia.

Predsa len, automatické riadenie elektrického napájania v inteligentnom dome má stále čoraz väčší rozsah využitia. Okrem osvetlenia má elektrická rozvodná sieť na starosti aj riadenie množstva zložitých zariadení moderného obydlia. Je to klimatizácia, podlahové vykurovanie a ventilačné zariadenie. Preto riadenie spolu so všetkými ostatnými zariadeniami ponúka výrazne väčšie možnosti. Pre rodinné domy v zástavbe, ale aj samostatné ​​domy je obzvlášť dôležitá otázka bezpečnosti, ochrana proti násilnému vniknutiu do objektu. Automatické ovládanie osvetlenia celého domu, pri aktivácii bezpečnostného systému, môže vytvoriť zdanie, že v dom sa nachádzajú jeho obyvatelia, aj keď v skutočnosti odišli, napríklad na dovolenku. V tomto prípade sa budú naprogramované schémy osvetlenia budovy aktivovať v rôznych časových intervaloch. Uvedené opatrenia s vysokou mierou pravdepodobnosti by mali spoľahlivo ochrániť dom pred pozornosťou zlodejov.

V súčasnej dobe, keď energia a jej ceny rastú prakticky zo dňa na deň, sa otázky jej úspory stávajú oveľa dôležitejšími a vysoko aktuálnymi. Tento dôležitý moment sa tiež premietol do riadenia osvetlenia v rámci inteligentných domov, ktoré sú vlastne nízkoenergetické domy. Okrem bezprostredných cieľov riadenia, do systému sa ľahko zabudujú senzory prítomnosti osôb, na základe signálu ktorého, napríklad, ak je miestnosť opustená viac ako päť minút, svetlo sa stlmí alebo úplne vypne. Na druhej strane osvetlenie schodov sa ľahko zaobíde bez vypínačov, svetlo na schodoch bude svietiť len dovtedy, pokiaľ v schodiskovom prietore nachádzate, čo je veľmi praktické. Však?

Ako dokazuje prax, použitie komplexného ovládania zariadení, ktorými je vybavený inteligentný dom, umožňuje dosiahnuť až 30%-tnú úsporu v položke energia.Väčšina úspor je dosahovaná prostredníctvom inteligentného ovládania kúrenia a ventilácie. V praxi to funguje nasledovne: ak sa v dome nik nenachádza, teplota tepelného média sa zníži na požadovanú úroveň a súčasne prebieha ventilácia miestnosti. No elektrická energia ako hlavný zdroj energie v modernej domácnosti je “pod dohľadom” inteligentného domu.

Popísať všetky možnosti, ktoré majiteľom domu dokáže poskytnúť “inteligentné” ovládanie elektrickej energie v dome je prakticky nemožné. Všetko sa odvíja od vašich potrieb a cieľov. V zásade platí, že “inteligentné” osvetlenie predstavuje to minimum inteligentného domu, ktorý sa ľahko dosiahuje s nízkymi nákladmi a úsilím. Po preštudovaní rôznych prístrojov ponúkaných rôznymi spoločnosťami na zabezpečenie takého osvetlenia, môžete si nezávisle zvoliť jeho požadovanú konfiguráciu. V prípade primeranej zručnosti práce s elektrinou, jednoduché obvody automatického a diaľkového ovládania osvetlenia si môžete dokonca urobiť aj vo vlastnej réžii. Niet pochýb, že pre domáceho majstra by to ozaj nemal byť problém za predpokladu, že nie ste majiteľom vily / domu, ale štandartného bytu v bytových domoch. Na záver ešte jedna praktická rada pre tých, ktorí pod časovým tlakom chcú čo najskôr začať svoj inteligentný dom užívať. Zásada: “dvakrát meraj, raz rež” je stále aktuálna v tomto ohľade.

Investori, stavitelia domov sa často rozhodnú pre systém inteligentný dom, pričom nechápu, ako a kvôli čomu bude systém fungovať, a aké to môže spôsobiť komplikácie. Výsledkom je, že potom bezradne rozhadzujú rukami a hovoria, že mali o systéme a jeho možnostiach absolútne iné predstavy. Prirodzene, niečo je možné dodatočne zmeniť / preprogramovať, ale bude si to vyžadovať nejaký čas navyše a hlavne dodatočné finančné náklady.

Seriózne firmy najprv zákazníkovi ponúknu návrh riešenia, vrátane kompletnej špecifikácie zariadení (vrátane rozpočtu metráže káblov), plán domu, všetky body svetelných a zvukových výstupov. Na spracovanie takejto ponuky počítajte s lehotou od niekoľkých dní až do mesiaca (v závislosti od náročnosti klienta a rozsahu projektu). Po odsúhlasení podstatných otázok prichádza na rad etapa realizačného projektu, na ktorej sa už podieľa aj architekt. A až po odsúhlasení všetkých detailov začína fáza realizácie / montáže. Po inštalácii a montáži zariadení a techniky nastupuje fáza programovania a dolaďovania techniky. Zákazník má možnosť buď uzatvoriť zmluva na balík predplatených služieb, alebo si objedná odborníkov v prípade poruchy.

Všeobecne sa odborníci zhodujú v názore, že o alternatíve realizácie inteligentných systémov v budove je racionálne uvažovať už vo fáze projektu a realizácie stavby a nenechávať rozhodnutie o ich prípadnej inštalácii až po ukončení stavby. Napriek tomu spomenutý postup, zdá sa, je pre väčšinu stavebníkov zatiaľ neprijateľný a ťažko predstaviteľný.

Prečítajte si tiež
Osvetlenie – aké sú možnosti úspor energie
 
 

Login Form