3. Miľnik, etapa – Základy domu

Monolitické betónové základové podlažie, či suterén predstavuje významný nosný prvok budovy, ktorý dáva pevnosť celkovej konštrukcii. Je potrebné pamätať na to, že je to taktiež celé podlažie. Čiže vyvstáva otázka: ako správne urobiť základovú časť domu? Odpovieme v ďalších odsekoch venovaných tejto problematike a vysvetlíme podrobnejšie postupové kroky zhotovenie podpivničenej časti rodinného domu.

Predovšetkým je dobré uvedomiť si, že základ je spojnicou medzi základovou doskou a múrmi, ktoré v monolitnom prevedení tvoriace so základom spoločný celok.

Naša rada znie: nemajte tendenciu šetriť peniaze na základoch domu. Vážnym problémom betónových podzemných / pivničných podlaží je tzv. studený spoj v bode dotyku časti základových múrov k základovej doske. V čom spočíva tento problém? Nakoľko základy stavby sú zapustené v zemi, prvoradou úlohou je bezpodmienečne zabezpečiť spoľahlivú hydroizoláciu spomenutých studených spojov. Vonkajšia časť základov domu je vystavená nepriaznivým poveternostným podmienkam a mechanickému namáhaniu v dôsledku takých faktorov ako sú pôdna vlhkosť, rosa, atmosferické dážďové a snehové zrážky, každoročne sa opakujúce cykly zamŕzania a rozmŕzania pôdy.

Toto je práve dôvod, pre ktorý je osobitne dôležité vykonať kvalitne hydroizoláciu podzemných a nadzemných častí základu stavby.

V predchádzajúcom článku – 2. Míľnik/etapa – Základová doska – sme  popísali technologicky správny postup jej zhotovenia. Po tom, čo  betón dosky základu ztuhne, možno pristúpiť k viazaniu armovacieho skeletu / kostry stien základu.

 

Súčasne s armatúrou sa inštaluje teploizolačná vrstva, ktorú predstavujú, povedzme, dosky z expandovaného polystyrénu. Toto je aj čas pre inštaláciu debnenia pre zalievanie budúcich základových múrov. Je dobré uvedomiť si, že počas betónovania základov je debnenie vystavené enormnému tlaku až do troch ton na štvorcový meter. Z uvedeného dôvodu je kvôli zamedzeniu deformácie základových múrov potrebné zabezpečiť jeho spoľahlivú fixáciu.

Betónovanie základov prebieha podobne ako v prípade liatia betónu pri základovej doske. Po dokončení tejto operácie je potrebné betón nechať vyzrieť, aby získal potrebnú pevnosť, čo môže trvať aj niekoľko dní, resp. týždňov v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok. (Pozn.: v prípade realizácie základov z betónových tvárnic práce na zhotovení a odstránení debnenia odpadajú a je na posúdení investora po konzultácii s projektantom, pre ktorú alternatívu sa rozhodne). 

Nasleduje izolácia základov proti vlhkosti – hydroizolácia. Spôsob jej realizácie a najvhodnejší materiál pre konkrétnu stavbu je popísaný v projekte.

Login Form