Nízkoenergetické domy – efektívna investícia a zdroj značných úspor výdavkov za energiu

Nízkoenergetické domy sú energeticky efektívne a finančne výhodné stavby, ktoré spĺňajú najvyššie ekologické štandardy a vďaka inovatívnym víziam bývania užívateľom poskytujú vysoký komfort bývania v príjemných klimatických podmienkach počas celoročného obdobia.

Zvyknú sa nazývať aj úspornými domami a to kvôli mimoriadne nízkej spotrebe energie . Náklady spojené s vykurovaním a klimatizáciou v dome sú až o 60-90% nižšie ako je to v prípade domov postavených klasickým spôsobom.

Vďaka tepelnej izolácii nízkoenergetické domy nespotrebujú viac ako 40 kWh/m2 obytnej plochy za rok. Do úsporného domu sa neinštalujú štandardné vykurovacie a klimatizačné systémy, ale pri jeho výstavbe sa počíta s využitím slnečnej energie v maximálne možnej miere. Uvedený efekt sa dosahuje orientáciou domu na juh a juhozápad. Spolu s energetickou účinnosťou typickou pre tento typ budovy je nízkoenergetický dom príkladom šetrnej stavby ako z hľadiska stavebných materiálov, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie (šetrných k životnému prostrediu, označovaných tiež ako “environmentally friendly”), tak aj z dôvodu racionálneho využívania zdrojov energie. Rovnako je vhodné spomenúť aj rýchlosť výstavby a menšie náklady v súvislosti s údržbou nízkoenergetického domu.

Vysokoprogresívna technológia stavby 

Technológia nízkoenergetického domu umožňuje znížiť náklady na vykurovanie až o 50%. Jeho výroba sa vyznačuje vysokou úrovňou a prísnym dodržiavaním technologického procesu.

Konštrukciu nízkoenergetických domov charakterizujú nasledovné 3 hlavné prvky:

Vonkajšie steny, okná a dvere spolu s podlahou a stropom tvoria svojský obrys / plášť stavby. Plášť nízkoenergetického domu má byť kvalitne zateplený, spoľahlivo ochránený pred vetrom a vzduchotesný.

Hrúbka izolácie vonkajších stien a podláh nízkoenergetických domov má byť na maximálnej hranici. Súčasťou dodávky nízkoenergetických domov sú plynom (argón) naplnené sklené výplne okien potiahnuté špeciálnou izolačnou fóliou.

V prípade dodatočných investícií sa nízkoenergetický dom môže premeniť na tzv. pasívny dom, ktorý na vykurovanie a klimatizáciu spotrebuje iba 15 kWh/m2 za rok. Tento dom vychádza z koncepcie najvyššieho stupňa izolácie a hermetickosti a taktiež riadenej ventilácie. Inštalovaním systému ventilácie vzduchu a dodatočné zateplenie je nízkoenergetický dom schopný akumulovať teplo.

Z hľadiska udržateľnosti a ekonomickej výhodnosti, ešte vyššie ako pasívny dom, sa na vrcholovej priečke v pomyselnom rebríčku  nachádza tzv. nulový dom, ktorý sám o sebe produkuje všetku energiu, ktorá je v dome potrebná, aby v ňom bolo možné žiť. Tým sa stáva sebestačným a energeticky nezávislým objektom, v niektorých prípadoch vyrábajúcim aj prebytok energie.

Zdá sa, že nízkoenergetické domy sú vďaka rýchlej a časovo krátkej výstavbe , životnému komfortu, ktorý poskytuje užívateľom a minimálnym nákladom na energiu dlhodobo výhodnou investíciou, ktorá podnecuje rastúci záujem perspektívnych investorov.

Opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie sú realizovateľné aj pri obnove / rekonštrukcii súčasných domov, čo predstavuje možnosť premeny vášho domu na nízkoenergetický.

Login Form